MANS: Odluka Vlade da se odrekne dijela prihoda od komunalija neshvatljiva - Vijesti.me
OPET PLAĆAJU GRAĐANI

MANS: Odluka Vlade da se odrekne dijela prihoda od komunalija neshvatljiva

Milovac je naveo, da su neke od kompanija, koje su vrlo bliske vlastima, a koje ulaze u taj posao Bemax, Čelebić, i Zetagradnja

Vlada sjednica
Vlada sjednica (Foto: Savo Prelević)

Odluka Vlade da se odrekne velikog dijela prihoda od komunalija u korist strateških investitora neshvaljiva je, imajući u vidu stanje komunalne infrastrukture u gotovo svim crnogorskim opštinama, ocijenjeno je iz MANS-a.

Vlada je uputila Skupštini Predlog Zakona o izmjena i dopuna Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata po kojem se potpuno ukida obaveza plaćanja komunalija prilikom izgradnje takozvanih "objekta od opšteg interesa", čija lista je tim predlogom značajno proširena.

Zamjenik izvršog direktora MANS-a Dejan Milovac, rekao je da to istovremeno znači da će se izgradnja komunalne infrasktrukture finansirati ili iz budžeta na račun poreskih obveznika, ili kroz zaduženja kod domaćih banaka i međunardonih finansijskih institucija.

“Što će u konačnom ponovo platiti građani, kao što je sada slučaj sa "porezom za KAP"”, upozorio je on.

Milovac je kazao da je posebno problematično to što je Vlada tim predlogom izmjena Zakona proširila listu objekata koji se trebaju smatrati "objektima od opšteg interesa".

“Tako se sada na toj listi nalaze objekti za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora, što znači da budući graditelji mini hidroelektrana i vjetroelektrana neće državi platiti ni cent na ime komunalija za svoje objekte”, upozorio je on.

Milovac je naveo, da su neke od kompanija, koje su vrlo bliske vlastima, a koje ulaze u taj posao Bemax, Čelebić, i Zetagradnja.

“A nije jasno zašto bi privatni projekti tih kompanija imali status objekata od opšteg interesa, jer će interes od njihovog rada imati jedino njihovi vlasnici”, dodao je on.

Milovac je podsjetio da je MANS ranije objavio, da su proizvođači električne energije već stimulisani kroz nižu poresku stopu.

“Dok ovo predstavlja dodane ustupke na račun državnog budžeta, odnosno građana koji će morati da plate sve te ustupke kroz dodatne poreze i takse”, smatra on.

Milovac je naveo da pored toga, u postojećoj verziji zakona, kao objekti od opšteg interesa su navedeni hoteli sa najmanje pet zvjezdica.

Prema njegovim riječima, u novoj veziji zakona, Vlada se odlučila da objekti od opšteg interesa budu i hoteli sa četiri zvjezdice, mali hoteli, hotel resorti, butik hoteli, turistička naselja i wild beauty resorti, eco lodge i etno sela, što veći dio gradnje na primorju, ali i sjeveru u potpunosti oslobađa komunalija.

“To je naročito problematično na sjeveru države, gdje je infrastruktura koja bi trebala da se finansira iz komunalija, ili nepostojeća ili veoma slabo razvijena i koja će se razvijati kroz kredite i pozajmice koje će građani vraćati umjesto da se to naplati od onih koji imaju sredstava da grade”, kazao je Milovac.

On je rekao da ukoliko se takav Predlog Zakona usvoji, za objekte od opšteg interesa bi se smatrali i hotel Nasera Keljmendija u Ulcinju, mojkovački turistički kompleks u vlasništvu kontraverznog bivšeg službenika ANB-a, Vlatka Rakočevića.

“Ali nakon legalizacije i potpuno nelegalno sagrađen hotel Polar Star na Žabljaku u koji je vlasnički uključena porodica bivšeg premijera i aktuelnog Ministra inostranih poslova, Igora Lukšića”, dodao je Milovac.

On je naveo da će objekat od opšteg interesa postati i Zavala, “koja se i dalje zvanično vodi kao turističko naselje , iako se radi o najobičnijoj stambenoj koloniji”.

Milovac je podsjetio da Vladin predlog Zakona predviđa da će se izmjena planske dokumentacije u dijelu prostora, koji se odnosi na takve "objekte od opšteg interesa" raditi po skraćenom postupku.

“Što otvara ogroman prostor da se ti objekti prilikom legalizacije drugačije tretiraju, naravno u korist tajkuna koji su nelegalno gradili”, upozorio je on.

Milovac je kazao das u u obrazloženju takvih rješenja u Vladi naveli lošu poziciju u duing biznis izvještaju Svjetske banke, kada je u pitanju postupak izdavanja građevinskih dozvola , ali i namjeru da naročito na sjeveru pospješe razvoj turističke privrede i smještajnih kapaciteta.

On je rekao da se u tekstu obrazloženja kao primjer navodi i Plan posebne namjene područje Bjelasice i Komova, čiji će razvoj biti podstaknut oslobađanjem komunalija.

“Kada imamo u vidu, da je plan za to područje radika kompanija RZUP koja je u vlasništvu premijerovog brata, Aca Đukanovića, koji na tom potezu posjeduje i parcele značajne površine, te da parcele na toj lokaciji imaju i drugi članovi njegove pordice ali i bliski prijatelji, ne čudi odluka Vlade da ovakve "strateške investitore" oslobodi plaćanja komunalija”, smatra Milovac.

Prema njegovim riječima, u vrijeme kada se građanima povećava PDV kako bi se popunile rupe u budžetu, nastale vještačkim održavanjem u životu Kombinata aluminijuma i plaćanja dugova ruskih tajkuna, “smatramo da je ovakvo odricanje prihoda u korist domaćih i stranih tajkuna bezprizorno i bezočno, i da će dovesti do daljeg zaduživanja građana”.