Državi za dvije godine dali pola miliona - Vijesti.me
IZVJEŠTAJ REGULATORNE AGENCIJE ZA ENERGETIKU

Državi za dvije godine dali pola miliona

Regulatori imaju obavezu da višak prihoda nad rashodima uplate u državnu kasu, u predlogu novog zakona nema te odredbe

Regulatorna agencija za energetiku
Regulatorna agencija za energetiku (Foto: Savo Prelević)

Finansijski izvještaj Regulatorne agencije za energetiku (RAE) za prošlu godinu pokazao je da je taj regulator u državni budžet prenio 281,8 hiljada eura, a da je ukupno do sada po tom osnovu u državnu kasu uplatio 497,9 hiljada.

Regulatori su od početka 2013. godine zakonski obavezani da višak prihoda nad rashodima uplaćuju u državni budžet.

Predlogom zakona o energetici koji je u skupštinskoj proceduri definisano je da od naredne godine RAE ne prenosi ništa u državni budžet. Aleksandar Damjanović (SNP) najavio je amandmansko djelovanje kako bi se to rješenje izbrisalo iz Predloga zakona i da RAE narednih godina uplaćuje višak novca u budžet.

Novac za poslovanje RAE, čija je najznačajnija uloga određivanja cijena električne energije, obezbjeđuje se iz naknade za izdavanje licenci, godišnjih naknada za korišćenje licenci za obavljanje energetske djelatnosti i naknada za rješavanje sporova.

Izvještaj RAE, u koji „Vijesti“ imaju uvid, pokazao je da je po osnovu godišnjih naknada za korišćenje licenci prihodovano 1,33 miliona što je 3,54 odsto više u odnosu na prvobitno planiranih 1,28 miliona. Od naknada za izdavanje licenci prihodovano je još šest hiljada i to je tri hiljade više u odnosu na plan.

RAE je potrošila prošle godine milion eura i tu je ostvarila uštedu od 5,45 odsto u odnosu na planiranih 1,15 miliona.

Najviše novca je potrošeno na zarade zaposlenih 820,6 hiljada što je manje 2,97 odsto od planiranih 845,7 hiljada. Ušteda je ostvarena jer je i daje upražnjeno jedno mjesto člana Odbora RAE.

Ostvarene su uštede u troškovima za kancelarijski materijal, stručnu literaturu, službena putovanja, održavanje osnovnih sredstava, konsultantske usluge, komunalije. U odnosu na plan više je novca potrošeno na gorivo i struju, telefonske račune i internet, oglašavanje. Za rješavanje stambenih potreba zaposlenih potrošeno je 40,48 hiljada.

Od početka 2014. bez trećeg člana

Mjesto trećeg člana Odbora Regulatorne agencije za energetiku upraženjeno je od  početka  prošle godine kada je Dragutinu Martinoviću istekao madat. Očekuje se da Vlada predloži Skupštini da ponovo imenuje Martinovića na tu funkciju.

Na drugom konkursu koji je istekao u junu prijavilo se ukupno šest kandidata.

Martinović je bio prvorangiran i na prethodnom konkursu, ali je sve stopirano jer nije bilo saglasja u vladajućoj koaliciji o tom radnom mjestu. U Odboru RAE su sada predsjedavajući Branislav Prelević i član Miroslav Vukčević.

Prelević je sredinom prošle godine rekao da ne znaju zašto još nema trećeg člana RAE, te da im je taj izbor važan zbog posla koji obavljaju.