Košuta: Jedino je za Nurkovića i saradnike 592 veće od 752 - Vijesti.me
"MINISTARSTVO OBMANULO VLADU"

Košuta: Jedino je za Nurkovića i saradnike 592 veće od 752

"Mene ni Ministarstvo saobraćaja ni ministar Nurković ne mogu posvađati s Crnom Gorom", rekao je Košuta

Košuta
Košuta (Foto: PR Centar)

Predsjednika Odbora direktora kompanije "Oceana Montenegro" Erik Košuta saopštio je danas da je jedino za ministra saobraćaja i pomorstva Osmana Nurkovića i njegove najbliže saradnike 592 veće od 752.

Košuta je kazao i da je Ministarstvo saobraćaja i pomorstva obmanulo Vladu Crne Gore.

On je reagovao na jučerašnje saopštenje Ministarstva saobraćaja i pomorstva u kome je između ostalog navedeno da država ne krši ugovor i ne strahuje od arbitraže.

Osman Nurković
"Ocean pritiska da sačuva monopolski položaj": Nurković(Foto: Boris Pejović)

"U reagovanju Ministarstva saobraćaja desio se jedan veliki pomak – više ne negiraju da je ovo što oni rade suprotno evropskim standardima i praksi. Prećutno su stali iza riječi vd direktora Uprave pomorske sigurnosti i upravljanja lukama Safeta Kočana da se ne moraju i neće pridržavati EU pravila. Valjda zbog toga i nijesu odgovorili na dopis Evropskog udruženja pilota u kojem to udruženje upozorava ministra Nurkovića da je opasno na ovaj način uvoditi više koncesionara u oblast pilotaže i da to nije u skladu sa EU preporukom niti pominju Uredbu Evropskog Parlamenta (EU) 2017/352, koja jasno navodi da se usluge pilotaže smatraju uslugama od javnog interesa i da su, prema tome, izuzete iz poglavlja II koje se tiče pristupa tržištu odnosno pravila o zaštiti konkurencije, sa zaključkoma: „Pilotaža pruža neophodnu i jedinstvenu uslugu u industriji pomorstva, koja bi, ukoliko bi bila otvorena za konkurenciju, ugrozila pomorsku sigurnost i bezbjednost, zaštitu životne sredine i efikasnost luka. Ova usluga bi shodno tome trebalo da bude isključena iz obima ovog Poglavlja“", istakao je Košuta.

On je dodao da je neprimjerenije ovo što rade u Ministarstvu saobraćaja, nego to što je on reagovao na takvo činjenje. 

"Mene ni Ministarstvo saobraćaja ni ministar Nurković ne mogu posvađati s Crnom Gorom. Prije godinu sam u Milanu predstavljao Crnu Goru italijanskim biznismenima i danas bi od riječi do riječi sve ponovio, jer je svima jasno da ovo nije niti može može biti namjera cijele Vlade, već je mnogo pokazatelja da je ovo djelo Ministarstva saobraćaja, odnosno ministra Nurkovića. Evo i dokaza za to, pa neka crnogorska javnost, a i crnogorske nadležne institucije same procijene. Tačno je da je Ministarstvo saobraćaja obmanulo Vladu. U Informaciji za postupak dodjele koncesije, koju je Ministarstvo saobraćaja dalo Vladi piše: "Imajući u vidu da je u proteklom periodu povećan broj brodova, odnosno pretovara tereta, uvođenje novih koncesionara omogućiće još veći nivo pružanja kvalitetnih, specijalizovanih i integrisanih usluga svim korisnicima." To je prva neistina. Prema zvaničnim podacima Lučke kapetanije, broj brodova koji su uplovljavali u luku Bar u posljednjih pet godina je: 2014. – 752 broda, 2015. – 750, 2016. – 685, 2017. – 638, 2018. - 592 broda. U ovoj godini, zaključno s novembrom u barsku luku uplovila su 542 broda. Izgleda da je jedino za Ministra Nurkovića i njegove najbliže saradnike 592 veće od 752. Pošto ministar Nurković sigurno zna da broj asistencija zavisi od broja brodova, a ne odtereta i bruto tonaže broda, nećemo se osvrtati na citirani dio o povećanju pretovara tereta", kazao je Košuta.

On je rekao i da to nije jedina manipulacija iz Ministarstva. 

