Štićenici još bez naknade sa biroa - Vijesti.me
ZAKON SPREMAN, ČEKA SE SKUPŠTINA

Štićenici još bez naknade sa biroa

Štićenici zavoda i centara za obrazovanje djece sa posebnim potrebama očekuju pravo na naknadu po osnovu nezaposlenosti

Zavod za zapošljavanje
Zavod za zapošljavanje (Foto: Luka Zeković)

Ministarstvo rada i socijalnog staranja za "Vijesti" nije moglo da precizira kada će štićenici zavoda i centara za obrazovanje djece sa posebnim potrebama dobiti pravo na naknadu po osnovu nezaposlenosti.

U resoru kojim rukovodi ministar Predrag Bošković objasnili su da to zavisi od Skupštine koja treba da usvoju nova zakonska rešenja čime će biti omogućena ta pomoć za ovu grupu ugroženih osoba koji je do sada nijesu mogli primati.

Predlogom izmjena zakona definisano je da štićenici zavoda i centara za obrazovanje djece sa posebnim potrebama imaju pravo na naknadu po osnovu nezaposlenosti kada završe školovanje.

"Predlog zakona upućen je Skupštini na razmatranje, pa njegovu primjenu i isplatu novčane naknade treba očekivati nakon usvajanja. Imajući u vidu da te kategorije nezaposlenih osoba treba da se prijave na evidenciju nezaposlenih i dokažu svoj status nakon toga će postojati precizni podaci o potrebnom novcu na mjesečnom nivou za isplatu", saopštili su iz Ministarstva.

Predlogom, koji je Vlada usvojila početkom jula, predviđeno je da visina naknade bude 40 odsto minimalne zarade na nivou države, što je oko 77,2 eura. Procijenjeno je da će imati 150 korisnika te novčane naknade za koju će se do kraja ove godine u bruto iznosu izdvojiti 100.000 eura iz budžeta.

"Predviđeno je da pravo na novčanu naknadu može ostvariti i osoba sa posebnim potrebama koja je završila obrazovanje u skladu sa zakonom o vaspitanju i obrazovanju djece sa posebnim obrazovnim potrebama. Obuhvaćena su djeca i mladi sa posebnim obrazovnim potrebama koji se mogu prijaviti na evidenciju nezaposlenih", objasnili su u ministarstvu.

Kako su dodali, status se dokazuju rješenjem o usmjeravanju u odgovarajući obrazovni program i dokazom o stečenom nivou obrazovanja. Pravo na naknadu toj kategoriji pripada dok čekaju na zaposlenje, odnosno, do nastupanja nekog od osnova za prestanak prava na novčanu naknadu u skladu sa zakonom.

Iz Ministarstva su saopštili da su se opredijeli da dodijele naknadu u cilju daljeg poboljšanja položaja osoba sa invaliditetom (OIS) na kome se intenzivno radi.

"Donošenje tih izmjena samo je jedna u nizu aktivnosti koja se realizuje u toj oblasti. Ovim zakonskim rješenjem olakšaće se period čekanja do zaposlenja za OSI", naveli su u ministarstvu.

Novac dobija 9.170 nezaposlenih

"Vijestima" je u Zavodu za zapošljavanje rečeno da se u prvih šest mjeseci ove godine uočava smanjenje broja korisnika novčane naknade, te da u prosjeku mjesečno to pravo koristi 9.170 nezaposlenih. Za šest mjeseci ove godine za te naknade je isplaćeno 5,9 miliona.

Pravo na novčanu naknadu ima osoba koja je prije prestanka radnog odnosa ima staž osiguranja od najmanje godinu neprekidno ili sa prekidima u poslednjih 18 mjeseci, kojoj je radni odnos prestao bez njegove saglasnosti ili krivice i ako se prijavi zavodu u propisanom roku.

Minimalni period za koji se vrši isplata novčane naknade iznosi tri mjeseca (za osiguranike sa stažom osiguranja od jedne do pet godina), a maksimalni 12 mjeseci (za osiguranike sa više od 25 godina staža).

Izuzetak pod određenim uslovima dne nezaposleni ako imaju više od 35 godina staža, roditelj koji ostvaruje pravo na ličnu invalidninu, invalidi II i III kategorije ako nijesu korisnici naknade iz Fonda PIO.