Za Inspekciju rada UDG nije prioritet - Vijesti.me
ZAPOŠLJAVANJE NA PRIVATNOJ USTANOVI NIJE PROVJERAVANO

Za Inspekciju rada UDG nije prioritet

Obrazlažući različite podatke, sa UDG, na čijem je čelu Veselin Vukotić, tada je pojašnjeno da su sve jedinice “odvojena pravna lica i profesori i saradnici potpisuju ugovore”

Vukotić i Đukanović (novine)
Vukotić i Đukanović (novine) (Foto: Arhiva Vijesti)

Inspekcija rada nije kontrolisala zapošljavanje i ugovore o radu na Univerzitetu Donja Gorica (UDG), iako su „Vijesti“ u maju objavile da ta ustanova tvrdi da 130 profesora i saradnika na 12 fakulteta ima ugovore o radu, a Poreskoj upravi su prijavili samo 46 u 2016.

„Planom rada, Inspekcija se bazira na analizu rizika koja se, pored ostalog, temelji na stanju u određenoj upravnoj oblasti, iskustvu iz nadzora u prethodnom periodu i na učestalosti (osnovanih) inicijativa  za  vršenje inspekcijskog nadzora, tako da će se u skladu sa tim planirati nadzor i ovog subjekta“, odgovorili su „Vijestima“ iz Uprave  za inspekcijske poslove.

Sa UDG, čiji je jedan od vlasnika bivši premijer i aktuelni šef DPS-a Milo Đukanović, ranije je objašnjeno da o 2.000 studenata brine preko 300 profesora i saradnika, a da ugovor o radu ima njih 130.

Iz Ministarstva prosvjete su ranije kazali da je ovo pitanje u nadležnosti Inspekcije rada.

U poreskoj prijavi  za  2016. godinu, prema dokumentima do kojih su „Vijesti“ došle, naveli su da imaju 46 zaposlenih, što znači da je ova ustanova PU prijavila tek trećinu nastavnog osoblja, ne računajući administraciju.

Zakon o visokom obrazovanju predviđa da ustanova mora imati zaključen ugovor o radu sa “najmanje trećinom osoblja sa akademskim zvanjem”, što se ne odnosi na saradnike u nastavi.

„Obrazovanje je, u principu, uređena oblast sa stanovišta zapošljavanja, imajuću u vidu posebne zakone  za  ovu oblast, koje prate i druge inspekcije, pa se kontrole od strane ove inspekcije odvijaju najčešće po inicijativama  za  vršenje inspekcijskog nadzora“, navode iz Uprave  za  inspekcijske poslove.

Obrazlažući različite podatke, sa UDG, na čijem je čelu Veselin Vukotić, tada je pojašnjeno da su sve jedinice “odvojena pravna lica i profesori i saradnici potpisuju ugovore”.

Međutim, podaci PU pokazuju da najviše zaposlenih ima na Pravnom i Fakultetu  za  humanističke nauke (ukupno 21), dok tri jedinice UDG zapošljavaju samo po jednu osobu.

U odgovorima na pitanja kad je posljednji put kontrolisan UDG, te da li je predmet kontrole bilo ispunjavanje zahtjeva, a u vezi sa ugovorima o radu profesora i saradnika, Ministarstvo prosvjete je tada saopštilo da to nije njihova nadležnost.

“To je u nadležnosti Inspekcije rada i drugih nadležnih organa kontrola u domenu radnih odnosa i ugovora o radu, odnosno realizacija prava i obaveza iz ugovora”, odgovorili su iz prosvjetnog resora.

Iz Uprave  za  inspekcijske poslove, pak, ističu da nijesu imali inicijativu  za  kontrolu UDG-a.

„Kako Inspekcija rada nije imala inicijative koje su se odnosile na ovaj pravni subjekat, a bila je angažovana u punom kapacitetu u pojačanom inspekcijskom nadzoru u sezoni (primorje i turističke destinacije na sjeveru Crne Gore) od maja do septembra tekuće godine, ova visokoškolska ustanova nije bila obuhvaćena procjenom  za  urgentni inspekcijski nadzor“, navode iz Uprave.

Dodaju da je obuhvat subjekata nadzora u širokoj paleti djelatnosti (svi poslodavci, osim državne i lokalne uprave, državnih fondova i agencija), koji podliježu inspekcijskom nadzoru od strane Inspekcije rada, „zahtijeva utvrđivanje prioriteta, jer se, realno, kod svih ne može stići“.

„Inspekcija rada donosi plan inspekcijskih nadzora na osnovu analize rizika i prioriteta u pojedinim djelatnostima ili kod pojedinih poslodavaca...“, zaključili su iz Uprave.

I troškovi u 2016. u raskoraku,  prosječne   zarade  oko 3.800 eura

Prema podacima u koje smo imali uvid, a koje smo ranije objavili, troškovi za  zarade  i naknade fakulteta, koji su u finansijskim izvještajima dostavljeni PU, su takođe na pojedinim fakultetima UDG u raskoraku. Tako se navodi da je Fakultet za međunarodnu ekonomiju na plate i naknade prošle godine utrošio 185.897 eura. Taj fakultet navodno ima četiri zaposlena, pa se izvodi računica da su njihove  prosječne   zarade  toko 2016. iznosile oko 3.800 eura. Na Fakultetu pravnih nauka radi 10 ljudi, a na plate je potrošeno 170.676 eura, što znači da je prosječna zarada bila oko 1.400. Na Fakultetu za kulturu i turizam radi dvoje ljudi, koji u prosjeku primaju 1.700 eura, a na njihove  zarade  potrošeno je 41.642 u 2016.Filološki fakultet ima jednog zaposlenog, na čije je plate potrošio 10.820 eura.