"U već pomenutom dokumentu Ministarstva saobraćaja se navodi: "Efekti koji se žele postići dodjelom koncesije su sledeći: ostvarivanje javnog interesa, uvođenje novih tehnologija i veće zaposlenosti, obezbjeđenje prihoda za Koncedenta, da se osigura sigurna i bezbjedna plovidba u luci Bar, da se organizuje vršenje lučkih usluga saglasno svim domaćim i međunarodnim propisima i standardima, unapređenje djelatnosti koje su predmet koncesije i zaštita i unapređenje životne sredine." Prema svim izvještajima Ministarstva od 2010. do danas, koji se tiču "Oceana Montenegro", konstatovano je da se sve radi po najstrožim standardima, da se ostvaruje javni interes, da je osigurana sigurnost i bezbjednost plovidbe u barskoj luci, da se lučke usluge vrše u skladu sa svim međunarodnim propisima i standardima i da se, u skladu s tim istim standardima čuva i unapređuje životna sredina. Nikad nije bila ni jedna primjedba na obavljanje tih poslova od strane "Oceana Montenegro". Mi i dalje tvrdimo da ministarstvo nije dokazalo da dodjela nove koncesije vodi ka ostavrivanju javnog interesa i ponovo pozivamo ministra Nurkovića da nam to dokaže. Jasno je i srednjoškolcima, da ne pominjemo studente ekonomije, da ne može doći do povećanja zaposlenosti ako nema povećanja obima posla, već bi isti broj asistencija u tom slučaju pružalo više koncesionara, samo bez jasno utvrđenih pravila. Isto važi i za varijabilni dio naknade za koncesiju, koji bi moguće bio i manji zbog dampigovanja cijena od strane novih koncesionara. U tom slučaju bi mogla biti ugrožena sigurnost i bezbjednost, zbog čega EU jasno kaže da da u ovim poslovima ne važi načelo konkurentnosti", rekao je Košuta.

On ja kazao i da Ministarstvo u svom tekstu pominje i monopolski položaj, iako zna da monopolski položaj znači rad bez kontrole , što nikako nije slučaj sa njima, jer djelatnost njihovog preduzeća je svih ovih godina pod strogom kontrolom upravo Ministarstva saobraćaja i Lučke uprave, koja odruđuje maksimalne cijene lučkih usluga, a koje su inače niže nego u kotorskoj i svim okolnim lukama, i da zbog toga ovdje ne može biti riječi o monopolskom položaju  

"Takođe je i Agencija za zaštitu konkurencije prije nekoliko godina zaključila kontrolu poslovanja našeg preduzeća sa stavom da nase poslovanje u skladu sa svim zakonima.  
Ni to nije sve: Ministarstvo tačno navodi da u Koncesionom ugovoru "Oceana Montenegro" piše da da nije riječ o ekskluzivnom pravu i da po tom ugovoru oni mogu uvesti novog koncesionara. Zaboravili su da navedu i uslove za to i, što je još važnije, da u istom članu piše da nece ići ispod tehničkih standarda koji su važili u momentu dodjele tadašnje koncesije. Sudeći po ovom javnom pozivu, itekako se ide ispod standarda", naveo je Košuta.

Po njegovim riječima, mnogo je još činjenica koje jasno ukazuju da Ministarstvo ne radi ovo  u javnom, već u privatnom interesu. 

"Čijem u Ministarstvu i čijem u Baru, mnogima je jasno. Neki su se već sami javili, otkrivajući da im je nešto obećano. I iz Ministarstva su na javnoj raspravi otkrili da su cio postupak pokrenuli ne zbog toga što su analizirali javni interes, već na zahtjev "zainteresovanih lica", samo što nikad nijesu naveli ko su ta lica. Koliko je Ministarstvo spremno da uvede red kada je više pružalaca usluge u jednoj luci i koliko je spretno sprovelo dodjelu više koncesija, možemo vidjeti na primjeru luke Kotor. Epilog tog procesa je više nego očigledan: već više od dvije godine ova oblast je ostala zakonski neuređena i državni buzdet je ostao uskraćen za veoma visok prihod po osnovu koncesione naknade. Koji je to Nurkovićev interes, mi ne znamo, a jasno je iz svega navedenog da nije javni. Već smo ovaj slučaj prijavili Agenciji za sprječavanje korupsije i tužilaštvu, obavijestili međunarodne institucije, a to što Ministarstvo prijeti da će nam, ako pokrenemo arbirtražu, oduzeti koncesiju, nimalo nas ne zabrinjava. Vjerujemo da odgovornost za sve ovo ima ministar Nurković i neki njegovi saradnici, a da Vlada neće podržavati neevropsko i moguće nezakonito ponašanje svog ministra, nego da će on preuzeti političku i svaku drugu odgovornost za sve ovo, a ne se kriti iza Vlade, koju su svjesno obmanuli", zaključio je Košuta.


Vidi sve komentare