Oboren tender MORT-a od 100.000€ - Vijesti.me
PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI

Oboren tender MORT-a od 100.000€

MORT je 29. novembra prošle godine, kao najpovoljniju na tom tenderu, izabrao ponudu firme “Winsoft” iz Podgorice, dok je ponudu beogradske firme „GDI Solutions“, koja se žalila na ovaj tender, odbio kao neispravnu

Na tender pristigle dvije ponude: MORT
Na tender pristigle dvije ponude: MORT (Foto: Boris Pejović)

Komisija za kontrolu postupka javnih nabavki poništila je po službenoj dužnosti tender Ministarstva održivog razvoja i turizma (MORT), procijenjene vrijednosti 100 hiljada eura, a u vezi sa nabavkom usluga uspostavljanja geoportala sa važećom planskom dokumentacijom.

MORT je 29. novembra prošle godine, kao najpovoljniju na tom tenderu, izabrao ponudu firme “Winsoft” iz Podgorice, dok je ponudu beogradske firme „GDI Solutions“, koja se žalila na ovaj tender, odbio kao neispravnu. Komisija je utvrdila da MORT nije tenderskom dokumentacijom jasno i razumljivo utvrdio uslove u pogledu garancije za dobro izvršenje posla, a što je moglo da dovede do diskriminacije učesnika na tenderu i ograničavnja tržišne konkurencije Pozivom za javno nadmetanje bilo je predviđeno da je ponuđač, čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija, dužan da prije zaključivanja ugovora dostavi garanciju za dobro izvršenje u iznosu od pet odsto od vrijednosti ugovora.