Nova uprava provjeriće poslovanje Rudnika uglja Pljevlja - Vijesti.me
Izvještaj na doradu

Nova uprava provjeriće poslovanje Rudnika uglja Pljevlja

Revizija izvještaja o poslovanju RUP-a za 6 mjeseci ove godine, da vide je li vjerodostojan

Vladan Dubljević
Vladan Dubljević (Foto: Savo Prelević)

Novi predsjednik Odbora direktora pljevaljskog Rudnika uglja (RUP) Vladan Dubljević izjavio je da je Bord tražio reviziju izvještaja o poslovanju kompanije za šest mjeseci ove godine. On je kazao da je odbor vratio izvještaj na doradu.

"Normalan odnos poslovnih ljudi koji dolaze na novu funkciju nalaže da jedan ovakav izvještaj pošalju na reviziju, jer jedino tako možemo biti sigurni da je njegov sadržaj vjerodostojan. To, naravno, ne treba dovoditi u vezu odmah sa sumnjom da u njemu ima bilo šta pogrešno. Na to treba gledati samo kao na normalnu reakciju odgovornih ljudi koji preuzimaju dužnost", rekao je Dubljević "Vijestima".

Rudnik, čiji je najveći pojedinačni akcionar italijanski A2A i dva značajna su država i brat premijera Aco Đukanović, u vrhu je liste najvećih poreskih dužnika sa ukupno 15,7 miliona
On je upitan o pozitivnom poslovanju Rudnika uglja u prvoj polovini godine (nakon dužeg vremena), kako ocjenjuje upravljanje tim preduzećem i šta treba mijenjati. RUP je od januara do kraja juna zabilježio neto dobit od 159.000 eura, a u istom periodu lani gubitak je bio 4,5 miliona.

"Kao odgovor na ovo pitanje postavio bih i sebi i vama pitanje, a to je "Šta to zapravo znači poslovati pozitivno ako imate dug?". Po meni, poslovanje je pozitivno jedino ako ostvarite profit i na osnovu ostvarenog profita platite državi porez na dobit. Sve ostalo ne spada u pozitivno poslovanje", odgovorio je Dubljević.

Rudnik, čiji je najveći pojedinačni akcionar italijanski A2A i dva značajna su država i brat premijera Aco Đukanović, u vrhu je liste najvećih poreskih dužnika sa ukupno 15,7 miliona.

I isplata koncesionih naknada je problem. Dubljević je upitan kako mogu izmiriti taj dug, u kojem roku i od kojeg novca.

U Rudniku uglja Pljevlja radi 1.037 zaposlenih, od čega je 916 zaposleno na neodređeno vrijeme, a ostatak na određeno
"Kao potvrda moje percepcije o uspješnosti poslovanja iz pitanja o poslovanju nalazi se upravo u ovom pitanju, veliki poreski dug i neizmerene obaveze prema državi. Država, kako naša, tako i sve ostale, živi od poreza i doprinosa i ako se oni ne uplaćuju dovodi se u pitanje normalno funkcionisanje države. Ne mislim da je dugovanje Rudnika stvar koja može dovesti do kolapsa državnog sistema, ali je bitan. Rudnik mora da bude pozitivan, a ne negativan primjer plaćanja poreskih obaveza državi. Toga mora biti svjestan i izvršni menadžment i svi zaposleni", rekao je Dubljević.

On je naglasio da svi moraju biti svjesni da od uplata Rudnika ili bilo koje druge kompanije državnom budžetu svi ljekari u Pljevljima primaju platu, svi nastavnici, profesori, policija..., zbog čega se mora imati taj nivo brige socijalne odgovornosti. On je ukazao da će dug vraćati iz tekućih sredstava.

"To će se uraditi kroz racionalizaciju i smanjenje troškova, odnosno većom brigom o trošenju... Rudnik je uvijek imao dobar odnos sa Ministarstvom finansija i Poreskom upravom. U 2013. je počeo da izmiruje dug. Naš zadatak je da to uradimo što prije, a da ne ugrozimo osnovnu djelatnost Rudnika. Vjerujem da ćemo u tome i uspjeti", procijenio je Dubljević, koji je pomoćnik ministra ekonomije.

U RUP-u radi 1.037 zaposlenih, od čega je 916 zaposleno na neodređeno vrijeme, a ostatak na određeno. Dubljević je rekao da je sada ovo optimalan broj zaposlenih koji zadovoljava potrebe organizacije i proizvodnje.

"U planu je nova organizaciona šema u Rudniku, ali ne očekujem da će ista dovesti do bitnije promjene broja angažovanih radnika", istakao je Dubljević.

Prosječna zarada u RUP-u za prethodni mjesec je bila oko 715 eura.

Ne treba praviti otpor prema nekome jer nije iz Pljevalja

Na Skupštini akcionara Rudnika promijenjen je Statut kompanije tako da predjednik borda ne mora da bude iz Pljevalja. Dubljević je upitan da li očekuje negativnu reakciju Pljevljaka na preuzimanje čela RUP-a.

"Poznato mi je da je na Skupštini akcionara promijenjen Statut društva u dijelu koji se tiče čelnih ljudi Rudnika. Mišljenja sam da ja nijesam razlog za takvu promjenu. Lokalna sredina, u smislu izbora čelnih ljudi uvijek preferira i lokalna rješenja, ne znam da li je to zbog toga jer su 'lokalni ljudi' zbog boljeg poznavanja i pogodniji za kritiku. No, ne treba praviti otpor prema nekome samo zato što nije iz te sredine, u Crnoj Gori ima dosta primjera gdje su 'stranci' ostavili neizbrisiv trag i dali ogroman doprinos sredini u kojoj su boravili iako nisu iz nje potekli”, odgovorio je novoizabrani predsjednik Odbora direktora Rudnika uglja Pljevlja.

Svi akcionari za promjene u Rudniku

Jedna od prvih odluka novog Odbora RUP-a biće izbor kompletnog rukovodstva, koje je razriješeno u aprilu. Dubljević je upitan zašto su smijenjeni i da li je to urađeno po zahtjevu jednog od akcionara - Aca Đukanovića.

"Uvijek se iznova zapitam zašto ovakva pitanja pokreću toliko reagovanja i komentara i zašto svaka promjena uvijek mora da bude proizvod neke teorije zavjere!? Promjene su sastavni dio bilo kog procesa, pa samim tim života jedne kompanije. Evidentno je da se u Crnoj Gori one još teško prihvataju. Maksimu zasnovanu na nepromjenljivosti kadrova iz perioda samoupravljanja moramo ostaviti iza sebe ako želimo da napredujemo. Ne bih licitirao sa tim da li je nešto urađemo na zahtjev jednog ili više akcionara, mnogo je bitnija činjenica da su za smjenu dijela rukovodstva, glasali predstavnici svih akcionara. Postigunata je puna saglasnost svih akcionara o neophodnosti uvođenja promjena u upravljanju Rudnikom", poručio je on.