Radonjić: Zlonamjerni ste, obavijestio sam gdje treba - Vijesti.me
"IZVJEŠTAJ SAM DOSTAVIO U ZAKONOM PROPISANOM ROKU"

Radonjić: Zlonamjerni ste, obavijestio sam gdje treba

"U januaru 2019. godine sam pismenim obavještenjem dostavio Agenciji podatke o tome da sam krajem decembra 2018. godine zaključio sa Upravom za imovinu ugovor o kreditnim sredstvima za poboljšanje uslova stanovanja"

Sreten Radonjić
Sreten Radonjić (Foto: Filip Roganović)

Direktor Agencije za sprečavanje korupcije Sreten Radonjić oglasio se povodom teksta “I direktor ASK-a dobio povoljni kredit, a nema ga u imovinskom kartonu”, poručujući da je riječ o zlonamjernim i neosnovanim navodima.

Reagovanje direktora Agencije prenosimo u cjelosti:

"Izvještaj o prihodima i imovini za 2018. godinu sam kao javni funkcioner dostavio Agenciji za sprečavanje korupcije dana 21. januara 2019. godine, dakle, dostavio sam ga u zakonom propisanom roku do kraja marta tekuće godine.

Takođe, u januaru 2019. godine sam pismenim obavještenjem dostavio Agenciji podatke o tome da sam krajem decembra 2018. godine zaključio sa Upravom za imovinu ugovor o kreditnim sredstvima za poboljšanje uslova stanovanja. 

O tome sam obavijestio nadležni odsjek Agencije i Savjet Agencije za sprečavanje korupcije, koji svake godine vrši kontrolu imovinskog kartona direktora Agencije.

Kako tada, tako i do današnjeg dana nijesam realizovao navedena kreditna sredstva (adaptacijom, kupovinom i sl.), pa samim tim to nije ni moglo biti evidentirano kao promjena u imovinskom kartonu za 2018. godinu. Takvu promjenu ću uredno i u zakonskom roku prijaviti Agenciji u odgovarajućem izvještaju, nakon što do takve promjene dođe realizacijom predmetnih kreditnih sredstava.

Savjet Agencije za sprečavanje korupcije je na 92. sjednici održanoj 17. maja 2019. godine, izvršio provjeru iz izvještaja o prihodima i imovini i prateće dokumentacije uz izvještaj direktora Agencije. Ova kontrola Savjeta ASK–a, koja je izvršena upoređivanjem podataka iz izvještaja i prateće dokumentacije sa podacima državnih organa, banaka i drugih pravnih lica koji su u posjedu podataka o prihodima i imovini direktora ASK–, potvrdila je da sam dostavio Agenciji tačne i potpune podatke o prihodima i imovini”.


Vidi sve komentare