Ažurni i poštuju preporuke DRI - Vijesti.me
U REGISTRU KONCESIJA 242 UGOVORA

Ažurni i poštuju preporuke DRI

U odnosu na prethodni izvještaj smanjen je broj izmjena u registru, jer koncedenti ažurnije dostavljaju Komisiji podatke. Registar sadrži 242 ugovora. Iz Komisije, kojom predsjedava Darko Konjević, su objasnili da nemaju mehanizam da kažnjavaju koncedente ako ne dostave potpisane ugovore ili promjene.

Darko Konjević
Darko Konjević (Foto: MPRR)

Komisija za koncesije od januara prošle do 15. marta ove godine u registar ugovora o koncesijama unijela je 13 novih i 58 izmijenjenih ugovora.

Ti podaci su sadržani u prošlogodišnjem Izvještaju o radu Komisije koji je ušao u skupštinsku proceduru. Navedeno je da sprovode preporuke Državne revizorske institucije o vođenju registra.

„Većina ugovora potpisana je na period trajanja koncesije od 30 godina (12 od 13 ugovora). Od 13 ugovora devet se odnose na proizvodnju električne energije i korišćenje hidroenergetskog potencijala, tri na istraživanja i eksploataciju ukrasnog kamena i jedan na istraživanja i eksploataciju tehničkog kamena“, navedeno je u Izvještaju.

U odnosu na prethodni izvještaj smanjen je broj izmjena u registru, jer koncedenti ažurnije dostavljaju Komisiji podatke. Registar sadrži 242 ugovora. Iz Komisije, kojom predsjedava Darko Konjević, su objasnili da nemaju mehanizam da kažnjavaju koncedente ako ne dostave potpisane ugovore ili promjene.

Budžet komisije lani je bio 51,22 hiljade eura, od čega su potrošili 16,56 hiljada.