CBCG ne otkriva imena fizičkih lica: Čist je novac kupca banke - Vijesti.me
TVRDE DA SU DRŽAVLJANI KANADE I SAD OSNOVALI FIRMU "ADRIATIC CAPITAL LLC"

CBCG ne otkriva imena fizičkih lica: Čist je novac kupca banke

Firma “Adriatic Capital LLC” iz američke države Delaver kupila je 15. januara na Montenegroberzi stopostotno vlasništvo podgoričke Nove banke za 7,1 milion eura

Iz CBCG kažu da novi kupci imaju uspješne karijere: Sa otvaranja Nove banke
Iz CBCG kažu da novi kupci imaju uspješne karijere: Sa otvaranja Nove banke (Foto: Azmont)

Firmu “Adriatic Capital LLC” su osnovala dva fizička lica (državljani Kanade i SAD-a) za potrebe sticanja direktnog kvalifikovanog učešća u Novoj banci, rečeno je zvanično “Vijestima” iz vrhovne monetarne institucije. 

Iz Centralne banke (CBCG) nijesu naveli imena vlasnika firme, a naglašavaju da su ih provjerili kroz nacionalne i međunarodne baze podataka i da su te provjere pokazale da ne postoji rizik od pranja novca.

Firma “Adriatic Capital LLC” iz američke države Delaver kupila je 15. januara na Montenegroberzi stopostotno vlasništvo podgoričke Nove banke za 7,1 milion eura. 

Dosadašnji vlasnik ove banke bio je “Azmont Investments” iz Herceg Novog, sa azerbejdžanskim kapitalom, koji gradi turističko naselje Portonovi u Kumboru. “Azmont” je ljetos od Centralne banke tražio saglasnost da Novu banku proda kompaniji “Adriatic Capital LLC” koja je tada imala sjedište u ofšor zoni u Majamiju.

CBCG, kojom rukovodi guverner Radoje Žugić, u postupku odlučivanja po zahtjevu je utvrdila da ova lica, između ostalog, imaju i uspješne poslovne karijere, sa više od 30 godina iskustva pojedinačno u upravljanju i investiranju u raznorodnim industrijskim sektorima i drugim poslovnim poduhvatima, “usljed čega posjeduju značajne iznose novca i aktivni su u investiranju u likvidne finansijske instrumente, pa posjeduju i veoma diversifikovan portfolio tih investicija”.

“Njihovo finansijsko stanje, kao budućih akcionara banke je zadovoljavajuće, pa je ocijenjeno da su u mogućnosti da svojim kapitalom podrže projektovani rast i razvoj banke. Ciljevi koji su postavljeni u strategiji upravljanja bankom, između ostalog, odnose se i na reorganizaciju poslovnih ciljeva i aktivnosti u vezi sa tim da se u kratkom roku spriječi slabljenje kapitalne pozicije banke, a da se naknadno obezbijede i uslovi koji će omogućiti da banka uspostavi redovnu dobit i ojača svoju kapitalnu poziciju. Vizija novih vlasnika je da banka između ostalog nudi univerzalne proizvode i usluge sektoru stanovništva i korporativnim klijentima po visokim standardima i bude prestižna i pouzdana finansijska ustanova sa visokom tržišnom vrijednošću”, odgovorili su iz CBCG.

CBCG je krajem decembra prošle godine izdala odobrenje pravnom licu “Adriatic Capital LLC” za sticanje kvalifikovanog učešća u iznosu do 100 odsto u akcijskom kapitalu Nove banke.

“Adriatic Capital LLC” je kompanija koju su osnovala dva fizička lica (državljani Kanade i SAD) za potrebe sticanja direktnog kvalifikovanog učešća u ovoj banci. Pojašnjenja radi, u smislu Zakona o bankama, kvalifikovano učešće podrazumijeva samostalno ili zajednički sa drugim povezanim licem, direktno ili indirektno učešće u kapitalu ili glasačkim pravima u pravnom licu od najmanje pet odsto. Fizička lica, osnivači “Adriatic Capital LLC”, na indirektan način su budući akcionari banke”, kazali su u CBCG.

Dodaju da u ovakvim situacijama, koje su bile predmet razmatranja i odlučivanja, u CBCG se vrši ocjena podobnosti i indirektnih sticalaca akcija u banci, uzimajući posebno u obzir njihovu reputaciju kao krajnjih vlasnika, njihove poslovne aktivnosti, finansijsko stanje, način i cilj planiranog sticanja kvalifikovanog učešća i sve druge pokazatelje.

“Sve to, a na osnovu odredbi člana 11 Zakona o bankama. U krajnjem, na osnovu dostavljene dokumentacije i drugih raspoloživih informacija, utvrđeno je da su ispunjeni propisani uslovi i da nije bilo smetnji iz člana 12 Zakona o bankama za izdavanje odobrenja za sticanje kvalifikovanog učešća”, tvrde u CBCG.

“Adriatic Capital LLC” je sredinom prošle godine, kažu u CBCG, otvorio račun za posebne namjene kod banke u Crnoj Gori i deponovao cjelokupan iznos novca na ime plaćanja kuporodajne cijene akcija banke.
“Prema dostavljenim dokazima, taj novac potiče iz dobiti koje su osnivači “Adriatic Capital LLC” ostvarili usljed obavljanja poslovnih aktivnosti. CBCG je u kontekstu odlučivanja po tom zahtjevu imala korespondenciju i sa nadležnim organom za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma (Uprava policije), koji se izjasnio da u vezi sa navedenim licima, pretragom kroz relevantne nacionalne i međunarodne baze podataka nije utvrđeno postojanje opravdanih razloga za sumnju da se u vezi sa sticanjem kvalifikovanog učešća sprovodi ili namjerava sprovesti pranje novca ili finansiranje terorizma ili to sticanje može uticati na povećanje rizika od pranja novca ili finansiranja terorizma”, istakli su u CBCG.

“Azmont”: Dobili smo sve saglasnosti prije transakcije

Iz kompanije “Azmont” na interesovanje “Vijesti” nijesu saopštili imena vlasnika firme koja je kupila njihovu banku.

“Kompanija “Adriatic Capital LLC” sa sjedištem u SAD novi je vlasnik Nove banke, a to je postala nakon što je na Montenegroberzi registrovana transakcija od 7,1 milion eura. Sve neophodne saglasnosti od strane CBCG, kao i nadležnih državnih institucija, dobijene su prije nego je transakcija izvršena”, zvaničan je odgovor iz kompanije.


Vidi sve komentare