Zahtjev za doživotne naknade predalo oko 4.000 majki - Vijesti.me
BROJNI ADMINISTRATIVNI PROBLEMI

Zahtjev za doživotne naknade predalo oko 4.000 majki

Naknadu traži i 450 ljudi koji brinu o djeci sa posebnim potrebama

majka djeca
majka djeca (Foto: Shutterstock.com)

Zahtjev za doživotne naknade do juče je predalo oko 4.000 majki sa troje ili više djece, uprkos brojnim amdministrativnim problemima koji prate taj proces.

Iz Ministarstva za socijalni rad i staranje “Vijestima” je saopšteno da je zahtjev predalo i oko 450 roditelja, staratelja i njegovatelja koji brinu o djeci sa posebnim potrebama.

Brojni građani žalili su se prethodnih dana da na ulaznim vratima centara za socijalni rad piše da treba dostaviti dokaz o radnom stažu iz Fonda PIO, ali da nije objašnjeno da li je to dokaz sa ukupnim brojem godina radnog staža. Iz Ministarstva su naglasili da dokaz, odnosno uvjerenje o stažu, izdaje Fond PIO.

"Za izdavanje uvjerenja, potrebno je da osiguranik podnese zahtjev i uz isti priloži fotokopije lične karte i radne knjižice, nakon čega će se donijeti uvjerenje o stažu".

Istakli su i da je Fond u potpunosti tehnički opremljen, da procedure izdavanja uvjerenja teku nesmetano i da je trenutno u fazi prijema zahtjeva i kontrole staža.

Iz Ministarstva nijesu odgovorili na pitanje da li postoji mogućnost da se unaprijedi efikasnost centara za socijalni rad i na koji način, s obzirom na ogromne gužve.

Pravo na doživotne mjesečne naknade u iznosu od 330 eura imaju majke koje su rodile troje, odnosno četvoro i više djece, a koje imaju 25, odnosno 15 godina radnog staža. Majke sa troje i više djece koje su na evidenciji nezaposlenih Zavoda za zapošljavanje bile 15 i više godina primaće 193 eura.

Roditelj, odnosno njegovatelj djeteta koje je korisnik lične invalidnine, primaće 193 eura mjesečno. Zainteresovane moraju da odluče između naknade i penzije, odnosno plate.

Moguće je suspendovati platu kod Fonda PIO i prijaviti se za doživotne naknade.

Računa se radni staž stečen u inostranstvu, a pravo mogu ostvariti i majke čija su djeca umrla, ili koje su usvojile djecu. 

Sa hrpom dokaza i papira kod socijalnog radnika

Majke sa troje i više djece koje ispunjavaju uslov u pogledu radnog staža moraju u Centar za socijalni rad da donesu izvod iz matične knjige rođenih za svako dijete, dokaz o radnom stažu kod Fonda PIO, dokaz da nijesu obveznik kod Poreske uprave (da nijesu zaposlene) i dokaz da ne ostvaruju pravo na penziju.

Kako je ranije saopšteno iz Ministarstva, majke koje su na Birou provele 15 i više godina, a imaju najmanje troje djece, moraju da donesu izvode iz matične knjige rođenih za svako dijete, dokaz da su nezaposlene i dokaz o dužini vođenja na evidenciji nezaposlenih (kod Zavoda), kao i da ne koristi pravo na penziju.