Nastavak reformi sistema javnih finansija - Vijesti.me
RADUNOVIĆ SA ŠEFOM MISIJE MMF-A ZA CRNU GORU

Nastavak reformi sistema javnih finansija

Radunović je, ukazujući na namjeru Vlade da i u narednim godinama nastavi sa dosljednom primjenom Fiskalne strategije, naveo da će budući napori Ministarstva finansija biti usmjereni na nastavak reformi sistema javnih finansija

Darko Radunović
Darko Radunović (Foto: Gov.me)

Budući napori Ministarstva finansija biće usmjereni na nastavak reformi sistema javnih finansija i kreiranje dugoročno održivih i efikasnih politika, saopštio je resorni ministar, Darko Radunović na sastanku sa šefom misije Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) za Crnu Goru, Martinom Petrijem.

Radunović je predstavio rezultate mjera fiskalne konsolidacije koje je Vlada, uz značajnu ekspertsku podršku MMF-a i Svjetske banke sprovela u protekloj godini, a koji se, između ostalog ogledaju u ostvarivanju visokih stopa ekonomskog rasta, dostizanju suficita tekućeg budžeta i snaženju realnog sektora. 

“Misija MMF-a boravi u Crnoj Gori sa ciljem redovnih godišnjih konsultacija po članu 4 Statuta Fonda, odnosno prikupljanja aktuelnih informacija o stanju ekonomije, izgledima i politikama planiranim za naredni period”, navodi se u saopštenju.

Radunović je, ukazujući na namjeru Vlade da i u narednim godinama nastavi sa dosljednom primjenom Fiskalne strategije, naveo da će budući napori Ministarstva finansija biti usmjereni na nastavak reformi sistema javnih finansija.

Petri je Radunoviću čestitao na učinku ostvarenom prethodne godine i naveo da je Vlada uspostavila dobru osnovu za kreiranje stabilnog makroekonomskog i fiskalnog sistema, te da će upornost u sprovođenju ciljeva osigurati održivosti duga i uspješno sprovođenja aktivnosti na upravljanju obavezama.

Misija MMF-a će u Crnoj Gori boraviti do 7. marta, kada će u okviru završne izjave dati pregled makroekonomskih pokazatelja i smjernica ekonomske politike za našu zemlju za naredni period, što je ustaljena praksa za svih 189 članica.