MVP troši mimo zakona, ne poštuje preporuke DRI - Vijesti.me
KRŠE PROPISE O TROŠKOVIMA STANOVANJA DIPLOMATA

MVP troši mimo zakona, ne poštuje preporuke DRI

Vrhovna revizija je utvrdila da je 15.054 eura potrošeno više od dozvoljenih zakonskih limita za zakup stanova diplomatskog osoblja ambasada u Austriji, Hrvatskoj i Stalne misije u Beču

Ministarstvo vanjskih poslova (MVP) u prošloj godini je ambasadama u Austriji, Hrvatskoj i Stalnoj misiji Crne Gore pri UN i OEBS-u u Beču odobravalo veće sume novca za zakup stanova diplomatskog osoblja u odnosu na zakonski utvrđene limite. Finansijska služba ministarstva nije vodila evidencije koje se odnose na knjigu ulaznih faktura, analitičku evidenciju dobavljača, blagajničkog poslovanja, državne imovine i potrošnje goriva. Uz to, resor kojim rukovodi ministar Srđan Darmanović nije obavještavao diplomatsko-konzularna predstavništva (DKP) o visini i namjeni odborenog novca u prošlogodišnjem budžetu i nema dokaze da je na osnovu odobrenog novca iz državnog budžeta, utvrđivalo pojedinačne budžete DKP-a.

To je utvrdila Državna revizorska institucija (DRI) u izvještaju o reviziji pravilnosti poslovanja ambasada Crne Gore u Austriji, Grčkoj i Hrvatskoj i Stalne misije Crne Gore pri UN, OEBS-u i drugim međunarodnim organizacijama u Beču.

DRi je dala uslovno mišljenje na reviziju pravilnosti finansijsko-materijalnih poslovanja DKP-a i uslovno mišljenje na reviziju pravilnosti finansijskih i drugih radnji MVP-a koje se odnose na poslovanja DKP-a koji su obuhvaćeni revizijom.

Vrhovna revizija je utvrdila da je 15.054 eura potrošeno više od dozvoljenih zakonskih limita za zakup stanova diplomatskog osoblja ambasada u Austriji, Hrvatskoj i Stalne misije u Beču. Prema podacima, 1.632 eura je dodatno potrošeno za ambasadu u Austriji, 1.534 eura u Hrvatskoj, a najviše novca 11.887 eura za Stalnu misiju u Beču. Uz to, MVP je, suprotno propisima, dao saglasnost da se isplati naknada za zakup stana bivšeg vozača u Stalnoj misiji u iznosu od 4.523 eura, za koje nije prezentiran dokaz da je u periodu za koji je isplaćena naknada bio zaposlen u tom resoru.To nije u skladu sa uredbom o posebnom dodatku na osnovnu zaradu, posebnim naknadama troškova i drugim primanjima za vrijeme rada u DKP-u.

Utvrđeno je i da je MVP dao saglasnost da se zaključe ugovori za zakup stanova za potrebe diplomatskog osoblja u navedenim predstavništvima sa većom kvadraturom od utvrđene pravilnikom o stanovima DKP-a.

Ovo je po drugi put u posljednje dvije godine da DRI ukazuje da MVP troši novac poreskih obveznika u iznosima koji su veći od dozvoljenih. Vrhovna revizija je u aprilu 2016. godine dala duplo negativno mišljenje tom resoru. Tada je utvrđeno, na osnovu 18 revidiranih DKP-a, da je MVP isplatio na ime troškova zakupa poslovnih prostora i stanova za potrebe DKP-a 456.558,05 eura na osnovu neadekvatne dokumentacije i da je na ime naknada za troškove stanovanja zaposlenim u diplomatsko konzularnim predstavništvima isplatio sredstva u većem iznosu za 592.654,59 eura od utvrđenog limita koji je definisan posebnom uredbom. Taj Vladin resor je 2016. godine tvrdio da je DRI tada pokazao “neobjektivnost, nepoznavanje funkcionisanja diplomatske mreže i manjak razumijevanja za specifičnosti i funkcije organa”. Izvještaj je objavljen uoči samog odlaska Igora Lukšića sa pozicije ministra.

