HTP Ulcinjska rivijera data u dugoročni zakup - Vijesti.me
ODLUKOM VLADE CRNE GORE

HTP Ulcinjska rivijera data u dugoročni zakup

Planirana je i, dodaje se, izgradnja novih objekata, tako da, nakon ispunjenja lnvesticionog programa koji je projektovan na ukupan iznos od 31,84 miliona eura, kompleks do 2027. godine dostigne kapacitet od minimum 600 soba kategorije četiri međunarodne zvjezdice

Ulcinjska rivijera, Olimpik
Ulcinjska rivijera, Olimpik (Foto: Savo Prelević)

Vlada je danas odlučila da u dugoročni zakup da državno zemljište i objekte u svojini Hotelsko-turističkog preduzeća (HTP) Ulcinjska rivijera konzorcijumu Karisma Hotels&Resorts.

Kako je saopšteno nakon sjednice, Vlada je, na predlog Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte, usvojila Izvještaj o rezultatima pregovora po osnovu međunarodnog javnog tendera za davanje u dugoročni zakup zemljišta u svojini države Crne Gore i objekata u svojini HTP „Ulcinjska rivijera“ u Ulcinju, i donijela Odluku o davanju u dugoročni zakup tog kompleksa.

“Odlukom se konzorcijumu Karisma Hotels&Resorts, koji se prijavio kao jedini ponuđač na javnom tenderu, daje u dugoročni zakup, na 30 godina, zemljište u opštini Ulcinj ukupne povšine 122.214 metara kvadratnih, vlasništvo države Crne Gore, čiji je korisnik HTP „Ulcinjska rivijera“ Ulcinj, na kojem se nalazi kompleks hotela „Olympic“, „Bellevue“ (depadansi Cer, Borik i Avala), objekat restorana i drugi prateći sadržaji, vlasništvo „Ulcinjske rivijere“”, kaže se u saopštenju.

Kako se navodi, minimalna zakupnina za period trajanja zakupa od 30 godina iznosi 450 hiljada eura godišnje, a Investicioni program predviđa, u periodu od 2017. do 2019. godine, investicije u visini od 16,24 miliona eura, unaprjeđenje kvaliteta i poslovanja postojećih objekata kompleksa do nivoa četiri međunarodne zvjezdice.

Planirana je i, dodaje se, izgradnja novih objekata, tako da, nakon ispunjenja lnvesticionog programa koji je projektovan na ukupan iznos od 31,84 miliona eura, kompleks do 2027. godine dostigne kapacitet od minimum 600 soba kategorije četiri međunarodne zvjezdice.

U saopštenju se kaže da je na današnjoj sjednici usvojen i Izvještaj o radu Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte za period od januara do juna 2017. godine, sa Izvještajem o sprovođenju Plana privatizacije za isti period.

Vlada je donijela Odluku o određivanju regiona za proizvodnju vina.

“Ovim dokumentom su određeni regioni za proizvodnju vina koji predstavljaju jedinstveno geografsko područje, sa približno istim agroekološkim uslovima, karakterističnim sortimentom vinove loze i tehnologijom proizvodnje, koji opredjeljuju karakteristike vina”, objasnili su iz Vlade.

Kako su rekli, donošenjem te Odluke omogućeno je geografsko označavanje crnogorskih vina, koje je u potpunosti kompatibilno sa geografskim označavanjem vina u Evropskoj uniji (EU).

“Za vino koje dobije zaštitu geografske oznake na nacionalnom nivou može se zatražiti zaštita i na nivou Unije i prije formalnog članstva Crne Gore u EU. Pored toga, stvara se osnov za efikasno funkcionisanje tržišta, ravnopravnu konkurenciju, očuvanje povjerenja i zaštitu interesa potrošača, te postiže bolja pozicioniranost i očuvanje reputacije crnogorskih vina na međunarodnom tržištu”, pojašnjava se u saopštenju.

Usvojena je, kako se navodi, Informacija o aktivnostima na realizaciji priotitetnih projekata iz oblasti poljoprivrede, III kvartal ove godine.

U raspravi je ocijenjeno da se realizacija planiranih projekata srpovodi planiranom dinamikom, uz intenziviranje aktivnosti na projektima koji se finansiraju iz evropskih fondova.

Vlada je, kako je saopšteno, izdvojila deset hiljada eura kao izraz solidarnosti i simbolične pomoći Sjedinjenim Meksičkim Državama za sanaciju posljedica elementarnih nepogoda koje su pogodile tu prijateljsku državu.