Lakušić za "Vijesti": Primorju može faliti voda u sezoni

Regionalni vodovod u saradnji sa gradskim vodovodima pokrenuo više aktivnosti kako bi snabdijevanje bilo što bolje, kazao je u intervjuu “Vijestima” predsjednik Odbora direktora Zoran Lakušić

38221 pregleda 23 komentar(a)
Pripremljen plan aktivnosti kako bi se smanjila šteta: Lakušić, Foto: Regionalni vodovod
Pripremljen plan aktivnosti kako bi se smanjila šteta: Lakušić, Foto: Regionalni vodovod

Da li će vodosnabdijevanje Crnogorskog primorja biti ugroženo zavisi od mnogo faktora - da li će se ponoviti prošlogodišnja hidrološka suša, da li će biti smanjena izdašnost izvorišta “Bolje sestre”, kakva će biti izdašnost izvorišta gradskih vodovoda na primorju... Regionalni vodovod u saradnji sa gradskim vodovodima je pokrenuo više aktivnosti kako bi snabdijevanje bilo što bolje, kazao je u intervjuu “Vijestima” predsjednik odbora direktora Regionalnog vodovoda za Crnogorsko primorje (RV) Zoran Lakušić.

Naučne studije su pokazale da je višedecenijsko prekomjerno i nelegalno vađenje pijeska iz korita Morače kod sela Grbavci i Botun izazvalo smanjenje izdašnosti vodoizvorišta “Bolje sestre”, koje služi za dopunsko vodosnabdijevanje gradova na Crnogorskom primorju. Vađenje pijeska i devastacija korita Morače zaustavljena je tek krajem prošle godine, uz aktivnosti Vlade, više inspekcija, policije i tužilaštva.

Da li se može desiti da vodosnabdijevanje primorja bude ugroženo tokom ove ljetnje sezone?

Odgovor na Vaše pitanje je veoma kompleksan. Da li će vodosnabdijevanje Crnogorskog primorja biti ugroženo zavisi od mnogo faktora.

Rekli bismo da zavisi od dva osnovna faktora: izdašnosti izvorišta “Bolje sestre” kao i od toga da li ćemo imati intenzivni sušni period kakav se najavljuje. Naravno, da će intenzivni sušni period uticati na pad izdašnosti svih lokalnih izvorišta. Isto tako ukoliko dođe do zaslanjenja izvora iz kojih se snabdijeva vodom Opština Kotor, značiće da su ta izvorišta praktično neupotrebljiva za vodosnabdijevanje i da se nedostajuća voda mora nadomjestiti preuzimanjem vode iz RV. Takvo smanjenje izdašnosti lokalnih izvorišta direktno utiče na povećanje potreba za vodom iz RV. Regionalni vodovod je upravo izgrađen da nadomjesti potrebne količine vode primorskim opštinama koje one ne mogu obezbijediti iz svojih lokalnih izvorišta.

Nažalost, vode u izvorištu “Bolje sestre” je deset puta manje od očekivane količine, odnosno količine koja je bila na izvorištu “Bolje sestre” prilikom puštanja u rad RV.

Sve naučne analize i studije potvrdile su da je osnovni uzrok takvog pada izdašnosti nelegalna eksploatacija šljunka i pijeska iz korita rijeke Morače kao i neadekvatna regulacija korita rijeke Morače. Na opasnost da će doći do takvog pada zbog navedenih nelegalnih aktivnosti RV je godinama upozoravao. Poslao je preko 500 dopisa, prijava i upozorenja, ali nije bilo rezultata. Na našu sreću, ali i sreću građana Crnogorskog primorja došlo je po prvi put do adekvatne reakcije nadležnih državnih organa i institucija. Zahvaljujući u prvom redu Vladi Cne Gore i Nacionalnom savjetu za borbu protiv korupcije došlo je do zabrane svih privrednih aktivnosti u koritu rijeke Morače. To je osnovni preduslov da bi se moglo pristupiti bilo kakvim aktivnostima za sanaciju izvorišta “Bolje sestre” i obezbijeđivanje dodatnih količina vode koje su neophodne Crnogorskom primorju.

Šta se sada može uraditi da bi se poboljšalo snabdijevanje gradova na primorju?

RV u saradnji sa Vladom nastoji da, kao privremeno rješenje, obezbijedi postavljanje dva postrojenja za filtraciju vode, kontejnerskog tipa, od po 50 l/s vode. Na taj način treba da se obezbijedi 100 l/s vode za Crnogorsko primorje tokom ljetne turističke sezone.

