Rusi državu tužili zbog 45.900, a duguju milione - Vijesti.me
SUDSKI SPOR

Rusi državu tužili zbog 45.900, a duguju milione

U Poreskoj upravi nijesu odgovorili koliko Kombinat, čiji je suvlasnik ruski CEAC koji upravlja KAP-om, tačno duguje za poreze i doprinose

KAP
KAP (Foto: Arhiva Vijesti)

Sudski spor uprave Kombinata aluminijuma i Poreske uprave (PU), odnosno Ministarstva finansija i države Crne Gore, jer PU po novim propisima više nije samostalna ustanova, nastavljen je zbog nevraćenog poreza na dodatu vrijednost (PDV) KAP-u od 45,9 hiljada eura.

"Ugovor o cesiji je potpisan 14. juna 2012. godine i već sjutradan novac je prenijet na račun EPCG“, istakao je na ročištu Femić

Na taj način aluminijumska kompanija - najveći gubitaš i pojedinačni dužnik u Crnoj Gori sudski traži povraćaj nekoliko desetina hiljada eura PDV-a, iako državi Crnoj Gori, po osnovu poreza duguje višestruko veći iznos.

U Poreskoj upravi nijesu odgovorili koliko Kombinat, čiji je suvlasnik ruski CEAC koji upravlja KAP-om, tačno duguje za poreze i doprinose jer je to “poreska tajna”.

KAP takođe prema pojedinim državnim kompanijama, po nekoliko osnova, duguje iznose u milionima i desetinama miliona eura, a Vladi je zbog naplaćenih garancija datih za kredit uzet Dojče banci ostao dužan 23,4 miliona eura.

Zamjenik zaštitnika imovinskih prava Crne Gore Risto Femić osporio je juče u Privrednom sudu visinu potraživanja, koji se traži tužbenim zahtjevom, i objasnio da su prošle godine KAP, Elektroprivreda Crne Gore i Vlada potpisali Ugovor o cesiji kojim su riješili međusobne odnose, a navedeni dug je anuliran. Ugovor o cesiji koji je potpisan bio je vrijedan 810.969 eura.

Zamjenik zaštitnika imovinskih prava osporio je i taj navedeni iznos i doveo u pitanje „tačnost ovog obračuna“

KAP je dugovao EPCG novac za potrošenu električnu energiju, i na taj način su stvoreni uslovi da se obave međusobna poravnanja potraživanja i obaveze između tri navedene institucije.

„Tuženi ne duguje tužiocu potraživanje koje je predmet ovog spora. Ugovor o cesiji je potpisan 14. juna 2012. godine i već sjutradan novac je prenijet na račun EPCG“, istakao je na ročištu Femić.

Rukovodilac pravnog sektora KAP-a Borjanka Čobeljić odgovorila je da ta kompanija ne spori potpisani Ugovor o cesiji, ali da je mimo tog ugovora Poreska uprava, odnosno Ministarstvo finansija trebalo da na ime povraćaja PDV-a toj kompaniji vrati još 33.893 eura.

Čobeljić je napomenula da je KAP obračunavao kamate na iznos poreskog kredita kojim im blagovremeno nije vraćen.

Zamjenik zaštitnika imovinskih prava osporio je i taj navedeni iznos i doveo u pitanje „tačnost ovog obračuna“.

Opunomoćena predstavnica KAP-a zato je na kraju ročišta predložila da vještak finansijske struke Stojanka Božović obavi potrebno vještačenje, što je sudija Nevenka Popović prihvatila i ročište odgodila za 18. april.