Poreska uprava: Bruto naplata poreza 672,15 miliona eura - Vijesti.me
VIŠE NEGO U ISTOM PROŠLOGODIŠNJEM PERIODU

Poreska uprava: Bruto naplata poreza 672,15 miliona eura

Iz PU je saopšteno da je taj iznos 20 miliona eura, odnosno tri odsto veći od plana za prvih devet mjeseci

Miomir M. Mugoša
Miomir M. Mugoša (Foto: Zoran Đurić)

Poreska uprava (PU) je u prvih devet mjeseci ostvarila ukupnu bruto naplatu u iznosu od 672,15 miliona eura, što je skoro 30 miliona eura ili 4,6 odsto više nego u istom prošlogodišnjem periodu.

Iz PU je saopšteno da je taj iznos 20 miliona eura, odnosno tri odsto veći od plana za prvih devet mjeseci.

“Na poreze i doprinose na lična primanja odnosi se 434,27 miliona eura, što čini 64,5 odsto u ukupnoj ostvarenoj bruto naplati, na porez na dodatu vrijednost 150,6 miliona eura ili 22,4 odsto, a na porez na dobit preduzeća 43,19 miliona eura ili 6,42 odsto”, navodi se u saopštenju.

Pozitivan trend naplate nastavio se i po završetku turističke sezone, pa je u septembru ostvarena ukupna bruto naplata od 89,68 hiljada eura, što je osam miliona eura ili 9,4 odsto više nego u komparativnom periodu prošle godine, odnosno pet miliona eura ili 6,2 odsto iznad plana.

“Ostvarena naplata je rezultat intenzivnih i koordiniranih aktivnosti svih službi u PU, ali i urednih poreskih obveznika, koji uz visok stepen poreske disipline redovno izmiruju poreske obaveze, kao i proaktivnog odnosa prema obveznicima i njihovim asocijacijama, s posebnim fokusom na jačanje komunikacije u cilju približavanja poreskih propisa i podsjećanja na njihova prava i obaveze”, rekli su iz PU. 

Pristup PU, kako se dodaje, karakteriše razumijevanje poteškoća na koje nailaze obveznici u nastojanju da izmire poreske obaveze i afirmacija urednog poslovanja i dobrovoljne poreske discipline, ali i nulta stopa tolerancije prema poreskoj evaziji. 

“Aktivnosti na unaprijeđenju stepena poštovanja poreskih propisa sprovode se u kontinuitetu, uz poštovanje principa transparentnosti i jednakog tretmana svih obveznika, pa se očekuje da će ambiciozno postavljen plan naplate prihoda za ovu godinu biti ostvaren do kraja godine”, zaključuje se u saopštenju.