Orav: Pažljivo sa ekonomskim državljanstvom, ne stvarati prepreke na putu ka EU - Vijesti.me
"EU PAŽLJIVO PRATI DEŠAVANJA"

Orav: Pažljivo sa ekonomskim državljanstvom, ne stvarati prepreke na putu ka EU

Orav je dodao da je razumio da Vlada nije usvojila konačnu odluku o ekonomskom državljanstvu već je zadužila nadležne institucije da stvore pretpostavke za njegovu primjenu

Aivo Orav
Aivo Orav (Foto: Zoran Đurić)

Crnogorska Vlada treba pažljivo da razmotri pitanje ekonomskog državljanstva kako ne bi napravila bilo kakvu prepreku na putu Crne Gore prema Evropskoj uniji, poručio je danas šef Delegacije EU u Podgorici Aivo Orav.

“Evropska komisija je veoma pažljivo pratila ovo pitanje prethodnih godina”, rekao je Orav odgovarajući na pitanje novinara u vinskom podrumu Lješkopolje, gdje je sa ministrim poljoprivrede Milutinom Simovićem predstavio rezultate IPARD poziva za preradu.

On je dodao da je razumio da Vlada nije usvojila konačnu odluku o ekonomskom državljanstvu već je zadužila nadležne institucije da stvore pretpostavke za njegovu primjenu.

Vlada je juče na sjednici razmotrila i usvojila Informaciju o programu sticanja crnogorskog državljanstva prijemom na osnovu posebnog programa ulaganja i naložila nadležnim institucijama da obave sve neophodne pretpostavke kako bi program mogao početi da se primjenjuje 1. oktobra 2018. godine.

Program ekonomskog državljanstva će biti dostupan za najviše 2.000 najreferentnijih aplikanata iz zemalja koje ne pripadaju Evropskoj uniji i to tokom ograničenog perioda od tri godine.

Zainteresovani pojedinci će imati opciju da ulože 250.000 eura u neki od razvojnih projekata koji je prethodno odobrila Vlada u nerazvijenom području Crne Gore ili 450.000 eura u neki od razvojnih projekata prethodno odobren od strane Vlade u razvijenom području Crne Gore.

Vlada će, pored toga, naplaćivati naknadu do 100.000 eura po podnesenom zahtjevu. Naknada će biti usmjerena u poseban fond za razvoj nerazvijenih područja.

Simović je kazao da to nije projekat prodaje pasoša i ekonomskog državljanstva,  već projekat koji treba da obezbijedi ekonomski razvoj i ubrza ispunjenje ekonomskih kriterijuma koji su dio evropske agende Crne Gore.

On je rekao da u Vladi razmišljaju da  60 odsto tih sredstava bude usmjerno za razvoj sjevera i to konkretnih iinfrastrukturnih projekata, a ne za pokrivanje deficita lokalnih uprava.

“Dio sredstava biće usmjereno i na razvoj malih srednjih preduzeća, posebno za zazapošljavanje mladih i finansiranje kreditnog fonda  dok će dio biti transferisan u budžet, kako bi se stabilizovale javne finansiije i obezbijedio ekonomski razvoj”, saopštio je Simović.

On je dodao da Vlada želi da ovaj projekat bude potpuno transparentan i da žele da imaju o tome komunikaciju sa evropskim partnerima.

Iz Vlade je juče saopšteno da će programom ekonomskog državljanstva upravljati posebna Vladina agencija koja će angažovati unaprijed odobrene marketing agente. Marketing agenti će biti zaduženi za uspješnu promociju ovog programa i privlačenje zainteresovanih investitora. Vlada će takođe angažovati renomirane Due Dilligence agente specijalizovane za provjeru zainteresovanih aplikanata kao i neku od renomiranih revizorskih kuća / pravnih savjetnika da obavlja sve ostale potrebne provjere zainteresovanih kandidata.

Vlada očekuje da će ovaj program dovesti do povećanja privrednih aktivnosti i kretanja kapitala.