Radović: Žugić zabranjivao kontrole nekih banaka, a na druge podsticao - Vijesti.me
KRAJ SARADNJE?

Radović: Žugić zabranjivao kontrole nekih banaka, a na druge podsticao

Viceguvernerka tvrdi da je Žugić od nje tražio i da napiše predlog za smjenu glavnog izvršnog direktora jedne banke bez valjane argumentacije. Guverner nije odgovorio, a sve će reći poslanicima

Radoje Žugić, Irena Radović
Radoje Žugić, Irena Radović (Foto: Zoran Đurić)

Guverner Centralne banke (CBCG) Radoje Žugić je u oktobru prošle godine “tražio od viceguvernerke Irene Radović da napiše predlog za smjenu glavnog izvršnog direktora jedne od stranih banaka koja posluje u Crnoj Gori, tražio je i selektivne kontrole pojedinih banaka, dok su se druge kontrole odlagale na njegov zahtjev”.

To piše u osvrtu na inicijativu guvernera CBCG Radoja Žugića koji je Radovićeva 2. jula dostavila članovima Savjeta CBCG neposredno prije nego je tog dana Savjet jednoglasno odlučio da prihvati predlog Žugića i podnese Skupštini inicijativu za njenu smenu. “Vijesti” imaju uvid u taj dokument.

Radovićeva je u osvrtu navela brojne detalje koji su, kako tvrdi, uzrok “guvernerovog sramnog revanšizma” i spremnosti da joj nakon devet mjeseci “nezapamćene torture” pokušava smjeniti, uništiti karijeru i ostaviti trajne posljedice.”Vijesti” su juče od Žugića tražile odgovore na pitanja da li su tačne tvrdnje Radovićeve koje su iznijete u dokumentu upućenom Savjetu. Odgovor nije stigao uz obrazloženje da neće ništa komentarisati do sjednice parlamenta.

“U oktobru 2017. godine sam odbila da napišem predlog za smjenu glavnog izvršnog direktora jedne od stranih banaka u Crnoj Gori bez ikakvog razloga ili validnog utemeljenja. Nijesam se slagala sa selektivnim kontrolama pojedinih banaka, dok su se druge kontrole odlagale na zahtjev guvernera. Tražila sam da se u CBCG strogo vodi računa da se ne ponavlja praksa da se u tenderskoj komisiji za nabavke CBCG ili u svojstvu ovlašćenog lica ne nalazi bilo ko od bliskih srodnika članova rukovodstva CBCG, poput sestrića guvernera, u skladu sa članovima 2 i 5 zakona o sprečavanju sukoba interesa. Ta praksa je nastavljena”, navela je Radovićeva u dokumentu.

Irena Radović
Irena Radović

Ona piše i da je tražila pojašnjenje oko uslova i racionalnosti početka aktivnosti na izgradnji objekata CBCG na primorju površine oko 5.700 metara kvadratnih, s pripremljenim zaključkom za Savjet da “nije potrebna izrada ekonomskog elaborata, te da “direkcija za pravne poslove sagleda mogućnost da se izrada glavnog projekta i izvođenje radova putem javnog oglašavanja povjere istom pravnom licu”.

U obrazloženju za smjenu viceguvernerke, koji je Savjet CBCG dostavio parlamentu, piše da Radovićeva nije pokazala odgovarajući nivo stručnosti i efikasnosti, što je rezultiralo i predlaganjem određenih rješenja za koje je utvrđeno da su mogla imati ozbiljne posljedice i rizik po stabilnost bankarskog sistema i negativno uticati na ugleda i integritet CBCG. Uz to, nije poštovala ni politike, procedure i poslove odlučivanja uspostavljene aktima CBCG. U obrazloženju piše i da je zbog ozbiljnih propusta koje je Radovićeva učinila prilikom obavljanja poslova iz oblasti kontrole bankarskog sektora, a u cilju obezbjeđivanja da CBCG svoju ustavnu odgovornost za efikasno funkcionisanje bankarskog sistema ostvaruje efikasno i blagovremeno guverner je 27. 12.2017. posebnog odlukom na Radovićevu prenio druge poslove - organizovane rada Sektora za kontrolu pružanja finansijskih usluga.

