Morsko dobro: Povećajte cijenu kvadrata na Adi Bojani - Vijesti.me
RENTA

Morsko dobro: Povećajte cijenu kvadrata na Adi Bojani

Objekti od 30 do 60 kvadrata obračunavali bi se po 20 eura kvadratu, kvadrat objekata veličine od 60 do 100 koštaće 40, a svaki kvadrat za objekte veće od 100 kvadrata koštaće 50 eura

Ada Bojana
Ada Bojana (Foto: Samir Adrović)

Predstavnici JP Morsko dobro predložili su Vladi da se poveća zakup za korišćenje privremenih objekata na obalama Bojane i Ade, kao i da se sa dosadašnjim zakupcima obnove ugovori za sljedeću godinu.

Iz tog javnog preduzeća, predložili su da obračun za objekte do 30 kvadrata plaća 10 eura po kvadratu.

Objekti od 30 do 60 kvadrata obračunavali bi se po 20 eura kvadratu, kvadrat objekata veličine od 60 do 100 koštaće 40 eura, dok će se svaki kvadrat za objekte veće od 100 kvadrata koštati 50 eura.

U informaciji o privremenim objektima na Adi i Bojani, koju je razmatrala Vlada, piše da je prošle godine, u cilju zaštite lokalnog stanovništa i ribara, cijena godišnje zakupnine utvrđena različito u zavisnosti od kategorije privremenog objekta, odnosno da li je privremeni objekat prepoznat kao vikendica ili ribarska kućića.

Prosječna cijena iznosila je 19.00 eura po kvadratu: “Ali je za ribarske kuće do 30 kvadrata godišnja zakupnina iznosila 150.00 eura godišnje, a preko 30 kvadrata, uvećavala se za 5.00 eura po metru kvadratnom. Za vikendice do 30 m², godišnja zakupnina je iznosila 1.000 eura, a preko zakupnina se uvećavala za 30.00 eura po kvadratu”.

U tekstu piše da su, ažuriranom evidencijom iz januara 2010. godine, registrovana 442 izgrađena ili započeta montažna objekta od drveta (ribarske kućice, vikend kuće, platforme i pomoćni objekti), kao i i ostali sadržaji, kao što su auto prikolice i sl. sa stanjem na dan 31. 01. 2010. godine. Navedenom broju, kako se navodi, treba dodati 12 montažnih ugostiteljskih objekata –restorana, od kojih 10 na desnoj obali Bojane i dva na lijevoj obali.

Dodaje se da je prošle godine Javno preduzeće zaključilo 384 ugovora o korišćenju lokacija za evidentirane privremene objekte na obalama Bojane, od čega je inkasirano nešto više od 500.000 eura.