Državi fali 1,19 milijardi eura u naredne tri godine - Vijesti.me
ZADUŽENJIMA NIKAD KRAJA

Državi fali 1,19 milijardi eura u naredne tri godine

Dio novca od 500 miliona obezbijeđen emisijom obveznica u septembru, čeka se zeleno svjetlo Svjetske banke za novo zaduženje od 250 miliona

Ilustracija
Ilustracija (Foto: Shutterstock)

Državnom budžetu u naredne tri godine nedostajaće 1,199 milijardi eura za servisiranje svih obaveza, podaci su iz Vladinog Nacrta programa ekonomskih reformi (PER) za period od 2020. do 2022. godine.

Posmatrano po godinama, u 2020. godini budžetu će nedostajati 590 miliona eura. Za 2021. godinu je procijenjeno da će nedostajati 378,4 miliona eura, a godinu kasnije oko 231,5 miliona eura.

“Prema Zakonu o budžetu za 2020. godinu, nedostajuća sredstva iznosiće oko 590 miliona eura. Za finansiranje ovog iznosa neće biti neophodno novo zaduženje. Novac će biti obezbijeđen iz depozita vrijednih 490 miliona eura, nastalih emisijom euroobveznica u 2019. godini, dok će preostalih 100 miliona eura biti obezbijeđeni povlačenjem novca iz kredita sa kineskom EXIM bankom, za potrebu realizacije projekta izgradnje prioritetne dionice auto-puta. Zakonom o budžetu predviđena mogućnost zaduženja je do 250 miliona eura, ako se ukaže mogućnost da se obezbijedi novac pod povoljnim uslovima za finansiranje budžeta za 2021. godinu”, piše u Vladinom dokumentu.

Zakon o budžetu za narednu godinu je u formi predloga u skupštinskoj proceduri.

Garancija

Vlada planira da naredne godine uz pomoć garancije Svjetske banke (SB) vrijedne 80 miliona eura obezbijedi 250 miliona eura koje bi trošila u 2021. godini i pregovori sa tom međunarodnom finansijskom organizacijom su u toku.

“Crna Gora je u pregovorima sa SB oko druge garancije (PBG2). Pregovori o zaključenju tog aranžmana započeti su u 2018. godini i on bi trebalo da bude odobren od strane SB početkom naredne godine, a realizacija aranžmana se očekuje u 2020. godinu. Planirano je da se novac tog zajma iskoristi za stvaranje rezerve za potrebe otplate duga u 2021. godini”, objašnjeno je u nacrtu PER -a.

novac
Ilustracija(Foto: Shutterstock)

Kako se navodi, na kretanje duga u 2020. godini u najvećoj mjeri uticaće planirano zaduženje od 250 miliona eura uz garanciju SB i povlaćenje 100 miliona eura kredita od kineske Eksim banke za izgradnju prve dionice auto-puta od Smokovca do Mateševa. Uz to, na kretanje duga uticaće i povlačenje novca iz već zaključenih kreditnih aranžmana za infrastrukturne projekte za šta se predviđa oko 30 miliona na godišnjem nivou.

“Javni dug će biti biti na nivou od 3,79 milijardi eura ili 78,75 BDP-a procijenjenog za 2019. godinu. U 2020. godini, očekuje se smanjenje duga, zbog otplate duga po osnovu obveznica emitovanih 2015. godine. Iznos duga po osnovu ove emisije smanjen je u 2018. godini, putem refinansiranja, za oko 178,90 miliona i sada iznosi oko 321,10 miliona. Međutim, kako je u odnosu na očekivanu dinamiku izvođenja radova ostvaren manji nivo od planiranog, došlo je i do produžetka radova na auto-putu, pa je izvjesno da će zaduženje po osnovu auto-puta i dalje biti od uticaja na kretanje duga u 2020. godini. Procjenjuje se da će javni dug u 2020. godini biti 3,633 milijarde ili 72,28 odsto BDP-a”, piše u dokumentu.

Procijenjeno je da će javni dug opadati u 2021. godini, zbog refinansiranja duga po osnovu obveznica koje dospijavaju na naplatu u toj godini.

“Doći će do otplate duga po osnovu obveznica emitovanih 2016. godine u iznosu od 227,4 miliona eura. U skladu sa tim očekuje da javni dug iznosi 3,39 milijardi eura ili 65,08 odsto BDP-a. Što se tiče 2022. godine, očekuje se nastavak trenda opadanja nivoa državnog duga, pa se procjenjuje da će na kraju 2022. godine vrijednost javnog duga biti 3,40 milijardi eura ili 62,52 odsto BDP-a procijenjenog za tu godinu” piše u dokumentu.

Javni dug Crne Gore na kraju prošle godine je bio 3,22 milijarde eura, odnosno 69,16 odsto BDP-a. Vlada najavljuje izradu nove strategije za upravljanje javnim dugom u periodu od 2020. do 2022. godine.


Vidi sve komentare