Zaštitu i zdravlje na radu usklađuju sa evropskim direktivama - Vijesti.me
VLADA UTVRDILA PREDLOG ZAKONA

Zaštitu i zdravlje na radu usklađuju sa evropskim direktivama

Kako se navodi, investitor mora da odredi koordinatora za zaštitu i zdravlje na radu posebno za faze izrade projekta i izvođenja radova

Sjednica Vlade
Sjednica Vlade (Foto: Vlada Crne Gore)

Vlada je danas utvrdila Predlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i zdravlju na radu kojim se domaće zakonodavstvo usaglašava sa direktivama Savjeta Evrope i Evropskog parlamenta. 

Iz Vladine Službe za odnose sa javnošću saopšteno je da se izmjenama domaće zakonodavstvo usaglašava sa direktivama koje se odnose na mjere za podsticanje poboljšanja sigurnosti i zdravlja zaposlenih na radu, minimalne zahtjeve za zaštitu i zdravlje na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima, kao i sa standardima Međunarodne organizacije rada. 

„Proširivanjem obaveza projektanta i investitora, propisuje se obaveza određivanja jednog ili više koordinatora za zaštitu i zdravlje na radu kada radove izvode ili je predviđeno da ih izvode dva ili više izvođača“, precizira se u saopštenju.

Kako se navodi, investitor mora da odredi koordinatora za zaštitu i zdravlje na radu posebno za faze izrade projekta i izvođenja radova.

„U diskusiji je konstatovano da će donošenje Zakona doprinijeti podizanju nivoa zaštite i zdravlja na radu kroz zakonsku obavezu i odgovornost relevantnih subjekata u radnoj sredini“, kaže se u saopštenju.

Na sjednici, kojom je predsjedavao premijer Duško Marković, utvrđen je i Predlog Zakona o izmjenama i dopuni zakona o sredstvima za ishranu bilja.

"Dopunama se obezbjeđuje dodatno usaglašavanje sa EU direktivom o uslugama i preciziraju pojedine odredbe koje se odnose na amonijum nitratna đubriva visoke koncentracije azota i preciziraju uslovi za uvoznike sredstava za ishranu bilja", navodi se u saopštenju.

Vlada je, radi obezbjeđenja sprovođenja Zakona o bezbjednosti hrane i potpuno usaglašavanje sa pravnom tekovinom EU, donijela Uredbu o izmjenama i dopuni Uredbe o aditivima koji se mogu koristiti u hrani i Uredbu o izmjenama i dopuni Uredbe o mikrobiološkim kriterijumima za bezbjednost hrane.