Državi jeftinije da se zaduži na berzi - Vijesti.me
ŠEF TRŽIŠTA KAPITALA PREPORUČIO VLADI RJEŠENJE

Državi jeftinije da se zaduži na berzi

“Jasno se može donijeti zaključak da postoje uslovi za emisiju domaćih obveznica, uz ostvarivanje cijene zaduženja koja bi bila značajno niža u odnosu na cijenu koja je postignuta u martu ove godine (od šest odsto), na međunarodnom tržištu”, istakao je Maksimović.

Gojko Maksimović
Gojko Maksimović (Foto: Savo Prelević)

Kontakti Montenegroberze sa investitorima pokazuju da postoji agregirana tražnja za kupovinom crnogorskih državnih obveznica na domaćem tržištu u iznosu od 80 do 100 miliona eura, saopšio je juče direktor berze Gojko Maksimović.

On je naveo da su prema podacima CBCG ukupni iznosi depozita na kraju jula iznosili oko 2,7 milijardi eura, kao i da su oročeni na period od tri do pet godina po prosječnoj kamatnoj stopi od 2,61 odsto za privredu i 3,49 odsto za stanovništvo.

“Jasno se može donijeti zaključak da postoje uslovi za emisiju domaćih obveznica, uz ostvarivanje cijene zaduženja koja bi bila značajno niža u odnosu na cijenu koja je postignuta u martu ove godine (od šest odsto), na međunarodnom tržištu”, istakao je Maksimović.

On tvrdi da bi kamatna stopa bila toliko niska da bi ova emisija predstavljala najjeftinije zaduženje što je u interesu svih”.

“ Jeftinije  zaduživanje države, dovešće i do jeftinijeg zaduživanja sektora stanovništva i privrede, čime će doći do boljeg i većeg upošljavanja kapitala”, dodao je Maksimović.

Pored navedenog, efekti koji bi se postigli sa domaćom emisijom obveznica bili bi vidljivi i u drugim segmentima, jer bez razvoja finansijskog tržišta nema ni ekonomskog razvoja države.

“Kreiranje finansijskih instrumenata i širenje ponude dovodi do razvoja tržišta kapitala. Kroz implementaciju 'bezrizičnog' finansijskog instrumenta, smatram da bi se dugoročno stvorili uslovi za vraćanje povjerenja u tržište kapitala. Pozitivno iskustvo ulaganja u državne obveznice, uz ostvarivanje manjih iznosa prinosa, pospješilo bi investiture sklonije riziku da se okrenu i 'rizičnijim' hartijama od vrijednosti”, smatra Maksimović.

Sva berze u regionu, kako je napomenuo, “najveći dio aktivnosti poklanjaju emisiji državnih obveznica, jer je to najvažniji instrument za stabilnost i održivost tržišta kapitala”. Na tržištima kapitala u Srbiji i BiH oko 80 odsto se odnosilo na trgovinu državnih obveznica, a u Hrvatskoj i Makedoniji oko 30 odsto.

“Ukoliko se ignoriše trenutno raspoloženje investitora za ulaganje u državne obveznice, odnosno ukoliko ne bi došlo do emisije obveznica na domaćem tržištu, potencijalni investitori će pronaći alternativna rješenja za svoja ulaganja, ali će javne finansije biti uskraćene priliva jeftinog novca, a domaće tržište kapitala zanemareno i izloženo udarima novih i dubljih nelogičnosti“, zaključio je Maksimović. 

Ulaganje u obveznice sigurno

Maksimović naglašava da sa sigurnošću može reći da bi uspješno prikupljanje kapitala na tržištu od strane države bio dobar primjer i putokaz kojim bi krenuli i ostali privredni subjekti.

“Uspješnost emisije državnih obveznica je preduslov aktiviranja i sekundarnog tržišta obveznica.  Ulaganje  u državne obveznice sektoru stanovništva predstavlja dobru alternativu u odnosu na oročenje sredstava kod banaka. Prednost ulaganja u obveznice je izražena pogtovo u trenucima kada su subjektu potrebna likvidna novčana sredstva. Kod većine ugovora o depozitu, sa razročavanjem prije vremena gubi se „zarađena“ kamata do momenta razročenja, dok se kod obveznica kroz prodaju na sekundarnom tržištu dobija pripadajuća – zarađena kamata”, objasnio je Maksimović.