Legalizacija divlje gradnje čeka u fioci dvije godine - Vijesti.me
OPŠTINE PISALE SKUPŠTINI

Legalizacija divlje gradnje čeka u fioci dvije godine

Predlog zakona o komunalnoj djelatnosti u skupštinskoj proceduri od oktobra 2011. Od njega zavise prihodi opština

divlja gradnja
divlja gradnja (Foto: Luka Zeković)

Zajednica opština Crne Gore tražila je od predsjednika Skupštine Ranka Krivokapića da obezbijedi da se predlozi zakona o komunalnoj djelatnosti i legalizaciji neformalnih (nelegalno izgrađenih) objekata što prije uvrste u dnevni red Skupštine.

U dopisu koji je Krivokapiću dostavljen sredinom januara, a u koji “Vijesti” imaju uvid, opštine podsjećaju da je u skupštinskoj proceuri od oktobra 2011. godine predlog zakona o komunalnoj djelatnosti, a od septembra 2012. o legalizaciji neformalnih objekata.

Zajednica opština je objasnila da je predlogom zakona o komunalnoj djelatnosti definisan novi prihod - komunalna naknada, koja treba da im zamijeni naknadu za korišćenje građevinskog zemljišta koja je ukinuta početkom 2009. godine. Od te naknade na godišnjem nivou su imale 30 miliona eura.

“Finansiranje komunalnih djelatnosti (zajednička komunalna potrošnja, investiciono i tekuće održavanje opreme i sredstava za obavljanje tih djelatnost) sada se finansira iz tekućih prihoda opštinskih budžeta što je jedan od uzroka visokog nivoa neizmirenih obaveza i zaduženosti”, navedeno je u zahtjevu Zajednice opština.

Komunalne djelatnosti sada se finansiraju iz tekućih prihoda opštinskih budžeta, što je jedan od uzroka visokog nivoa neizmirenih obaveza i zaduženosti, navode iz Zajednice opština

Saopštili su i da je ovaj predlog zakona jedan od najznačajnijih propisa za funkcionisanje opština, zbog čega su u više navrata ukazivali na potrebu njegovog brzog donošenja ministarstvima unutrašnjih poslova i održivog razvoja i turizma, kao i vladinom Odboru za reformu lokalne samouprave i Savjetu za unapređenje poslovnog ambijenta.

“Ali, i pored svega, predlog je još u skupštinskoj proceduri”, navodi se u dopisu Krivokapiću.

Kako je objašnjeno, tim predlogom su definisani precizni elementi za određivanje cijena komunalnih usluga na bazi ekonomske isplativosti, nova numeracija komunalnih djelatnosti sa preciznim opisom svake pojedinačno, nov način uspostavljanja organizacione strukture pružaoca komunalnih usluga u skladu sa zakonskom obavezom o transformaciji javnih preduzeća....

Zajednica opština naglašava da je predlog zakona o legalizaciji nelegalnih objekata važan jer se njime predviđa uvođenje naknada za komunalno opremanje građevinskog zemljišta, izgradnja regionalnog sistema vodosnabdijevanja na teritoriji opština Crnogorskog primorja i naknada za legalizaciju.

„To bi u značajnom uticalo na poboljšanje finansijske situacije opština”, navodi se u dopisu ą sa čijim su sadržajem upoznati ministri održivog razvoja i unutrašnjih poslova Branimir Gvozdenović i Raško Konjević.

Skupština bi naredne sedmice trebalo da usvoji izmjene zakona o porezu na nepokretnosti kojima , uprkos protivljenju opština, Vlada želi da poveća minimalna stopu poreza na nepokretnost sa 0,10 na 0,25 odsto tržišne vrijednosti nekretnina. Zajednica opština je ocijenila da će to dodatno opteretiti njihove vlasnike i značajno smanjiti stepen naplate tog prihoda.

Opštine traže praštanje dugova i da još naplaćuju komunalije

Zajednica opština uputila je Vladi predlog od 14 mjera koje su preduslov za prevazilaženje teške finasijske situacije u kojoj se nalaze.

Mjerama, u koje “Vijesti” imaju uvid predlaže se da se razmotri mogućnost da Vlada novčano pomogne opštine da bi riješile višak zaposlenih kroz bespovratnu pomoć ili obezbjeđivanje kredita po povoljnijim uslovima.

Predlog je da se omogući poravnanje - otpis duga ili dijela duga koji opštine imaju po osnovu poreza i doprinosa na zarade, kao i da se obavežu svi državni organi, preduzeća i ustanove da izmire dugovanja prema opštinama i njenim preduzećima i da se obezbijedi kompenzacija obaveza. Traže i da se razmotri mogućnost da Vlada preuzme kredite za koje se opštine duže za vatrogasna vozila, a koja je nabavila država za potrebe opština. Predložili su i da Vlada pomogne kod reprogramiranja kredite od banaka za kapitalne investicije, da im poveća novac iz Egalizacionog fonda, zadrži naknadu za komunalno opremanje zemljišta koju Vlada želi da ukine...