Prvobitni bio 7. mart ove godine

Probijen rok za izradu Prostornog plana države

Vlada na predlog ministra prostornog planiranja Ratka Mitrovića pomjerila izradu sistemskog dokumenta do kraja ove godine jer nije kompletiran Savjet za reviziju.

8818 pregleda 7 komentar(a)
Pojedinim članovima Savjeta nije odgovarao status javnog funkcionera: Mitrović, Foto: Boris Pejović
Pojedinim članovima Savjeta nije odgovarao status javnog funkcionera: Mitrović, Foto: Boris Pejović

Vlada je na predlog Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma pomjerila izradu Prostornog plana države do kraja ove godine, iako je prvobitni rok bio 7. mart.

Izmjene odluke objavljene su u Službenom listu, dok zvaničnog saopštenja Vlade u vezi s probijanjem roka za izradu jednog od najvažnijih državnih dokumenta nije bilo. Početkom ovog mjeseca izmjene odluke su objavljene u Službenom listu.

U obrazloženju izmjene odluke u koju “Vijesti” imaju uvid je objašnjeno da je u postupku izrade ovog plana potrebno uraditi reviziju koju radi posebni Savjet koji Vlada imenuje. Revizijom su obuhvaćeni koncept i nacrt planskog dokumenta i izvještaj sa javne rasprave.

”Međutim, zbog nepredviđenih okolnosti koje utiču na imenovanje Savjeta za reviziju nije bilo moguće uraditi reviziju koncepta prostornog plana u planiranom roku”, objasnili su u resoru kojim rukovodi ministar Ratko Mitrović.

U obrazloženju je navedeno da je Ministarstvo prostornog planiranja tražilo od Agencije za sprečavanje korupcije (ASK) mišljenje da li zaiteresovani kandidati koji žele da budu u Savjetu za reviziju imaju status javnog funkcionera shodno Zakonu o sprečavanju korupcije i da li se moraju ponašati u skladu sa tim zakonom, te da je stav ASK da imaju status javnog funkcionera.

”Ministarstvo je o mišljenju Agencije obavijestilo imenovane članove Savjeta, nakon čega su predsjednik i značajan broj članova, ne računajući predstavnike opština, obavijesitili da odustaju od članstva u Savjetu, jer im ne odgovara status javnog funkcionera koji podrazumijeva određene obaveze i ograničenja. Ovakvo stanje stvari utiče na dinamiku izrade ovog planskog dokumenta i njegovo donošenje, pa nije moguće ispoštovati rok koji je definisan zakonom do 7. marta ove godine. Zato predlažemo izmjene odluke i produženje roka za izradu do 31. decembra 2022. godine”, navelo je ministarstvo u obrazloženju.

Vlada premijera Zdravka Krivokapića je u julu prošle godine odbila predlog Mitrovića da se za rukovodioca tima za izradu Prostornog plana Crne Gore imenuje Mirjana Nikolić i ponovo je imenovala Svetlanu Jovanović koja je bila rješenje bivše Vlade.

To su saopštili Mitrović i državni sekretar u tom ministarstvu Radovan Bojović na kontrolnom saslušanju na Odboru za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje na temu “Stanje u oblasti prostornog planiranje u Crnoj Gori” u julu prošle godine.

Izradu Prostornog plana države i Plana generalne regulacije je započela bivša vlast i odredila nosioce za te projekte, ali novo rukovodstvo ministarstva nakon sprovedene analize utvrdilo je da se ne poštuju ugovorene obaveze, pa je raskinulo ugovore sa Jovanovićevom i sa Ksenijom Vukmanović koja je bila nosilac za izradu Plana generalne regulacije.

Odbor za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje je nakon tog saslušanja donio sedam zaključaka od koji je prvi bio da Vlada najkasnije do aprila ove godine trebalo da dostavi Skupštini novi Prostorni plan Crne Gore.

Jednim od zaključaka Vlada je pozvana da intenzivira aktivnosti na izradi regulative u oblasti prostornog planiranja i izgradnji objekata, da donese novi zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata od kraja februara 2022. godine.

”Odbor smatra da je postojeći zakon potrebno podijeliti na više zakona i donijeti zakon o regulisanju profesija kako bi se definisalo šta koja struka može da radi u skladu s profesionalnom edukacijom. Postojeći zakon reba podijeliti na zakone o planiranju prostora, o izgradnji objekata, o legalizaciji bespravno izgrađenih objekata i arhitektonskim i inženjerskim poslovima u prostornom planiranju. Izrada i donošenje podzakonskih akata iz oblasti stanovanja po hitnom postupku”, bio je stav odbora.

Ma.M.

U postupku izrade Prostornog plana države potrebno je uraditi reviziju koju radi Savjet za reviziju koji Vlada imenuje. Revizijom su obuhvaćeni koncept i nacrt planskog dokumenta i izvještaj sa javne rasprave