Počeli pripremni radovi na kopu Štitovo - Vijesti.me

Počeli pripremni radovi na kopu Štitovo

Iz Uniproma kažu da vode računa o tome da svi radnici Boksita budu angažovani

Veselin Pejović
Veselin Pejović (Foto: Svetlana Mandić)

Pripremni radovi u kopu Štitovo u Nikšićkoj župi su već počeli, a planirana je njegova sanacija, za koju je neophodno i godinu i po, kazali su iz kompanije Uniprom metali koja upravlja Rudnicima boksita.

Iz Uniproma, čiji je vlasnik Veselin Pejović, “Vijestima” su rekli da se radi o izuzetno složenom procesu jer su preuzela kop koji je potpuno uništen tako da se prije svega pristupilo sanaciji. Površinska eksploatacija boksita na kopu Štitovo obustavljena je 2007.

Na pitanje šta je sa dvadesetak bivših radnika Rudnika boksita koji su bili angažovani na kopu Zagrad, iz Uniproma su odgovorili da se vodi računa i o tome da bude posla za sve. Uniprom metali su krajem prošle godine obustavili proizvodnju na Zagradu, a dvadesetak bivših radnika Rudnika boksita je ostalo bez posla. Bili su upućeni na evidenciju Biroa rada, ali su nakon pregovora sa Unipromom i firmom Rudkop dobili nove ugovore na određeno, koji im se od tada produžavaju, a po kojima dobijaju mjesečno minimalac od 193 eura.

“Za potrebe rudnika je angažovan podizvođač koji i vodi brigu i zapošljava radnike. Mnogi su već angažovani od strane podizvođača, a kako se budu stvarale potrebe tako će se angažovati i ostali. Svakako, podizvođač je taj koji radi procjenu zapošljavanja i neke radnike je već angažovao za potrebe kopa Štitovo”, naveli su iz Uniproma.

Na pitanje šta će biti sa kopom Zagrad, da li će tu biti dalje eksploatacije rude, iz kompanije su odgovorili da je u toku priprema obimne dokumentacije koja je neophodna da bi se počelo sa iskopima. Vjeruju da će uskoro krenuti sa jamskim iskopom.

“Uzimajući u obzir složenost procesa iskopa na Zagradu, angažovali smo ekspertsku kompaniju iz Turske koja ima višedecenijsko iskustvo u ovoj oblasti, a koja će uz naše stručnjake obezbijediti da čitav proces bude bezbjedan i u sigurnim rukama”, rekli su iz Uniproma. B. Ma.