Neiskorišćeni mehanizmi za naplatu lokalnih prihoda - Vijesti.me
ZAKON O POREZU NA NEPOKRETNOST

Neiskorišćeni mehanizmi za naplatu lokalnih prihoda

„I kad je ovo u pitanju postoje analitički podaci o mogućnostima koje nisu dovoljno iskorištene, a posebno u dijelu naplate poreza po osnovu neizgrađenog građevinskog zemljišta, nelegalno sagrađenih objekata i oporezivanja ugostiteljskih objekata koji se nalaze u zoni prioritetnih turitičkih lokacija“, objasnio je Bojadžić

Zajednica opština
Zajednica opština (Foto: PR Centar)

Lokalne samouprave nijesu iskoristile sve mogućnosti i mehanizme za efikasniju naplatu lokalnih prihoda, posebeno po osnovu naplate poreza na nepokretnosti, ocijenjeno je na sastanku predstavnika Zajednica opština Crne Gore sa sekretarima i direktorima lokalnih uprava za javne prihode.

 Na sastanku je, kako je saopšteno, raspravljano o aktivnostima u susret primjeni Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na nepokretnosti.

 Zajednica opština zadužila je Radnu grupu koja će, na osnovu predloga sa sastanka, napraviti plan aktivnosti kako bi se stvorili uslovi za primjenu novog Zakona o porezu na nepokretnosti čija primjena počinje 1. janura naredne godine.

“Na sastanku je dogovoreno da Sekretarijat Zajednice opština treba da organizuje poseban sastanak sa Upravom za nekretnine, vezano za otvorena pitanja oko korišcenja baze podataka o nekretninama i dogovori način saradnje sa lokalnim poreskim organima”, kaže se u saopštenju.

 Predstavnici Zajednice opština dogovorili su i da Komisija za finansiranje lokalne samouprave pripremi usaglašene odluke sa Zakonom, kao pomoć opštinama.

 Generalni sekretar Zajednice opština, Refik Bojadžić, kazao je da lokalne samouprave nijesu iskoristile sve mogućnosti i preduzele mehanizme da se vrši efikasnija naplata lokalnih prihoda, posebeno po osnovu naplate poreza na nepokretnosti.

Refik BojadžiĆ
Refik BojadžiĆ

„I kad je ovo u pitanju postoje analitički podaci o mogućnostima koje nisu dovoljno iskorištene, a posebno u dijelu naplate poreza po osnovu neizgrađenog građevinskog zemljišta, nelegalno sagrađenih objekata i oporezivanja ugostiteljskih objekata koji se nalaze u zoni prioritetnih turitičkih lokacija“, objasnio je Bojadžić.

On je poručio da opštine treba da pojačaju aktivnosti i daju doprinos da se vladine politike, posebno poreske, efikasnije sprovode na lokalnom novou.

 Osvrćući se na pojedina pitanja pokrenuta od predstavnika lokalne samouprave, direktor Direktorata za poreski i carinski sistem, Novo Radović, kazao je da su značajno unaprijeđena zakonodavna rješenja u oblasti poreske politike.

 To će, kako je naveo, obezbijediti veće prihode jedinicama lokalne samouprave i bolje mehanizme za ubiranje prihoda korišćenjem mehanizama iz Zakona o poreksoj administraciji.