“Ističem da su ovi navodi sramni i lažni da nijesu i ne mogu biti potkrijepljeni dokazima čije sam dostavljanje tražila nakon dostavljanja guvernerovog predloga za moje razrješenje 28. juna. Nesporno je da se radi isključivo o manipulativnim konstrukcijama sačinjenim po nalogu guvernera u njegovom kabinetu. Smatram da je umjesto paušalnih ocjena tuđeg nivoa stručnosti i efikasnosti, profesionalna i moralna dužnost svakog pojedinca da poradi na svom nivou stručnosti i efikasnosti, te da ih realno sagleda. U tom kontekstu bi se dalo očekivati da u uslovima kada sve instance crnogorskog sudstva nedvosmisleno utvrde da guverner Žugić raspolaže doktoratom koji je stečen na instituciji koja u doba doktorata nije imala akreditaciju, bude preuzeta odgovornost. To umjesto ignorisanja sudskih odluka i nastavka prihodovanja 10 odsto dodatka na visoku mjesečnu platu od CBCG po osnovu doktorata”, istakla je Radovićeva u dokumentu Savjetu CBCG.

Ona je dodala da se radi o zamjeni teza i da je Žugić dok je trajao njen mandat viceguvernera za kontrolu bankarskog sistema narušavao finansijsku stabilnost, jer je odbijao komunikaciju sa njom i njenim saradnicima i krio od njih informacije.

Centralna banka Crne Gore, CBCG
Centralna banka Crne Gore, CBCG

“Viceguvernerka nije radila zadovoljavajuće, kasnili su propisi”

U dokumentu Savjeta, koji je dostavljen parlamentu, piše da Radovićeva, ni nakon prenošenja poslova organizovanja sektora za kontrolu pružanja finansijskih usluga, ni te dužnosti i ovlašćenja nije obavljala na zadovoljavajući način, što je rezultiralo kašnjenjem u predlaganju regulative iz te oblasti. Pošto prenošenje tih poslova nije dalo očekivane rezultate, kako piše, Žugić je odlučio 12. marta da ukine prenos tih poslova na viceguvernerku.

“Radi se o apsolutnoj neistini što će se utvrditi i u sudskom postupku pred Osnovnim sudom u Podgorici. Vezano za realizaciju obaveza u donošenju nacrta podzakonske regulative koja proističe iz zakona o finansijskom lizingu, faktoringu, otkupu potraživanja, mikrokreditiranju i kreditno-garantnim poslovima,11.05.2018. je bio rok za njihovo donošenje. Na kolegijumu 11. januara je dogovorena priprema i prihvaćen je plan rada mog sektora gdje je bila obaveza da se pravnim savjetnicima guvernera do 31. marta dostave prvi nacrti što je ispoštovano. Iz prethodnog se vidi da nije bilo kašnjenja u pripremi regulative”, istakla je Radovićeva u dokumentu Savjetu CBCG.

Savjet: Slanje dokumenta sudu kršenje poslovne tajne

Savjet CBCG navodi i da je Radovićeva u jednom od postupaka kod drugog organa dostavila dokument koji je saglasno zakonu i opštem aktu CBCG označen stepenom tajnosti, zbog čega je CBCG podnijela krivičnu prijavu 24. maja zbog osnovane sumnje da je izvršila krivčno djelo “odavanja poslovne tajne”.

“Taj novado je sramna manipulacija guvernera Žugića. Osnovnom sudu je u okviru moje tužbe za diskriminaciju i mobing protiv Žugića dostavljen Plan rada sektora za kontrolu pružalaca finansijskih usluga kao potvrda da su guvernerove tvrdnje o kašnjenju s predlaganjem regulative lažne. Ne radi se o dokumentu koji je označen stepenom tajnosti i kao takav se ne smatra poslovnom tajnom”, navela je Radovićeva u odgovoru Savjetu.