Mogu da upišu Adu kao svoju - Vijesti.me
MINISTARSTVO FINANSIJA UVAŽILO ŽALBU ULCINJSKE RIVIJERE

Mogu da upišu Adu kao svoju

Predstavnici kompanije su očekivali da će Ministarstvo postupiti u skladu sa odlukom Vlade iz 2014. da se Ulcinjskoj rivijeri upiše pravo svojine

Ada Bojana
Ada Bojana (Foto: Arhiva "Vijesti")

Ministarstvo finansija poništilo je rješenje područne jedinice Uprave za nekretnine Ulcinj kojim je odbijen zahtjev HTP Ulcinjska rivijera za upis svojine nad zemljištem Ade Bojane, potvrđeno je juče “Vijestima” zvanično iz resora kojim rukovodi ministar Raško Konjević.   Time je Ministarstvo uvažilo zahtjeve iz žalbe HTP Ulcinjska rivijera.

Predstavnici lokalne jedinice Uprave za nekretnine  organizovali su nedavno javnu raspravu o zahtjevu za upisom prava svojine na zemljištu Ade Bojane. 

Rasprava je organizovana nakon što je advokat  Ulcinjske rivijere Branislav Lutovac podnio prije par mjeseci žalbu na prvostepeno rješenje ulcinjskog katastra kojim je odbijen zahtjev za upisom prava svojine. Ipak, na kraju su predstavnici lokalne samouprave ostali pri svom prvobitnom rješenju, koje je sad u drugostepenom postupku poništilo Ministarstvo finansija.

Predstavnici kompanije iz Ulcinja su očekivali da će Ministarstvo finansija postupiti u skladu sa odlukom Vlade iz 2014. godine i donijeti odluku da se Ulcinjskoj rivijeri upiše pravo svojine nad zemljištem Ade Bojane.

U spornom prvostepenom rješenju  ulcinjskog katastra se navodilo da je Ulcinjska rivijera stekla “samo pravo korišćenja predmetnih zemljišta” i to nakon stupanja na snagu Zakona o svojinsko-pravnim odnosima.

U kompaniji smatraju da je upravo ta činjenica da lice ima upisano pravo korišćenja na zemljištu i osnovni uslov za brisanje prava korišćenja i upis prava svojine, te da je nejasno zašto je prvostepeni organ to naveo kao nedostatak na strani podnosioca zahtjeva. 

Mali akcionari Ulcinjske rivijere bili su nezadovoljni nakon ljetošnjeg odbijanja ulcinjskog katastra da uknjiži pravo svojine ovoj većinski državnoj kompaniji nad zemljištem Ade Bojane. 

Oni su  takvu odluku protumačili kao nedostatak hrabrosti  lokalnih službenika da rade svoj posao i namjeru da prebace odgovornost  na Ministarstvo finansija.

Krgović: Korak bliže rješenju

Manjinski akcionari pozdravljaju rješenje Ministarstva finansija. “Smatramo da smo sada za korak blizi rješenju ove pravne zavrzlame koja traje više od deceniju. Konačni upis prava svojine nad zemljištem na Adi je u interesu i manjinskih akcionara i države kao većinskog vlasnika, tako da ne vidim razloge da slučaj ubrzo ne bude pozitivno riješen”, kazao je “Vijestima”  ovlašćeni predstavnik Udruženja akcionara Ulcinjske rivijere Tripko Krgović.