Žele da podstaknu krivolov - Vijesti.me
ODGOVOR RADEVIĆU I IVANOVIĆU

Žele da podstaknu krivolov

Kažić tvrdi da su na fantonskom nelegalnom skupu 14. septembra, na kome je bio pokušaj razbijanja LO “Podgorica” učestvovali ljudi koji su odgovarali krivično zbog krivičnog dijela krivolova, bilo je i onih koji su se naknadno učlanjivali, za potrebe pojedinaca, a nisu lovci i ne poznaju problematiku lova i uzgoja divljači

puške
puške (Foto: Lovačka organizacija)

Predsjednik Lovačke organizacije “Podgorica” Dragoljub Kažić tvrdi da su navodi u pismu Zorana Radevića i Dejan Ivanovića iz LO “Kuči” i “Piperi” da LO “Podgorica” radi nelegalno netačni i pravno neutemeljeni. Kažić tvrdi da su njih dvojica željeli da proizvedu anarhiju i podstaknu  krivolov .

“Prvo, pozivate se na akt Ministarstva poljoprivrede br. 324-26/15-2 od 28. 09. 2015. na potpuno pogrešan i pravno neutemeljen način. U stvari, a kao što i vi znate, radi se o Preporuci ministarstva ili predlogu sa ciljem da se prevaziđu određeni problemi nastali suštinski izvan LO 'Podgorica'. Sve preduzete aktivnosti u Lovačkoj organizacuji 'Podgorica' su, u posljednjih nekoliko mjeseci, zapravo striktno poštovanje Zakona, Pravilnika pa i pomenutog akta resornog ministarstva kao naravno i Pravilnika o radu lovačkih sekcija”, tvrdi Kažić.

On ističe da su poštujući pozitivne propise Lovačka organizacija “Podgorica”, stručna lica u njoj, poštujući propisane radnje učinili da se na statutaran način izaberu potrebni organi pa i delegati u novom sazivu skupštine naše NVO. Do sada su izvršeni izbori u lovačkim podružnicama “Lješkopolje”, “Lješanska nahija”, “Gradska podružnica”, “Bratonožići”, “Malesija”, “Zeta”, “Tološi” i “Komani” gdje je u radu ovih sekcija prisustvovalo 531 lovac, još je ostalo da se održe u dvije podružnice “Piperima” i “Kučima”. Da bi izbori bili valjano i po propisu sprovedeni angažovani su i izabrani članovi verifikacione komisije u sastavu Slavko Đurišić, Milentije Manojlović i Minja Ljumović.

“S obzirom na to da poslove i aktivnosti oko izbora delegata za skupštinu LO 'Podgorica' vrše ljudi zaduženi za te poslove a da su sve radnje sprovedene u sedam podružnica nelogično i vanpravno, nestatutarno je da dvije ostale sekcije (Piperi i eventualno Kuči) preuzimaju ingerencije same Lovačke organizacije pa bilo o kakvim se motivima radilo.”, tvrdi Kažić

On ističe da je analizom rada LO “Podgorica” na pripremi redovne skupštine na skupovima po podružnicama prisustvovalo u Lješkopolju 58 članova, Lješanskoj nahiji 73 ,Gradskoj 108, Lijevoj Rijeci- Bratonožići 45, Malesiji 96, Zeti 43, Tološima i Komanima 107 što propisuje i Zakon i pravilnik o radu lovačkih sekcija. Zato je pismo koje su uputili Radević i Ivanović, tvrdi Kažić, potpuno van okvira rasprave o organizovanju redovne izborne skupštine LO “Podgorica”.

Kažić tvrdi da su odluke na fantomskim sastancima oponenata „podružnica Lješanske nahije, Kuča, Pipera kao i Lijeve Rijeke i Bratonožića“ održanom 14. 09. 2015. godine, ništavne bez procedure koja je propisana Pravilnikom rada sekcija (članovi 2, 7, 8, 18) u LO “Podgorica” i može služiti samo razbijanju same LO “Podgorica”, koja ima 700 članova i postoji 95 godina. “Vaši zahtjevi u najmanju ruku liče na perfidnu igru koja za cilj ima ocjepljenje vaše sekcije od LO 'Podgorica' što nema logičnu, lovačku, etičku, pravnu, naučnu ili bilo kakvo drugu-osnovu. Usitnjavanje teritorije LO 'Podgorica' jeste veoma štetna i pogrešna jer najviše gube iskreni ljubitelji lova divljači i same prirode”.

Kažić tvrdi da su na fantonskom nelegalnom skupu 14. septembra, na kome je bio pokušaj razbijanja LO “Podgorica” učestvovali ljudi koji su odgovarali krivično zbog krivičnog dijela krivolova, bilo je i onih koji su se naknadno učlanjivali, za potrebe pojedinaca, a nisu lovci i ne poznaju problematiku lova i uzgoja divljači.

“Upravo iz tih razloga činimo sve kako bi se zaštitila lovna i teritorijalna cjelina LO 'Podgorica', kako bi se na najbolji način unaprijedili uzgoj, zaštita i lov divljači na našoj teritoriji. Dobijeno rješenje o davanju saglasnosti, od Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja broj UP-I-324-16/16 od 07. 06. 2016. godine, na godišnji lovni plan za lovište „Podgorica I“ kao isto rješenje od resornog ministarstva, za lovište „Podgorica III“ najbolje su potvrde da smo na najboljem putu realizacije naših zadataka.”, ističe Kažić u reagovanju.

Oponenti ukazuju na samovolju

Ivanović i Radević iz LO Pipera i Kuča tvrde da je u pitanju samovolja u LO “Podgorica”.

Ugovor o korišćenju lovišta, opstanak lova kao djelatnosti na teritoriji glavnog grada, kao i mnogih životinjskih vrsta doveden je u pitanje zbog samovolje i netransparentnosti u radu rukovodstva Lovačke organizacije "Podgorica".

To su u otvorenom pismu Ministru poljoprivrede i ruralnog razvoja, Budimiru Mugoši, saopštile lovačke sekcije Piperi i Kuči.