Opština Budva ne da dozvolu Dušku Kneževiću - Vijesti.me
NIŠTA OD RUŠENJA BIVŠEG CENTRA NASPRAM “MAESTRALA”

Opština Budva ne da dozvolu Dušku Kneževiću

„Atlas invest“ u ostavljenom i produženom roku nije dostavio dopunu elaborata o uklanjanju objekta, tako da se tačno navedu katastarske parcele na kojima se nalazi pet objekata čije su rušenje tražili zbog gradnje luksuznog kompleksa

Maestral mjesto planirano za rušenje
Maestral mjesto planirano za rušenje (Foto: Vuk Lajović)

Budvanski Sekretarijat za urbanizam odbio je da izda dozvolu kompaniji „Atlas invest“ biznismena Duška Kneževića za rušenje oronulog poslovno-trgovačkog centra preko puta hotela „Maestral“.

Kneževićeva kompanija planira u saradnji sa Opštinom Budva da na toj lokaciji izgradi luksuzni apartmansko-poslovni kompleks.

Iz resornog sekretarijata kao razloge odbijanja zahtjeva „Atlas investa” su naveli da je potrebno izvršiti dopunu elaborata o uklanjanju objekta, tako da se tačno navedu katastarske parcele na kojima se nalazi pet objekata čije su rušenje tražili.

„Pribaviti saglasnosti ovjerene kod notara, dobijene od pravnih i fizičkih lica koja su upisana kao vlasnici katastarskih parcela na kojima se nalaze objekti predviđeni za uklanjanje“, navodi se u obrazloženju Sekretarijata za urbanizam u koje su „Vijesti“ imale uvid.

Imajući u vidu da „Atlas invest“, kako ističu u opštinskom Sekretarijatu, “u ostavljenom i produženom roku nije dostavio traženu dokumentaciju, te je njihov zahtjev za dobijanje dozvole za rušenje odbijen”.

Uvidom u katastarsku evidenciju Uprave za nekretnine, kao vlasnici djelova poslovno-trgovačkog centra upisani su osim „Atals investa“ i Opština Budva, Pošta Crne Gore, Mjesna zajednica „Sveti Stefan“, nekadašnji SIZ za komunalnu djelatnost, te Goran Vuletić.

Opština Budva je prije dvije godine, nakon što je početkom avgusta Skupština opštine, glasovima vladajućeg DPS-a dala zeleno svjetlo, prenijela u vlasništvo „Atlas investu“ atraktivni zemljišni kompleks od nešto više od četiri hiljade kvadrata u srcu Pržna, naspram hotela “Maestral”.

Zauzvrat, „Atlas invest“ se obavezao da na ime naknade za zemlju i komunalije, u budućem poslovno-apartmanskom kompleksu, Opštini da nešto više od 560 kvadrata poslovnog prostora i stotinu parking mjesta u garaži.

„Atlas invest“ tada je podnio zahtjev za kompletiranje urbanističke parcele, jer nakon pune godine pregovaranja sa mještanima, došlo do kompromisnog rješenja.

Da bi mogao biti izgrađen poslovni centar sa luksuznim apartmanima, koji je Detaljnim urbanističkim planom „Pržno-Podličak“, planiran na ukupno 7500 bruto građevinske površine, neophodno je bilo da dođe da ujedinjenja dviju parcela, jedne na kojoj je sadašnji, praktično oronuli poslovni centar, u vlasništvu „Atlas monta“, i druge parcele, koja se vodila na Mjesnu zajednicu „ Sveti Stefan“.

Mještani se bunili zbog ustupanja zemlje

Mještani su se 2014. suprotstavili namjeri Opštine da ustupi zemlju, pa je odluka bila i povučena sa dnevnog reda skupštinskog zasjedanja.

Nakon razgovora sa predstavnicima MZ, Opština je upjela da postigne dogovor i omogući  Kneževiću  da relizuje ambiciozni projekat, a da zauzvrat Opštini ustupi poslovne prostore, u kojim bi bile smještene Pošta, ambulanta i ostale neophodne službe, koje su prvobitno postojale u ovom poslovnom centru.

Skupštinskom odlukom iz 2015. Opština dobija pravo svojine na poslovnom prostoru u novoizgrađenom objektu površine 223 kvadrata.

Takođe, Atlas invest se obavezuje da na dijelu gdje je planirana izgradnja novog objekta ustupi izgrađeni prostor površine 341 kvadrata, kao i stotinu parking mjesta na drugom i trećem nivou garaže.

Budući poslovno-stambeni kompleks, kako se navodi u Urbanističko tehničkim uslovima, koje je Opština prije dvije godine izdala dozvoljava se gradnja objekta, koji ne smije da prelazi dva sprata u visinu.