Zakon krše, ali sekretarku ne smjenjuju - Vijesti.me
DUŽNOST JOJ PRESTALA U NOVEMBRU 2017.

Zakon krše, ali sekretarku ne smjenjuju

Zakonom o državnoj upravi precizirano je da “državnog sekretara imenuje i razrješava Vlada, na predlog ministra, bez javnog konkursa i dužnost mu prestaje prestankom mandata ministra”

Aleksandar Bogdanović
Aleksandar Bogdanović (Foto: Filip Roganović)

Ministarstvo kulture i Vlada Crne Gore više od šest mjeseci na mjesto državne sekretarke suprotno zakonu drži Sandru Đurbuzović.

Vlada je bila dužna da državnu sekretarku smijeni poslije odlaska Zorana Pažina, odnosno dolaska na njegovo mjesto Aleksandra Bogdanovića krajem decembra. Zakonom o državnoj upravi precizirano je da “državnog sekretara imenuje i razrješava Vlada, na predlog ministra, bez javnog konkursa i dužnost mu prestaje prestankom mandata ministra”.

Vlada je na sjednici 27. jula prošle godine donijela rješenje o imenovanju diplomirane grafičke dizajnerke Đurbuzović na mjesto državne sektretarke.To je urađeno na predlog tadašnjeg ministra kulture Janka Ljumovića.On je, međutim, tri mjeseca kasnije podnio ostavku zbog protivljenja smjeni rektorke Univerziteta Crne Gore Radmile Vojvodić.

Poslije toga je za vršioca dužnosti ministra kulture postavljen Pažin, potpredsjednik Vlade za politički sistem, unutrašnju i vanjsku politiku i ministar pravde.Na njegov predlog je Vlada na sjednici 30. novembra donijela odluku o razrješenju ali i novom imenovanju Đurbuzovićeve za državnu sekretarku.

Ministarstvo kulture
Ministarstvo kulture

Mjesto ministra kulture popunjeno je pred Novu godinu, kada je Vlada predložila Bogdanovića za to mjesto, a poslanici vladajuće koalicije u Skupštini Crne Gore podržali odluku.Međutim, mandat Đurbuzovićeve zbog promjene ministra nikada u međuvremenu nije prekinut.

Na pitanje “Vijesti” zašto ona nije razriješena, da li je ministar predlagao ili će predložiti njeno razrješenje, iz Ministarstva kulture su se pozvali na odluku iz vremena kada je njime rukovodio Pažin.

“Državnoj sekretarki Ministarstva kulture Sandri Đurbuzović je prestala dužnost u novembru 2017. godine, shodno članu 41a stav 5 Zakona o državnoj upravi, a zbog prestanka mandata ministra kulture, što je konstatovano na sjednici Vlade. U skladu sa navedenim, Vlada je ponovo imenovala Sandru Đurbuzović za državnu sekretarku Ministarstva kulture,” navodi se u odgovoru Ministarstva.

Inače, odlukom je definisano da sva ministarstva mogu imati od jednog do tri državna sekretara.

U Zakonu o državnoj upravi piše da državni sekretar, u okviru ovlašćenja koja mu odredi ministar, obavlja poslove koji se odnose na izradu predloga politika ministarstva i praćenje njihove realizacije. Kad ministarstvo ima više državnih sekretara, ministar ovlašćuje jednog od njih da ga zamjenjuje u slučaju njegove spriječenosti da vrši funkciju, u okviru datih ovlašćenja.

Mada zakon nalaže da se državni sekretar smjenjuje po odlasku ministra, Marina Vujačić je, na primjer, dan poslije ostavke ministra evropskih poslova Aleksandra Andrije Pejovića odlučila da podnese ostavku.

Vlada je 22. februara prihvatila ostavku koju je podnio Pejović nakon što je Agencija za sprječavanje korupcije utvrdila na inicijativu Centra za građansko obrazovanje da je on prekršio više zakona i Ustav Crne Gore.Vujačić je dan kasnije podnijela ostavku.Ona je tada kazala da je odluku da novi posao počne u Ministarstvu donijela isključivo iz želje ličnog doprinosa procesu reformi crnogorskog društva, prvenstveno kroz proces evropskih integracija.

“Kako to nije moguće nastaviti u skladu s definisanim okvirima doživljavam ovu odluku principijelnom i ličnom”, navela je u tadašnjem saopštenju Vujačićeva.