U minusu bilo šest banaka - Vijesti.me
REZULTATI BANKARSKOG SISTEMA U PRVOM KVARTALU

U minusu bilo šest banaka

Vrhovna monetarna institucija je u svom izvještaju o radu za 2015. godinu (o kome će se poslanici izjasniti naredne sedmice) navela je da je bankarski sistetem stabilan i likvidan

Erste banka
Erste banka (Foto: Luka Zeković)

Poslovne banke su na kraju prvog kvartala ostvarile dobit od ukupno 6,3 miliona čime su izašle iz minusa od 3,4 miliona koji su zabilježile na kraju prošle godine.

Prema podacima objavljenim na sajtu Centralne banke (CBCG) od 14  banaka , koliko ih posluje na crnogorskom tržištu, na kraju marta pozitivno je poslovalo osam, ostvarivši dobit od 7,52 miliona, dok je  šest  imalo negativan finansijski rezultat od 1,22 miliona.

Najveću dobiti imale su NLB i Erste banka po 1,9 miliona eura, slijedi Hipotekarna sa 1,42 miliona, Sosiete ženeral (1,33 miliona), Zapad (462 hiljade), Komercijalna banka Budva (218 hiljada ) Hipo Alpe Adria ( 178 hiljada) i Prva (112 hiljada).

Minus na kraju marta imale su CKB (454 hiljade), Zirat (309 hiljada), IBM (129 hiljada), Atlas ( 127 hiljada), Lovćen (128 hiljada) i Univerzal (78 hiljada).

Vrhovna monetarna institucija je u svom izvještaju o radu za 2015. godinu (o kome će se poslanici izjasniti naredne sedmice) navela je da je bankarski sistetem stabilan i likvidan.

“Ključne bilansne pozicije bilježe rast i svi parametri kvaliteta aktive tokom 2015. bilježe poboljšanje. Banke i u 2015. godini nastavljaju sa politikom obazrivog kreditiranja i oslanjaju se pretežno na sopstvena likvidna sredstva. Banke imaju dovoljno kapitala za operativne aktivnosti i on je adekvatan stepenu rizika koji preuzimaju u poslovanju,” navela je CBCG.

Ukupan kapital  banaka  na kraju 2015. godine iznosio je 462,5 miliona i u odnosu na 2014. bilježi rast od 18,4 miliona ili 4,2 odsto. Koeficijent adekvatnosti kapitala na agregatnom nivou iznosio je 15,49 odsto što je značajno iznad zakonom propisanog minimuma od deset odsto. Ukupna sopstvena sredstva  banaka  iznosila su 328,5 miliona. Ukupni krediti  banaka  na kraju 2015. iznosili su 2,38 milijardi i blago su povećani u odnosu na 2014. Ukupni depoziti na kraju prošle godine iznosili su 2,62 milijarde i u odnosu na uporedni period povećani su za 13,7 odsto.

“Depoziti građana su povećani 8,1 odsto što predstavlja indikator stabilnog i rastućeg povjerenja stanovništva u bankarski sistem,” ocijenili su u CBCG.