Opština Budva za poreze i doprinose duguje 8,3 miliona - Vijesti.me
UKUPAN DUG 38 MILIONA EURA

Opština Budva za poreze i doprinose duguje 8,3 miliona

Od evidentiranog poreskog duga većeg od osam miliona eura, najviše duguje upravo lokalna uprava - 3.939.270,94 eura...

Budva
Budva (Foto: Shutterstock)

Od 38 miliona eura duga Opštine Budve na kraju prošle godine, jedna od najvećih stavki su nagomilane obaveze po osnovu neuplaćenih poreza i doprinosa na plate radnicima - 8.300.000 eura, konstatovali su revizori.

Država je u nekoliko navrata protekle godine blokirala račun Opštine kako bi naplatila milionska dugovanja nastala jer su se godinama plate zaposlenima u lokalnoj administraciji, preduzećima i javnim ustanovamama isplaćivale bez doprinosa.

Na kraju je ipak postignut dogovor u vezi sa izmirivanjem duga.

Ugovorom o reprogramu poreskog duga zaključenim sredinom novembra prošle godine, Opština se obavezala prema Ministarstvu finansija da će te obaveze izmiriti u 55 mjesečnih rata, počev od decembra 2015. godine.

Od evidentiranog poreskog duga većeg od osam miliona eura, najviše duguje lokalna uprava - 3.939.270,94 eura.

Slijede Javna ustanova Muzeji, galerije i biblioteka čiji je poreski dug 1.080.512,69 eura.

Milionski dug ima i ujedinjena Radio televizija Budva, jer su njene nekada odvojene cjeline ostale dužne - Radio Budva 424.728,80, a Televizija 523.784,76 eura.

Poreski dug Javne ustanove Grad teatar je 540.619, Sportsko rekreativnog centra Budva 608.813,94, Mediteranskog sportskog centra 403.618,16 , a dug ugašene opštinske firme koja je gazdovala zemljišnim kompleksima od Jaza do Buljarice Budva holding je - 111.745,22.

Takođe ugašena opštinska firma TOB Co, koja je bila zadužena za organizaciju muzičkih spektakala, za poreze je ostala dužna 263.172,29 eura.

Za poreze i doprinose radnika, Akademija znanja duguje 231.464,77 eura a preduzeće Parking servis duguje 175.109,66 eura.

Uvidom u analitičke karice, Opština sada redovno izmiruje obaveze na osnovu protokola koji je usaglasila sa Ministartvom finansijsa.