Prva nezakonito skinula novac Katelu - Vijesti.me
PRIVREDNI SUD UTVRDIO

Prva nezakonito skinula novac Katelu

Boškovićeva utvrdila da se banka Aca Đukanovića neosnovano obogatila za preko 82 hiljade eura, Prva se žalila na prvostepenu presudu

Žalba Apelacionom sudu: Aco Đukanović
Žalba Apelacionom sudu: Aco Đukanović (Foto: Zoran Đurić)

Privredni sud utvrdio je da je Prva banka nezakonito skinula prinudnim putem novac sa računa građevinske firme Katel u iznosu od 82.371.71 euro i naložio je banci da tu sumu uz pripadajuće kamate vrati firmi u vlasništvu Petra Đurišića. Presudu je donijela sudija Nataša Bošković.

“Vijesti” nezvanično saznaju da se banka koju kontroliše Aco Đukanović, brat predsjednika države Mila Đukanovića, žalila Apelacionom sudu na prvostepenu presudu Privrednog suda. U Prvoj banci smatraju da su novac prinudno naplatili u skladu sa zakonom.

U presudi Privrednog suda je konstatovano da je prinudno izvršenje Prve banke bilo “nedopustivo” i da se ona “neosnovano obogatila”. Iz Katela koji je tužio Prvu banku od kraja 2017. godine tvrde da su im pare uzete bez osnova.

“Jasno je da se tuženi (Prva banka) neosnovano obogatio za iznos od 82.371,71 euro, pa ga je sud kao nesavjesnog sticaoca na osnovu člana 219 i člana 221 Zakona o obligacionim odnosima obavezao da vrati iznos od 82.371,71 euro sa zakonskom kamatom”, piše, između ostalog, u presudi Boškovićeve.

Kako je odluka suda o pravno neosnovanom bogaćenju Prve banke zavisila od toga da li se ona prethodno naplatila po osnovu vansudske prodaje nepokretnosti koja je obavljena u septembru 2009. godine i plaćanjem po osnovu pravosnažnog rješenja, sud je utvrdio da je Katel imao pravo da postavi tužbene zahtjeve.

Privredni sud je odbio prigovor Prve banke o zastarjelosti potraživanja Katela kao neosnovanog jer se u konkretnom slučaju primjenjuje rok zastarjelosti od 10 godina propisan odredbom člana 380. zakona o obligacionim odnosima.

Katel tvrdi da je sa njegovog računa Prva banka, nakon namirenja svog potraživanja, bez osnova u periodu od 07.10.2009. do 18.05.2015. uzela 82.371,71 euro.

Katel i Prva banka su bile u poslovnom odnosu prema ugovoru o revolving kreditu iz 2007. godine i pratećem aneksu ugovora iz 2008. godine. Katel je i sa Hipotekarnom bankom imao ugovora o revolving kreditu iz 2008. godine, po kom osnovu je toj banci ostao dužan 459.856,72 eura. To potraživanje je preuzela firma Precorp iz Podgorice.

U prostorijama Prve banke u septembra 2009. održana je vansudska prodaja nepokretnosti Katela, pred „zajedničkom komisijom” Prve banke i firme „Precorp”, koji se pojavljuju u svojstvu povjerilaca.

Katel tvrdi da je ovom prodajom nepokretnosti izmirio svoje obaveze prema bankama, zajedno sa kamatama i drugim potraživanjima.

Prema tužbi, nakon prodaje nepokretnosti Prva banka nije obavila deblokadu računa Katela, a što navodno nije urađeno ni do podnošenja tužbe Privrednom sudu. Prva banka je sa računa Katela u Prvoj banci skinula 52.346,29 eura, pa još 13.156,65 eura sa računa u Hipotekarnoj banci i 16.868,77 eura sa računa u Societe General Montrenegro banci.


Vidi sve komentare