Odbor za ekonomiju: Podržani predlog izmjena Zakona o zaradama - Vijesti.me
USVOJENE IZMJENE I O "ŠVAJCARCIMA"

Odbor za ekonomiju: Podržani predlog izmjena Zakona o zaradama

Izmjene su podržali tri poslanika DF -a ( Milutin Đukanović, Nebojša Medojević i Strahinja Bulajić) koji su juče po prvi put nakon više od godinu svi zajedno došli na sjednicu, kao i Goran Tuponja iz Pozitivne

Odbor za ekonomiju
Odbor za ekonomiju (Foto: Zoran Đurić)

Skupstinski Odbor za ekonomiju podržao je predlog izmjena Zakona o zaradama kojima je definisano da se odredbe tog zakona ne odnose na opštine koje sa Ministarstvom finasija imaju sklopljen ugovor o reporgramu dugova.

Izmjene je inicirao poslanik Aleksandar Damjanović, a podržali su ga tri poslanika DF -a ( Milutin Đukanović, Nebojša Medojević i Strahinja Bulajić) koji su juče po prvi put nakon više od godinu svi zajedno došli na sjednicu, kao i Goran Tuponja iz Pozitivne.

Uzdržani su bili u DPS -u i Almer Kalač iz BS -a.

Damjanović je izmjenama tražio i da se preduzeća koja su u vlasništvu opština dovedu u ravnopravan položaj sa preduzećima u vlasništvu države.

Na problem primjene Zakona koji je stupio na snagu u martu najprije su ukazali predsjednik Opštine Berane Dragoslav Šćekić i Zajednica opština, a nakon njih predstavnci Privredne komore, Ministarstvo finasija i drugi.

Ministar Raško Konjević najavio je da taj resor priprema izmjene koje će ići paralelno sa rebalanskom ovogodišnjeg budžet koje nedostaje novac i zbog primjene tog akta.

Konjević je saopštio podatak da su bruto efekti po budžet zbog primjene zakona o zarada oko 40 miliona eura.

Poslanci su usvojili izmjene Zakona o konverziji kredita u švajcarskim francima u eure kako bi se taj akt u potpunosti primijenio na sve korisnike tih kredita i time stavila tačka na njegova različita tumačenja.

Izmjenama, koje je inicirao Meodjević precizirano je da se zakon odnosi na sve kredite koje je Hipo Alpe Adria banka (HAAB) prenijela na faktoring kompaniju Heta i na kredite koju se ranije otplaćeni kako bi se klijentima vratio dio koji su pretplatili. 

Usvojen je i predlog zaključaka u vezi primjene od kojih su najvažniji da VDT-a i specijalni tužilac dostave pisanu informaciju o njihovom postupanju povodom četiri krivične prijave protiv odgovornih u HAAB, a predsjednika Vrhovnog suda da dostavi informacija o razlozima odugovlačenja sudskog postupka koji su klijenti pokrenuli u maju 2013. Za izmjene zakona i zaključke glasali su tri poslanika DF-a, Damjanović, Tuponja I Kalač, dok su u DPS -u bili uzdržani.

Na sjednicu gdje se odlučivalo o važnim aktima nijesu došli Srđan Milić (SNP), nezavisni poslanik Damir Šehović, Nik Đeljošaj (AA) i Filip Vuković (DPS).

Fond za naftu će se urediti zakonom, a ne uredbom 

Poslanici su razmotrili izmjene i dopune zakona o ugljovodonicima kojima je bilo definisano da Vlada posebnnom uredbom formira fond u kome bi se slivao novac koji država prihoduje od poreza po osnovu dobiti kompanija koje  su  dobile  posao u istraživanju nafte i gasa u crnogorskom podmorju.

To Vladino rešenje nije imalo prolaz na zakonodavnom odboru pa je Ministarstvo finasija predložilo da odbor amandmanski djeluje kako bi se opet desinisalo da se Fond osniva posebnim zakonom. Poslanici su usvojili taj amandman.

Zakonom treba da se uredi status i nadležnosti fonda, organi fonda, nadležnosti i način rada i odlučivanja organa fonda, pravila korišćenja prihoda od ugljovodonika i druga pitanja od značaja za rad fonda

Od ukupnog prihoda, fondu će pripadati 85 odsto, a državnom budžetu 15 odsto. Stopa poreza na ugljovodonike iznosi 54 odsto. 

Koncesija  za istraživanje nafte u crnogorskom podmorju  dodijeljena je konzorcijumu koji čini italijanski Eni i ruski Novatek