RV je u cilju predupređenja problema obavio sastanke sa predstavnicima preduzeća Vodovod i kanalizacija (VIK) Budva, predstavnicima Opštine i VIK-a Herceg Novi i predstavnicima Opštine i VIK-a Tivat. Od strane VIK Budva iskazana je spremnost da ukoliko bude potrebno da Regionalnom vodovodu, u avgustu koji je najkritičniji u pogledu vodosnabdijevanja, ustupiti određene količine vode kako je to urađeno i tokom avgusta 2022. godine kada je VIK-u Budva isporučivano 255 l/s umjesto ugovorenih 300 l/s.

Sa VIK-om Herceg Novi se razmatra mogućnost preuzimanja vode iz sistema VIK-a Herceg Novi. Radi se o količini vode koja se kreće od 65 do 70 l/s. Očekujemo u nerednom periodu pozitivan odgovor VIK-a Herceg Novi. Predstavnici Opštine i VIK-a Tivat iskazali su spremnost da pruže svu tehničku podršku za preuzimanje vode iz VIK-a Herceg Novi. Navedena količina vode (65-70 l/s) bi se distribuirala za potrebe Optine Tivat dok bi isto toliku količinu vode RV usmjeravao za potrebe drugih opština na Crnogorskom primorju. Treba napomenuti da se voda iz Opštine Herceg Novi neće fakturisati već će ista biti kompezovana od strane RV kada bude neophodna Opštini Herceg Novi.

Kada će početi sanaciju korita rijeke Morače u cilju poboljšavanja izdašnosti vodoizvorišta Bolje sestre?

Pitanje sanacije devastiranog korita rijeke Morače nije u nadležnosti Regionalnog vodovoda. Ovo pitanje je u nadležnosti Vlade Crne Gore i nadležnih organa i institucija iz vodnog sektora kako na državnom tako i na lokalnom nivou. Imajući u vidu da je devastacija intenzivno vršena preko 15 godina i da je nemjerljivo velika količina šljunka i pijeska nezakonski eksploatisana to će trebati značajna finansijska sredstva kao i duži vremenski period za ovu sanaciju.

Šta će sve ovi radovi obuhvatati i na kojim lokacijama? Koliko očekujete da će ti radovi koštati, da li je obezbijeđen novac i iz kojih izvora će se finansirati?

Radovi na sanaciji korita rijeke Morače moraju obuhvatiti područje Grbavaca do Vukovačkog mosta. To je područje II i III sanitarne zone zaštite izvorišta “Bolje sestre” gdje se inače nije smjela vršiti bilo kakva privredna djelatnost koja ugrožava korito rijeke Morače, te samim tim i izvorište “Bolje sestre”. Najbolji pokazatelj ugroženosti izvorišta “Bolje sestre” je pad njegove izdašnosti sa 2.600 litara u sekundi (l/s) iz 2010. godine na 265 l/s u 2021. i 2022. godini. Napominjemo, da se radi o mjerenjima tokom avgusta mjeseca, kada su potrebe za vodom najviše.

U skladu sa naučnom studijom “Monitoring, kontrola i zaštita vodoizvorišta,Bolje sestre” koju je uradio “Geoprojekt”, koja je finansirana iz sredstava “IPA Interreg CBC IT-AL-MNE” programa.

Kao jedna od hitnih mjera za sanaciju korita rijeke Morače, odnosno izvorišta “Bolje sestre” predviđena je izgradnja privremene pješčane ustave u koritu rijeke Morače na području Grbavaca. Ova predložena mjera treba da se uradi tokom ljetnjeg perioda. Izgradnjom ustave, odnosno podizanjem nivoa vode u koritu rijeke Morače želi se dokazati direktna povezanost nivoa vode u koritu rijeke Morače i izdašnosti izvorišta “Bolje sestre”. Očekuje se da podizanjem nivoa vode u koritu rijeke Morače dođe do podizanja podzemnih voda u drugoj zoni sanitarne zaštite. Nakon potvrde navoda iz studije pristupilo bi se izgradnji više ustava trajnog karaktera od čvrstog materijala.

RV će tražiti obeštećenje od onih koji su uništili Moraču

Ukoliko se u narednom periodu otkriju krivci za devastaciju Morače, da li bi Regionalni vodovod od njih u nekom budućem postupku mogao da traži obeštećenje zbog štete pričinjene vodoizvorištu?

Krivci za devastaciju korita i priobalnog dijela rijeke Morače su svi oni koji su godinama vršili nezakonsku eksploataciju šljunka i pijeska iz korita rijeke Morače, kao i svi nadležni organi i institucije koji nijesu reagovali, odnosno sankcionisali takve nezakonske radnje.

Mi očekujemo da Vlada Crne Gore, Zaštitnik imovinskih prava i nadležno tužilaštvo pokrene postupak za obeštećenje zbog štete načinjene koritu rijeke Morače i izvorištu “Bolje sestre”. Regionalni vodovod će se pridružiti traženju obeštećenja zbog štete nastale devastacijom izvorišta “Bolje sestre”, odnosno pada njegove izdašnosti.