CBCG: Rast BDP-a u ovoj godini do 3,2 odsto - Vijesti.me
SAVJET CBCG USVOJIO MAKROEKONOMSKI IZVJEŠTAJ ZA 2018. GODINU

CBCG: Rast BDP-a u ovoj godini do 3,2 odsto

Zgrada Centralne banke u Podgorici (arhiva)
Zgrada Centralne banke u Podgorici (arhiva) (Foto: Luka Zeković)

Rast bruto domaćeg proizvoda (BDP) u ovoj godini će se, prema modelskoj projekciji Centralne banke (CBCG), kretati u intervalu od 2,5 odsto do 3,2 odsto, sa centralnom tendencijom od oko 2,9 odsto.

Savjet CBCG je na danas održanoj sjednici usvojio godišnji makroekonomski izvještaj CBCG za prošlu godinu.

“Kako je u izvještaju istaknuto, prošlu godinu karakterišu pozitivna kretanja, koja su evidentna u procijenjenoj stopi ekonomskog rasta od 4,9 odsto. Pojačane aktivnosti na izgradnji velikih infrastrukturnih projekata u građevinarstvu i energetici, rast prerađivačke industrije i snažan rast broja turista rezultirali su tako visokom stopom rasta BDP-a”, navodi se u saopštenju.

Povećan je broj zaposlenih, dok je broj nezaposlenih smanjen. Budžetski deficit na kraju prošle godine procijenjen je na 159,2 miliona eura ili 3,4 odsto BDP-a i posljedica je veće realizacije kapitalnog budžeta, odnosno infrastrukturnih projekata.

U izvještaju je konstatovano da javni dug ima tendenciju rasta, ali da se pozitivno mogu ocijeniti primijenjene mjere fiskalne konsolidacije.

Takođe, u izvještaju je zaključeno da će nosioci ekonomskog rasta i u narednom periodu biti turizam, energetika i građevinarstvo.

Savjet je razmatrao i kvartalni izvještaj o poslovanju banaka na dan 31. mart, sa informacijom o realizaciji operativnih ciljeva banaka u kojem je zaključeno da je bankarski sistem zabilježio pozitivne trendove u odnosu na prethodni kvartal.

“Na kraju prvog kvartala zabilježen je rast ključnih bilansnih pozicija u odnosu na kraj godine, i to aktive 1,66 odsto, kredita za 5,47 odsto, depozita za 0,86 odsto i kapitala za 3,66 odsto. Na kraju marta učešće nekvalitetnih kredita u ukupnim kreditima iznosi 4,87 odsto, dok je na kraju prethodne godine njihovo učešće iznosilo 5,24 odsto”, rekli su iz CBCG.

Savjet je razmatrao i usvojio izvještaje o poslovanju mikrofinansijskih institucija (MFI) i lizing društava za prvi kvartal tekuće godine.

Konstatovano je da je u sektoru mikrokreditiranja u ovom periodu u odnosu na kraj prošle godine ostvaren rast ukupne bilansne sume od 6,37 odsto, rast kredita od 2,21 odsto, uz pad procenta nekvalitetnih kredita koji na kraju ovog kvartala iznose 4,61 odsto.

“Sektor mikrokreditiranja bilježi rast kapitala u ovom periodu od 4,56 odsto i značajan rast likvidne aktive od 122,02 odsto”, dodali su iz CBCG.

Takođe, predmet razmatranja prvi put je bio i izvještaj o poslovanju lizing društava, s obzirom na stečene zakonske uslove da se i ta društva uključe u redovno obavezno izvještavanje prema CBCG.

“Dva lizing društva koja posluju u Crnoj Gori, na kraju prvog kvartala imala su ukupnu aktivu u iznosu od 34,7 miliona eura , potraživanja od 29,5 miliona eura, dok je kapital društava iznosio 3,5 miliona eura. Nivo nekvalitetne aktive u lizing društvima je na kraju prvog kvartala iznosio tri odsto”, precizirali su iz CBCG.

U izvještaju o kreditnoj aktivnosti banaka su sumirani rezultati ankete sprovedene u prvom kvartalu. Rezultati ankete ukazuju da su tokom prvog kvartala kreditni standardi za privredu ublaženi, dok su kreditni standardi za stanovništvo, prije svega standardi za stambene kredite, blago pooštreni.

U narednom kvartalu banke očekuju ublažavanje kreditnih standarda za kredite velikim preduzećima, kao i za potrošačke i ostale kredite stanovništva. Savjet je danas usvojio godišnji izvještaj o radu Fonda za zaštitu depozita, dopunu odluke o izvještajima koji se dostavljaju CBCG i razmatrao i druga pitanja iz svoje nadležnosti.


Vidi sve komentare