Žegura: Dnevni centar Juventasa u prvoj polovini godine imao 74 nova klijenta - Vijesti.me
"PODIJELJENO 12.500 STERILNIH IGALA"

Žegura: Dnevni centar Juventasa u prvoj polovini godine imao 74 nova klijenta

Žegura je objasnila da je cilj projekta poboljšanje kvaliteta života osoba koje injektiraju droge i njihovih porodica, kroz programe prevencije smrti usljed predoziranja i programe rehabilitacije osoba koje injektiraju droge, a koje su nosioci virusnog hepatitisa C

Tijana Žegura
Tijana Žegura (Foto: prcentar.me)

Dnevni centar za osobe koje injektiraju droge pri nevladinoj organizaciji (NVO) Juventas u prvoj polovini godine posjetilo je 369 korisnika, od čega je 31 osoba bila ženskog pola, kazala je direktorica programa smanjenja štete u toj NVO, Tijana Žegura.

Ona je, povodom završetka Projekta "Smanjenje štete dugotrajnih posljedica zloupotrebe psihoaktivnih supstanci u Crnoj Gori", kazala da je Dnevni centar u prvoj polovini godine imao 74 nova klijenta.

Žegura je objasnila da je cilj projekta poboljšanje kvaliteta života osoba koje injektiraju droge i njihovih porodica, kroz programe prevencije smrti usljed predoziranja i programe rehabilitacije osoba koje injektiraju droge, a koje su nosioci virusnog hepatitisa C.

„U prvoj polovini godine je podijeljeno, u cilju preventivnih aktivnosti, 12,5 hiljada sterilnih igala i devet hiljada špriceva, dok je od klijenata vraćeno deset hiljada korištenih igala i tri hiljade špriceva“, rekla je Žegura u intervjuu za PR Centar.

Prema njenim riječima, sav kontaminirani pribor je odnijet u Klinički centar na uništenje, što je, kako je objasnila, doprinijelo povećanju bezbjednosti lokalne zajednice.

„Kako je glavni cilj postojanja Dnevnog centra u službi referentnog centra za injektiranje korisnika, 145 njih je upućeno u servise zdravstvene i socijalne zaštite u zajednici, poput: psihijatrijske klinike, Klinike za infektivne bolesti, Dispanzera za mentalno zdravlje i Programa supstitucionog održavanja metadonom pri Domu zdravlja Podgorica, kao i Centru za socijalni rad i Udruženju anonimnih narkomana Crne Gore“, navela je Žegura.

U istom periodu, kako je dodala, korisnici usluga Dnevnog centra su se 213 puta savjetovali sa ljekarima, 124 sa socijalnim radnicima i 1.104 puta sa vršnjačkim edukatorima, koji su angažovani u tom centru.

Žegura je, govoreći o glavnom cilju Projekta objasnila da se on odnosi na programe prevencije smrti usljed predoziranja.

„Tokom deset godina, koliko mi u Crnoj Gori sprovodimo programe sa korisnicima droga, primjetili smo da sistem hitnog djelovanja u slučajevima predoziranja psihoaktivnih supstanci u medicinskim institicijama nije dovoljno razvijen, posebno na nivou države“, navela je ona.

Žegura je ukazala da je antidotom, koji služi za povratak osoba koje su se predozirale u normalno stanje, opremljena samo Hitna pomoć u Podgorici, dok u ostalim opštinama hitne pomoći nisu opremljene.

„Pozitivan primjer je što je Zavod za izvršenje krivičnih sankcija u aprilu, nakon naših konsultacija sa direktorom, uveo postojanje antidota i obučeno je njihovo osoblje za korišćenje“, navela je Žegura.

Ona je upozorila da je od 369 klijenata, koji su bili korisnici Dnevnog centra u prvoj polovini godine, troje njih umrlo uslijed predoziranja korišćenja psihoaktivnih supstanci.

„Problem predoziranja u Crnoj Gori uopšte nije prepoznat kao jedan od alarmantnih problema. Sama grupa korisnika droga, posebno ovih koji injektiraju, nisu dovoljno prepoznati kao grupa koja je u povećanom riziku,i koja zaslužuje da se u većoj mjeri radi sa njim, što govori o diskriminaciji kako od opšteg društva, tako i od profesionalaca koji rade sa njima“, kazala je Žegura.

Kako je podsjetila, od 13. juna devetogodišnji projekat Vlade Podrška sprovođenja nacionalne AIDS strategije Crne Gore, prestao je da se sprovodi.

„Kako je prema Svjetskoj banci Crna Gora klasifikovana kao zemlja sa srednjim i višim primanjima, smatra se da ona sama treba da finansira servise ove vrste. Crna Gora, zbog ekonomske situacije u kojoj se nalazi, nije uspjela da obezbijedi budžet za to. Tako da od 30. juna u Crnoj Gori, jedini preventivni servis koji je nastavio da radi vezan za korisnike droga je Centar u Podgorici“, navela je Žegura.

To, kako je upozorila, u budućnosti može direktno da utiče na povećanje stope infekcije HIV-om i Hepatitisom C.

„Postoje strašno loši primjeri u Rusiji gdje je u sklopu istih ovih dešavanja došlo do povećanje stope infekcije HIV-om među populacijom korisnika droga 400 odsto“, ukazala je Žegura.

Ona je rekla da su tokom Projekta sarađivali i sa medicinskim radnicima, koji direktno pružaju usluge korisnicima droga, i da je tako izrađen poster o djelovanju u slučaju predoziranja psihoaktivnim supstancama.

Projekat Smanjenje štete dugotrajnih posljedica zloupotrebe psihoaktivnih supstanci u Crnoj Gori podržala je Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću.