Porodična imanja šansa za biznis - Vijesti.me
ZA MLADE PROIZVOĐAČE DO 10.000 EURA

Porodična imanja šansa za biznis

Za mlade poljoprivrednike opredijeljeno je ukupno 350.000 eura. Rok za prijave 13. april

Darko Konjević
Darko Konjević (Foto: MPRR)

U Ministarstvu poljoprivrede i ruralnog razvoja očekuje da će nakon završetka konkursa za dodjelu podrške pokretanju poslovanja mladih poljoprivrednika, imati najmanje 35 mladih poljoprivrednika koji će početi svoj biznis.

"Dodatno, ti mladi proizvođači biće posebna ciljna grupa za povoljnu kreditnu podršku iz Investiciono-razvojnog fonda (IRF)”, kazao je za “Vijesti” generalni direktor Direktorata za ruralni razvoj Ministarstva poljoprivrede Darko Konjević.

Javni poziv za dodjelu podrške pokretanju poslovanja mladih poljoprivrednika Ministarstvo je objavilo 28. februara. Rok za podnošenje zahtjeva za odobravanje biznis plana je 13. april. Ukupna vrijednost programa je 372.000 eura. Prema riječima Konjevića, za podršku pokretanju poslovanja mladih poljoprivrednika opredijeljeno je 350.000 eura (do 10.000 eura po biznis planu), dok je 22.000 eura opredijeljeno za obrazovanje mladih poljoprivrednika u vidu stipendija.

"Stipendije će se dodjeljivati, takođe, kroz javni poziv, koji će biti objavljen kasnije tokom godine“, najavio je Konjević.

On podsjeća da je prisutan trend da mladi odlaze iz ruralnih sredina, ali ukazuje i da sve više mladih ljudi ima želju da se vrate na  porodična  imanja jer prepoznaju poljoprivrednu proizvodnju kao šansu da počnu sopstveni biznis, uz podršku države i EU fondova.

Podršku od Ministarstva mogu tražiti mladi od 18 do 30 godina, koji su završili srednju poljoprivrednu ili veterinarsku školu, ili poljoprivredni ili veterinarski fakultet, a nalaze se na evidenciji Zavoda za zapošljavanje i imaju poljoprivredno zemljište. Zemljište može biti u njihovom ili u vlasništvu nekog od članova njihove kućne zajednice ili uzeto u zakup na period od najmanje sedam godina.

"Na internet stranici Ministarstva objavljena je sva potrebna dokumentacija, a takođe je mogu preuzeti i u prostorijama savjetodavnih službi. Dio dokumentacije je i obrazac biznis plana koji aplikanti u potpunosti sami mogu popuniti, i koji su dužni da kasnije realizuju”, kazao je Konjević i dodao da će im zaposleni u Ministarstvu i savjetodavnim službama pomoći u pripremi dokumentacije.

Na pitanje koje su mjere obezbjeđenja podrške, Konjević je odgovorio da se podrška ne isplaćuje odjednom, već u ratama i po odobrenju biznis plana svaki mladi poljoprivrednik dobiće mentora iz savjetodavnih službi, koji će pratiti realizaciju biznis plana.

"Na osnovu ispunjenosti aktivnosti navedenih u biznis planu i izvještaja mentora isplaćivaće se podrška. Takođe, javnim pozivom predviđene su i kaznene odredbe, te ukoliko korisnik sredstava podrške ne postupa u skladu sa obavezama propisanim javnim pozivom i Agrobudžetom, obavezan je da vrati sredstva podrške koja su nenamjenski iskorišćena, uvećana za iznos kamate, uz gubitak prava na svaki vid podrške u naredne dvije godine. Stoga, vjerujemo da će mladi koji se prijave za ovaj program biti ozbiljno posvećeni realizaciji biznis ideje i da ćemo zajedno pokazati opravdanost kreiranja ove mjere”, rekao je Konjević.

Na Zavodu oko 400 mladih sa obrazovanjem u poljoprivredi

Konjević je kazao da je na evidenciji Zavoda za zapošljavanje nešto više od 400 mladih (od 18 do 30 godina) koji imaju završenu srednju poljoprivrednu/veterinarsku školu ili poljoprivredni/veterinarski fakultet.

"Ova mjera svakako ima za cilj da smanji nezaposlenost, tako da se nadamo da će se ovaj broj smanjiti kroz angažovanje mladih poljoprivrednika koji će započeti svoj biznis i otvoriti mogućnost da uključe i druge mlade ljude. Ove godine krećemo u realizaciju mjere za mlade poljoprivrednike, kao pilot projekat, sa ciljnom grupom onih koji imaju obrazovanje u poljoprivredi. Ministarstvo će i u narednom periodu nastaviti da razvija politiku ruralnih područja, unapređenjem postojećih i uvođenjem novih mjera podrške, a sve u cilju veće angažovanosti, naročito mladih ljudi, kako bi smanjivali nezaposlenost i razvijali ruralna područja”, rekao je Konjević.