Atlas grupa: Upravni sud lišio akcionare IBM-a pravne zaštite - Vijesti.me
"AKCIONARI IBM-A ĆE PRAVNIM SREDSTVIMA NASTAVITI BORBU"

Atlas grupa: Upravni sud lišio akcionare IBM-a pravne zaštite

Kako su kazali iz Atlas grupe, apsurd je time veći što su akcionari pokušali da ospore upravo rješenje o uvođenju privremene uprave

Ilustracija
Ilustracija (Foto: Savo Prelević)

Upravni sud je, odlukom u postupku po tužbi radi poništaja rješenja kojim je Centralna banka (CBCG) uvela privremenu upravu Invest Banci Montenegro (IBM), lišio akcionare pravne zaštite u odnosu na odluke CBCG, saopšteno je iz Atlas grupe.

Navodi se da je Upravni sud lišio akcionare pravne zaštite time što smatra da od momenta uvođenja privremene uprave interese banke može da zastupa samo privremeni upravnik.

Kako su kazali iz Atlas grupe, apsurd je time veći što su akcionari pokušali da ospore upravo rješenje o uvođenju privremene uprave.

„Tako, po rezonovanju sudskog vijeća, akcionari banke nemaju pravo na podnošenje tužbe Upravnom sudu radi poništaja rješenja kojim je uvedena privremena uprava“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da takav zaključak Upravni sud izvodi nakon konstatacije da je „Zakonom o upravnom sporu propisano je da je tužilac u upravnom sporu pravno ili fizičko lice koje smatra da mu je upravnim aktom povrijeđeno neko pravo ili na pravu zasnovan interes“.

Sudu je, kako su kazali iz Atlas grupe, promaklo da su akcionarima Banke uvođenjem privremene uprave uskraćena upravljačka prava, i da imaju jasan i očigledan pravni interes za podnošenje tužbe, upravo na osnovu zakonskih odredaba na koje se sud poziva.

„Ovdje se igranje suda sa zakonima, pravnim poredkom i Ustavom garantovanim pravima na pravnu zaštitu ne završava, jer sud nalazi da akcionari ne mogu zastupati ni interese banke čiji su vlasnici“, kaže se u saopštenju.

Sud je, kako se navodi, ukinuo sve radnje koje je u ime banke preduzeo punomoćnik koga su ovlastili većinski vlasnici banke, zato što punomoćnik nije posjedovao punomoćje potpisano od privremenog upravnika, koji je imenovan upravo rješenjem koje se napada.

„Po mišljenju suda, Milan Remiković, kojeg je CBCG imenovala za privremenog upravnika, nakon što je kao kontrolor upravo on predložio uvođenje privremene uprave, bi jedini mogao da se predomisli i okrene se sam protiv sebe, svojih odluka i odluka svog poslodavca, Centralne banke, koja je tužena u postupku“, kazali su iz Atlas grupe.

Prema njihovim riječima, ako u pravnom životu postoji situacija koja odslikava konflikt interesa, onda je to ova.

„Kako lice koje je predložilo uvođenje privremene uprave može napadati odluku o uvođenju privremene uprave?! Kako zaposleni može tužiti svojeg poslodavca radi poništaja odluke poslodavca u čijem je donošenju imao ključnu ulogu“, upitali su iz Atlas grupe.

Oni se pitaju i zašto bi neko napadao odluku kojom mu je utvrđena zarada višestruko veća od one koju je prethodno primao.

Jasno je, smatraju u Atlas grupi, da sud postupa pristrasno, stavljajući se na stranu CBCG, a protiv interesa Invest Banke Montenegro i njenih akcionara, ne ulazeći u suštinu i razloge uvođenja privremene Uprave.

„Ranije smo ukazali na to da sud čak nije ni izvršio uvid u izvještaj o kontroli banke čiji su nalazi opredijelili CBCG da uvede privremenu upravu, pa je posljednjim postupcima Upravni sud nastavio sa ispisivanjem rubrike "vjerovali ili ne" u pravnoj istoriji Crne Gore“, kazali su iz Atlas grupe.

Oni su poručili da će akcionari IBM-a pravnim sredstvima nastaviti borbu radi zaštite svojih prava.


Vidi sve komentare