Slovenci od države htjeli 3,8 miliona, a dobili 625 hiljada eura - Vijesti.me
PRAVOSNAŽNA PRESUDA

Slovenci od države htjeli 3,8 miliona, a dobili 625 hiljada eura

Pravosnažna presuda u višegodišnjem sporu Primorja u stečaju i Ministarstva saobraćaja, odnosno bivše Direkcije za saobraćaj, u vezi sa poslom u Ulcinju

Vještak utvrdio da su ostali nezavršeni radovi od 1,8 miliona
Vještak utvrdio da su ostali nezavršeni radovi od 1,8 miliona (Foto: Shutterstock)

Apelacioni sud potvrdio je u većem dijelu prošlogodišnju presudu Privrednog suda i pravosnažno presudio da se slovenačkoj firmi Primorje u stečaju u sporu protiv Ministarstva saobraćaja, odnosno bivše Direkcije za saobraćaj, isplati 625.372 eura sa kamatama. Predstavnici slovenačke kompanije su tražili 3.792.155 eura, a sudski je prihvaćen dio iznosa za izvedene radove prije raskida ugovora za posao u Ulcinju.

Državna direkcija i Primorje su 17. juna 2010. godine potpisali ugovor o izvođenju radova za izgradnju mosta preko kanala Port Milena u Ulcinju. Ugovorena je cijena od 11,88 miliona eura ili sa PDV-om 13,9 miliona eura. Rok za završetak radova je bio 18 mjeseci od dana uvođenja izvođača u posao.

Viša sudska instanca ukinula je dio prvostepene presude, kojom je Privredni sud dosudio slovenačkoj firmi i iznos od 108.725 eura, a u vezi sa izradom čelične konstrukcije.

Novu presudu je donijelo Vijeće Apelacionog suda kojim je predsjedavao sudija Ramo Striković, dok su u Vijeću bile još sutkinje Marijana Pavićević i Katarina Đurđić, izvjestilac u ovom predmetu.

Privredni spor je trajao skoro pet godina u Podgorici, a pokrenula ga je slovenačka firma 20. avgusta 2015. protiv Ministarstva saobraćaja, odnosno bivše direkcije, koja je sada Uprava za saobraćaj.

Jednim članom potpisanog ugovora sa Slovencima bila je predviđena garancija za dobro izvršenje ugovora koju su resorno ministarstvo, odnosno bivša Direkcija za saobraćaj u određenom iznosu naplatili poslije raskida ovog spornog ugovora.

Do raskida ugovora je došlo nakon što je u Primorju DD u Sloveniji, rješenjem Okružnog suda u Novoj Gorici 21. juna 2012. godine, pokrenut stečajni postupak zbog insolventnosti. Poslije toga, ugovor je raskinut dopisom Minstarstva, odnosno bivše Direkcije za saobraćaj, od 27. avgusta 2012.

U dopisu Direkcije tada je navedeno da se shodno ugovoru “svi materijali na mjestu izvođenja ugovora, plan, oprema, privremeni radovi smatraju svojinom naručioca, ako se ugovor raskine zbog prekšaja izvođača”.

Dio novca koji je dosuđen Slovencima odnosi se na radove i dvije ispostavljene situacije koje su izveli u maju i junu 2012, prije raskida ugovora.

Predstavnici države naplatili su od Slovenaca po osnovu bankarske garancije 695.188 eura, s obzirom na to da je vještak građevinske struke Sanja Radović u dopunskom izjašnjenju od 10. novembra 2017. godine, koje je cijenio prvostepeni sud, utvrdila da su nakon raskida ugovora ostali u Ulcinju neizvedeni radovi u iznosu od 1.778.515 eura.