Franovićev menadžment ne sluša Bord Luke Bar - Vijesti.me
KRŠE PRAVILNIK I NE POŠTUJU ODLUKE?

Franovićev menadžment ne sluša Bord Luke Bar

Luka ima nekoliko puta nižu produktivnost što je posljedica nedovoljnog angažovanja menadžmenta, tvrdi Bord u godišnjem izvještaju

Luka Bar
Luka Bar (Foto: Vijesti)

Odbor direktora Luke Bar, kojim predsjedava profesor Anđelko Lojpur, kritikovao je u godišnjem izvještaju menadžment preduzeća kojim rukovodi izvršni direktor Zarija Franović (DPS) da ne poštuje i ne sprovodio sve odluke Borda, krši Statut i Pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta.

U godišnjem izvještaju o radu Borda se navodi da bi konačan učinak Odbora direktora, odnosno uspješnost poslovanja Luke Bar bila na većem nivou da je izvršni menadžment realizovao bar jedan dio odluka koje je usvojio Odbor, a koje su bile od suštinske važnosti za kvalitetno funkcionisanje Luke (organizacija, zapošljavanje, aktiviranje Slobodne zone i sl), u prilog čemu govore negativni rezultati poslovanja u prvom kvartalu ove godine. Luke Bar je u prvom kvartalu imala minus od oko 78 hiljada eura, a u 2017. godini je imala profit od 539,3 hiljada eura ili skoro duplo manje u odnosu na 2016. kada je bio oko 1,02 miliona.

Revizorska kuća Racio Mont iz Kolašina dala je mišljenje sa rezervom na izvještaje o poslovanju Luke Bar u 2017. godini. Prvi razlog revizora za mišljenje sa rezervom na prošlogodišnje izvještaje je što menadžment Luke nije uradio naknadno odmjeravanje i revalorizaciju nekretnina, postrojenja i opreme iako je preduzeće, kroz politike, odabralo model valorizacije koji nalaže učestalost tog postupka (svake godine) za imovinu koja ima značajna i promjenljiva kretanja fer vrijednosti.

Zarija Franović
Zarija Franović(Foto: Luka Zeković)

Drugi razlog za mišljenje sa rezervom je što se revizor za jedno potraživanje nije mogao uvjeriti u tačnost prezentiranih podataka, a treći razlog što na poziciji ostali rashodi nije u skladu sa standardima prezentovan rashod po osnovu potraživanja firme Interlog, već je isti trebalo prikazati kao grešku ranijeg perioda.

Privatizacija Luke Bar propala je u prvom kvartalu prošle godine, a od druge polovine 2017. radnici barske kompanije, iz tri zavisna društva, polako se vraćaju u matičnu firmu. Bord je od juna 2017. do kraja marta 2018. donio 64 odluke i 304 zaključka od kojih izvršni menadžment prema tabelarnom prikazu nije realizovao ukupno 43.

“Odbor direktora, polazeći od toga da je obesmišljen postojeći model organizacije Luke, te da izvršni menadžment nije sproveo odluku u pogledu izrade elaborata o restrukturiranju, potrebno je hitno da se donese odluka o restrukturiranju Luke. Najmanje tri su razloga za to: 1) nepažljivim i mimo Pravilnika o sistematizaciji Luke premještanjem zaposlenih od strane izvršnog menadžmenta iz pojedinih zavisnih društava u matično društvo, u potpunosti je dovedena u pitanja svrsishodnost i funkcionalnost postojećeg modela organizacione strukture Luke, čak, iz navedenog razloga Luka će prvi kvartal 2018. završiti sa poslovnim gubitkom”, ističe se u godišnjem izvještaju Borda. Drugi razlog je kako navode, što postojeći model ne omogućava aktiviranje razvojnih potencijala, što je na primjer slučaj sa Slobodnom zonom i drugo, što bi se moglo efektuirati formiranjem novih zavisnih društava u vlasništvu države koja ne bi opterećivala osnovnu djelatnost Luke (Sušara Sutorman, lučka ekonomija). Treći razlog je što se, kako se navodi, ne primjenjuju ugovori o razgraničenju međusobnih odnosa između matičnog i zavisnih društava, što produkuje brojne nesuglasice, a ovo pitanje se uređuje Statutom.

“U toku su aktivnosti sa resornim Ministarstvom na planu dobijanja prvenstvene koncesije, tako da taj dokument treba „upariti“ sa novim modelom funkcionisanja na lučkom području po principu više nezavisnih operatera, što je i sada slučaj u stvarnosti, ali nije regulisano i formalno, što dovodi do određenih nesuglasica između menadžmenta Luke i pojedinih operatera koji posluju unutar lučkog prostora”, dodaje se u izvještaju.

Luka Bar
Luka Bar(Foto: Radomir Petrić)

Iz Borda tvrde da Luku karakteriše nekoliko puta niža produktivnost mjerena brojem tona pretovara po zaposlenom što je posljedica nedovoljnog angažovanja menadžmenta na novim poslovima, s tim što oprema i spremnost zaposlenih nijesu ograničenja u tom smislu. “Poslovanje Luke sa veoma malim i ograničenim brojem većih poslovnih partnera je neodrživo na dugi rok i može se očekivati da Luka zbog isteka pojedinih ugovora uđe i zonu gubitaka, s tim da je i pored stalnih preporuka i odluka Odbora direktora na tom planu veoma malo rađeno”, ističe se u izvještaju.

Razvojnu komponentu, kako tvrdi Bord, treba iznova ojačati i podići je do granskog nivoa u saradnji sa resornim Ministarstvom saobraćaja i pomorstva.

Bord navodi da je izostala potpuna kadrovska obnova preduzeća kada je u pitanju rukovodeći kadar, savjetnici, nerazvijene su službe koje se bave istraživanjem tržišta, marketingom, nastupom na sajmovima i sl.

Skupština akcionara barske kompanije na kojoj će se razmatrati izvještaji o poslovanju za prošlu godinu zakazana je za 29. jun.

Menadžment: Nije ispunjeno 29 zaključaka

U izvještaju o radu menadžmenta, se navodi da uvidom u „Tabelarni prikaz sjednica i sastanaka Odbora direktora sa zaključcima i nalozima upućenih e-mailom od 12.06.2017. godine” objavljenog na Lučkom portalu, konstatovano je ukupno 328 zaključaka. 

“Analizom navedenog dokumenta od 328 zaključaka, u statusu realizovanih aktivnosti, aktivnosti u toku i sl., nalaze se 282 zaključka odnosno 85,98 odsto, dok je izdvojeno 46 sa statusom nerealizovano, označeno crvenom bojom. Nakon detaljnog pregleda materijala, utvrđeno je da su od 46 zaključaka označenih crvenom bojom 17 realizovani ili je aktivnost u toku pa se rekapitulacijom došlo do ukupno 29 nerealizovanih zaključaka, što govori da je realizovano ili je u toku realizacija 299 zaključaka ili 91,16 odsto”, navodi se u izvještaju menadžmenta.

 346 radnika je bilo zaposleno u Luci Bar na kraju 2017, od čega 330 na neodređeno vrijeme, a 16 na određeno vrijeme. Sa zavisnim društvima Štivadorski poslovi, Bezbjednosni i lučki poslovi i Hotel Sidro, ukupno je bilo 439 radnika.