Potrošači u Crnoj Gori ne razlikuju oznake o roku upotrebe - Vijesti.me
čitajte pažljivo

Potrošači u Crnoj Gori ne razlikuju oznake o roku upotrebe

Terminom Najbolje upotrijebiti do označeni su rashlađeni, smrznuti, sušeni proizvodi, poput tjestenina, pirinča

hrana
hrana (Foto: Boris Pejović)

Potrošači u Crnoj Gori ne razlikuju oznake o roku upotrebe proizvoda Najbolje upotrijebiti do i Upotrebljivo do i za njih se suština, odnosno značenje ova dva pojma, podudaraju.

Oznakom Najbolje upotrijebiti do proizvođači označavaju datum do kada hrana zadržava očekivani kvalitet, ali nakon koga je i dalje bezbjedna za korišćenje, ukoliko su poštovana uputstva za skladištenje i ukoliko pakovanje nije oštećeno.

"Ovaj termin znači, odnosno odnosi se na rok do kog treba upotrijebiti određeni prehrambeni proizvod", kazala je za Dnevne novine PR koordinator Centra za zaštitu potrošača Crne Gore (CEZAP), Željka Rajković.

Poslije navedenog datuma hrana gubi na svojoj teksturi, odnosno može početi da gubi ukus.

Terminom Najbolje upotrijebiti do označeni su rashlađeni, smrznuti, sušeni proizvodi, poput tjestenina, pirinča i konzervisane namirnice.

Peciva i pekarski proizvodi nose datume do kada su svježi.

Sa druge strane, Upotrebljivo do, označava datum do kojeg hrana može bezbjedno da se koristi.

Obično su u pitanju namirnice koje su sa mikrobiološkog stanovišta brzo kvarljive i koje nakon kraćeg vremenskog perioda mogu da predstavljaju neposrednu opasnost za zdravlje ljudi. Nakon datuma označenog za rok trajanja, ne bi trebalo konzumirati hranu.