Crna Gora najslabije prošla kod investicija - Vijesti.me
IZVJEŠTAJ O SPROVOĐENJU MAP

Crna Gora najslabije prošla kod investicija

“Ekonomije su u različitim fazama razvoja u odnosu na tri komponente investicionog programa, crnogorski investicioni okvir je na snazi, ali može biti podložan daljim poboljšanjima, posebno u vezi sa aspektom modernizacije mreže bilateralnih ugovora o ulaganjima i ažuriranja odredbi o rješavanju sporova između investitora i države”

Samit Trst
Samit Trst (Foto: Gov.me)

Države regiona ostvarile su napredak u sprovođenju Višegodišnjeg akcionog plana za regionalni ekonomski prostor (MAP), za godinu od kad je usvojen, a koji, kako poručuju evropski zvaničnici, predstavlja pripremu za zajedničko evropsko tržište. U izvještaju o sprovođenju MAP-a, koji je objavio Savjet za regionalnu saradnju (RCC) navodi se da su države zapadnog Balkana zabilježile napredak u sva četiri segmenta MAP-a, (trgovina, investicije, mobilnost i digitalne integracije).

Crna Gora, kako se navodi, najslabiji rezultat bilježi u segmentu investicija i preporučuju joj se dalja unapređenja. Taj segment obuhvata regionalni program ulaganja, investicione reforme, promociju regiona kao zajedničke investicione destinacije, pametni rast.

“Ekonomije su u različitim fazama razvoja u odnosu na tri komponente investicionog programa, crnogorski investicioni okvir je na snazi, ali može biti podložan daljim poboljšanjima, posebno u vezi sa aspektom modernizacije mreže bilateralnih ugovora o ulaganjima i ažuriranja odredbi o rješavanju sporova između investitora i države”, navodi se u izvještaju o sprovođenju MAP-a.

S obzirom na to da Crna Gora nema strategiju promocije ulaganja, trebalo bi razviti strateške planove za ulaganja. Preporučuje se jačanje Agencije za promociju investicija koja nema dovoljno osoblja. Lideri šest zemalja zapadnog Balkana prije godinu su na samitu u Trstu podržali MAP koji treba da omogući neometan protok robe, usluga, kapitala i radne snage. Analitičari su tada upozorili da Crna Gora treba da bude oprezna povodom nezvaničnih izjava da bi MAP mogao značiti pomjeranje rokova za prijem u EU.

U segmentu trgovine, koji podrazumijeva mjere za olakšavanje slobodne trgovine robom i uslugama, uklanjanje necarinskih barijera i usklađivanje tržišta CEFTA sa EU, u Crnoj Gori, kao i u Makedonija i Moldaviju stupio je na snagu Dodatni protokol 5 iz CEFTA sporazuma, o olakšavanju trgovine. Albanija i Bosna i Hercegovina, takođe, su ratifikovale Protokol 5 i očekuje se da će on stupiti na snagu za sve članice CEFTA do kraja 2018.

“Države su na ekonomskom planu počele neke od reformi koje bi dovele do sprovođenja prioriteta MAP-a, kao što je osnivanje nacionalnih odbora za olakšavanje trgovine”, piše u izvještaju.

Progres je zabilježen i u sektoru mobilnosti, koji podrazumijeva slobodno kretanje istraživača, visokokvalifikovanih radnika i studenata. “Uprkos početnim odlaganjima, završene su tehničke pripreme za otvaranje pregovora o Sporazumu o međusobnom priznavanju stručnih kvalifikacija za doktore medicine, stomatologe, arhitekte i građevinske inženjere koji označavaju dobar napredak u uklanjanju prepreka priznavanju stručnih kvalifikacija”, piše u izvještaju.

Bolje razvijati digitalne vještine

U dijelu izvještaja o sprovođenju mjera digitalne integracije navodi se da su države zapadnog Balkana manje pripremljene za razvoj digitalnih vještina, a naprednije su u koordinaciji roming politike i promociji prihvatanja pametnih tehnologija. Dodaje se da se Sporazum o regionalnom romingu između četiri države (BiH, Crne Gore, Srbije i Makedonije) uspješno sprovodi.

MAP, kako je ranije saopšteno, ne predviđa osnivanje novih institucija ili organizacija. Sprovođenje MAP-a takođe ne bi ograničilo mogućnost zapadnobalkanskih ekonomija da vode autonomnu trgovinsku politiku i ne podrazumijevaju usklađivanje vanjskih tarifa.

Han: Regionalni prostor sastavni dio EU integracija

Evropski komesar za pregovore o proširenju EU i susjedsku politiku Johanes Han je prošle sedmice u Briselu, na predstavljanju rezultata MAP-a, kazao da je regionalni ekonomski prostor na zapadnom Balkanu sastavni dio procesa evropske integracije i katalizator ekonomskog rasta. “Regionalni ekonomski prostor ima potencijal da bude prekretnica za region, jer predstavlja praktičnu pripremu za učešće regiona na jedinstvenom tržištu EU. Komisija će i u budućnosti nastaviti da pomno prati njegovu provedbu”, kazao je Han.

Generalni sekreatar RCC-a Goran Svilanović je rekao da, iako je region ostvario značajan napredak, pred njim je još mnogo zadataka, kao što je liberalizacija trgovine uslugama, promocija i sprovođenje Regionalne agende reformi u oblasti investicija, završetak pregovora o uzajamnom priznavanju stručnih kvalifikacija i dogovor o modelima priznavanja akademskih kvalifikacija, snižavanje cijena rominga kojima će biti obuhvaćeni svi korisnici u šest ekonomija zapadnog Balkana.