Đukanović: Bečić plagirao pola magistarskog rada

Đukanović je kazao da Bečićev magistarski rad sadrži preuzete dijelove iz rada Nenada Pavlovića, koji je, kako je pojasnio, branio svoju magistarsku tezu na fakultetu Singidunum, pod mentorstvom profesora Milovana Stanišića, godinu prije Bečićeve magistraturske disertacije

Mitar Đukanović
Mitar Đukanović (Foto: PR Centar)

Gotovo polovina magistarskog rada lidera Demokata Alekse Bečića je plagijat, saopštio je izvršni direktor nevladinog udruženja (NVU) Centar za akademski integritet, Mitar Đukanović, navodeći da to pokazuje odsustvo akademskog integriteta i nepoštovanje pravila citiranja.

On je, na pres konferenciji, predstavio rezultate pilot istraživanja autentičnosti pet naučnih radova, čiji su ministar zdravlja Kenan Krapović, ministar prosvjete Damir Šehović, ministar odbrane Predrag Bošković, profesor Janko Radulović, i lider Demokrata Aleksa Bečić.

Đukanović je naveo da je softver Turnitin pokazao 44 odsto poklapanja magistarskog rada Alekse Bečića sa drugim radovima.

"To znači da je od 113 stranica teksta, 50 prepisano", kazao je Đukanović u PR Centru.

Prema rezultatima istraživanja, kako je naveo, Bečić se u svom radu oslanja na dvije publikacije a to su Daunijev Priručnik korporativnog upravljanja za Crnu Goru iz 2013. godine, i Korporativno upravljanje - Priručnik grupe autora iz 2009. godine.

"U glavnom dijelu teksta, gospodin Bečić, bez ikakve reference, preuzima čitave stranice teksta, ničim ne dajući do znanja da se radi o prenošenju tog teksta”, ocijenio je Đukanović.

On je kazao da Bečićev magistarski rad sadrži preuzete dijelove iz rada Nenada Pavlovića, koji je, kako je pojasnio, branio svoju magistarsku tezu na fakultetu Singidunum, pod mentorstvom profesora Milovana Stanišića, godinu prije Bečićeve magistraturske disertacije.

"Na prvi pogled bi se moglo reći da je gospodin Bečić plagirao gospodina Pavlovića. Međutim, oba paragrafa u njihovim radovima se nalaze u studiji "Privatizacija državnog kapitala u Bosni i Hercegovini" iz 2009. godine, koja je objavljena četiri godine prije magistarske disertacije gospodina Pavlovića, a pet godina prije magistarskog rada gospodina Bečića", pojasnio je Đukanovć.

On je kazao da su nepoznati načini preuzimanja dijelova teksta iz pomenute studije, ali da je jedno od mogućih rješenja, kako smatra, preuzimanje sadržaja teksta studije sa internet stranica.

"Najočitiji primjer gdje se ne radi o prepisivanju paragrafa i stranica, već čitavih poglavlja, bez ikakve refencije, preuzeto je iz magistarskog rada ”Problemi zaživljavanja korporativnog upravljanja privredama u tranziciji i sa posebnim osvrtom na stanje u Republici Srpskoj", autorke Mice Kozlik iz 2009. godine”, ocijenio je Đukanović.

Nakon što je utvrđena autentičnost tog rada, kako je kazao, analiza je pokazala osam odsto poklapanja sa magistarskim radom Alekse Bečića.

"Na osnovu ovog materijala možemo da zaključimo da je njegova magistarska teza plagirana. Smatram da visok procenat plagiranog teksta ne može biti rezultat nemara i nepoznavanja pravila akademskog pisanja. Bez sumnje ili grže savjesti tvrdimo da je pokazao odsustvo principa akademskog integriteta”, poručio je Đukanović.

Prema njegovim riječima, pitanja profesionalnog integriteta ne spadaju u domen ni “partijske, ni nepartijske borbe, režimske niti antirežimske borbe”.

"Potpuno su irelevantni njihovi stavovi, već samo govorimo o činjenicama do kojih smo došli. Prisvajanje tuđeg rada je ravno svakoj krađi, za koju treba snositi odgovornost", poručio je Đukanović.