Novom revizijom je utvrđeno da MVP nije obezbjeđivao adekvatne podatke o imovini diplomatskih predstavništava, jer iste zasniva na osnovu dostavljenih evidencija od DKP-a, koje su nepotpune i ne sadrže sve podatke o stalnoj imovini (nedostaju podaci o vrijednosti pojedinih sredstava, nije vršen obračun amortizacije dijela imovine, imovina se ne iskazuje po grupama osnovnih sredstava i sl. Ministarstvo vanjskih poslova ne obezbjeđuje evidenciju neizmirenih obaveza...). Navode da MVP ne obezbjeđuje evidenciju neizmirenih obaveza DKP-a, a u misije je slalo dilplomatsko osoblje koje nije dosledno obavljalo finansijsko-računovodstvene poslove i koje nije prošlo obuke za te poslove u ministarstvu finansija.

Revizijom su utvrđena odstupanja i neusklađenost poslovanja subjekta revizije sa više zakona, uredbi i pravilnika (zakonom o vanjskim poslovima, uredbom o nakadi troškova zaposlenih, uredbom o sprovođenju postupka javnih nabavki za DKP, pravilnik o finansijsko-materijalnom poslovanju DKP-a i pravilnik o zapošljavanju lokalnog osoblja....)

Izradom revizije je rukovodio kolegijum koji su činili sentori Nikola Kovačević (rukovodilac kolegijuma) i Zoran Jelić.

Stalna misija u Beču nema izvještaje o putovanjima u zemlje EU 

Uvidom u dokumentaciju za zapošljavanje osoblja pri Stalnoj misije u Beču nijesu dati dokazi za zapošljavanje osobe na poslovima tehničkog sekretara.Uz to, predstavništvo ministarstvu do desetog u mjesecu nije dostavljalo izvještaje o ostvarenim prihodima i utrošenom novcu sa pratećom dokumentacijom, već su izvještaji dostavljani kvartalno. Utvrđeno je i da za službena putovanja u Ukrajini, Njemačkoj, Poljskoj i Italiji nema izvještaja sa službenog puta. Poslove šefa predstavništva u 2017.godini obavljala je Slavica Milačić, a predstavništvo je raspolagalo ukupnom sumom od 372 hiljade eura.
Kada je riječ o poslovanju ambasade u Austriji, utvrđeno je da su zapošljavali lokalno osoblje bez oglasa u lokalnim medijima, što je suprotno pravilniku o zapošljavanju, a ni ta ambasada nije MVP-u do desetog u mjesecu dostavljala izvještaje o ostvarenim prihodima i utrošenom novcu sa pratećom dokumentacijom. Utvrđeno je i da ambasada nema evidenciju neizmirenih obaveza, zbog čega nije bilo moguće utvrditi stvarno stanje po tom osnovu na kraju prošle godine. Poslove ambasadora Austriji u 2017. godini obavljao je Ivan Milić, a njega je 28. decembra zamijenio Željko Perović.

Nemaju evidenciju neizmirenih obaveza i plan javnih nabavki 

Ambasada u Hrvatskoj, kojom rukovodi Boro Vučinić, ministarstvu nije dostavljala u utvrđenim rokovima zahtjeve za mjesečnu potrošnju, a ne vodi ni evidenciju neizmirenih obaveza, pa se nije utvrdilo kakvo je stanje u vezi sa tim pitanjem na kraju prošle godine.

Boro Vučinić
Boro Vučinić

Ambasada u Grčkoj u prošloj godini nije imala plan javnih nabavki, već je sve nabavke vršilo neposrednim sporazumom. Najveće nabavke tokom godine su se odnosile na usluge servisa i popravke službenog automobila u ukupnom iznosu od 1.588,82 eura i usluge zdravstvenog osiguranja u ukupnom iznosu od 4.129,78 eura, a imalo je i neke izdatke veće od onih koje je ministarstvo dozvolilo.

Poslove šefa predstavništva u Grčkoj u prošloj godini obavljao je Petar Popović.