Marković: Država mora da se obračuna sa sivom ekonomijom - Vijesti.me
PREMIJERSKI SAT

Marković: Država mora da se obračuna sa sivom ekonomijom

Predsjednik Vlade je objasnio da se sa problemom sive ekonomije suočavaju i mnogo razvijenije države od Crne Gore, ali da u Crnoj Gori trenutno ne postoji zvanična analiza podataka o sivoj ekonomiji

Duško Marković, Premijerski sat
Duško Marković, Premijerski sat (Foto: Boris Pejović)

Rad državnih organa na suzbijanju sive ekonomije daje rezultate, saopštio je premijer Duško Marković i dodao da će Vlada intenzivirati dalje kontrole tržišta naftnih derivata, duvanskih proizvoda, iznajmljivanja smještaja preko globalnih platformi i naplate boravišnih taksi.

“Time ćemo uticati na smanjenje nelojalne konkurencije, proširiti poresku bazu i doprinijeti ostvarenju budžetskih prihoda, koji su u ovoj godini planirani na nivou 1,77 milijardi eura”, rekao je Marković u Skupštini tokom Premijerskog sata.

On je kazao da država mora da se obračuna sa sivom ekonomijom, koja, kako je poručio, osim što nanosi ozbiljne štete ekonomiji, podriva i institucije.

“Potpuno smo svjesni opasnosti sive ekonomije i njenog obima i svakog dana se bavimo tim”, rekao je Marković odgovarajući na pitanje poslanika Liberalne partije, Andrije Popovića.

Marković je objasnio da se sa problemom sive ekonomije suočavaju i mnogo razvijenije države od Crne Gore, ali da u Crnoj Gori trenutno ne postoji zvanična analiza podataka o sivoj ekonomiji.

“Međutim, postoji mogućnost mjerenja poreskog kapaciteta i poreskog jaza za pojedine poreske oblike i ukupne prihode. Osim toga, postoji i naše snažno opredjeljenje da pratimo i suzbijamo ovu neželjenu pojavu”, dodao je Marković.

On je kazao da nije tačno tumačenje da je gubitak po tom osnovu, samo u turističkom sektoru, od 300 do 400 miliona eura godišnje.

“Vjerovatno se navedeni iznos odnosi na budžetske gubitke, jer jedino budžet ostvaruje gubitke od sive ekonomije, a subjekti koji neformalno obavljaju djelatnost nemaju gubitke, već skrivaju prihode. Kada bi bio realan podatak da takvi gubici postoje, onda bi takva računica pokazala da su skriveni prihodi u turističkom sektoru veći od jedne milijarde eura na godišnjem nivou, što je neralno”, smatra Marković.

On je naveo da Vlada čini sve da neformalnu ekonomiju uvede u legalne tokove, čemu svjedoče i podaci o kontinuiranom rastu izvornih prihoda budžeta iz godine u godinu.

Na pitanje predstavnika Bošnjačke stranke, Ervina Ibrahimovića, šta Vlada preduzima u pravcu afirmacije i valorizacije prirodnih potencijala Plava i Gusinja, Marković je odgovorio da se polovina prirodnog bogatstva Crne Gore nalazi na sjeveru.

“Ove dvije opštine zaslužuju pažljivu valorizaciju, kako bi se doprinijelo boljem kvalitetu životu tamošnjeg stanovništva, prije svega zbog geografskog položaja Plava i Gusinja”, kazao je Marković.

On je podsjetio da se kroz kapitalni budžet u kontinuitetu realizuju projekti izgradnje