Krajnji rok za usvajanje novog Prostornog plana 1. oktobar 2023. godine

Prostorni plan donosi se za period od 20 godina. Dokument sadrži opštu razvojnu viziju i ciljeve, uspostavlja polazišta i principe organizacije, uređenja i korišćenja prostora, uz korišćenje međunarodnih konvencija o prostornom razvoju, definiše položaj i pravce razvoja u odnosu na okruženje

4228 pregleda 0 komentar(a)
Foto: Vuk Lajović
Foto: Vuk Lajović

Krajnji rok za izradu novog Prostornog plana Crne Gore (PPCG) pomjeren je za 1. oktobar naredne godine, utvrdila je Vlada na današnjoj sjednici, usvajanjem Odluke o izmjeni Odluke o izradi PPCG.

"Nadam se i vjerujem da će Prostorni plan do tada biti usvojen u Skupštini. Dali smo ovako širok vremenski okvir da ga za razliku od prethodnih Vlada ne bi na svakih nekoliko mjeseci pomjerali", saopštila je ministarka ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Ana Novaković-Đurović.

Ona je prije desetak dana na konsultativnom saslušanju u Skupštini saopštila da je koncept PPCG dobio pozitivno mišljenje Savjeta za reviziju, pa se može očekivati da se u prvom kvartalu (januar-mart) naredne godine napravi njegov nacrt, nakon čega će biti upućen Skupštini na usvajanje.

Prostorni plan donosi se za period od 20 godina. Dokument sadrži opštu razvojnu viziju i ciljeve, uspostavlja polazišta i principe organizacije, uređenja i korišćenja prostora, uz korišćenje međunarodnih konvencija o prostornom razvoju, definiše položaj i pravce razvoja u odnosu na okruženje.

Sadašnji PPCG važio je do 2020. godine.

Osnovnim tekstom Odluke o izradi novog dokumenta je bio predviđen rok da se PPCG uradi u roku od godinu od imenovanja rukovodioca plana tako da je taj rok istekao 6. avgusta 2021. godine. Potom se rok pomjera za 7. mart 2022. godine, a onda za 31. decembar ove godine. Paralelno sa izmjenama odluke gdje se pomjera rok za izmjenu ovog dokumenta aneksira se i ugovor sa rukovodiocem izrade plana.

Premijer Dritan Abazović saopštio je na današnjoj sjednici da bi ova odluka bila jedna od većih sljedeće godine, ako se usvoji.