Utvrđene 804 nepravilnosti na primorju - Vijesti.me
UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE

Utvrđene 804 nepravilnosti na primorju

Tokom nadzora je zapečaćeno devet objekata i uklonjeno 14 nelegalno postavljenih objekata

sezona, ljeto, konobar, plaža
sezona, ljeto, konobar, plaža (Foto: Arhiva Vijesti)

Inspekcije su na primorju prošle sedmice obavile oko 1,45 hiljada kontrola i utvrdile 804 nepravilnosti.

Iz Uprave za inspekcijske poslove saopšteno je da je, u odnosu na utvrđene nepravilnosti u 347 slučajeva subjektima nadzora ukazano na nepravilnosti, a zbog većih prekršaja izdato je 579 prekršajnih naloga u iznosu od 192,88 hiljada eura.

Tokom nadzora je zapečaćeno devet objekata i uklonjeno 14 nelegalno postavljenih objekata.

Pored redovnih aktivnosti, koje se sprovode u skladu sa dinamičkim planom, inspekcije su postupale i po prijavama, koih je u prethodnoj sedmici ukupno bilo 127, kao i po zaključcima sa Koordinacionog tima za praćenje turističke sezone, koji se redovno sastaje jednom sedmično.

„Inspekcijski nadzor je i dalje posebno fokusiran na kupališta u pogledu ispunjenosti minimalno-tehničkih uslova, spasilačke službe, postavljanja uređaja i opreme, izdavanja fiskalnih računa za usluge plažnog mobilijara, oslobođenog dijela kupališta. Evidentiran je veliki broj kontrola i u dijelu radnih odnosa i zaštite na radu, kao i u dijelu postavljanja privremenih objekata u zoni morskog dobra bez prethodno pribavljenog odobrenja“, navedeno je u saopštenju.

Ostvarena je, kako se dodaje, veoma dobra i intenzivna saradnja sa predstavnicima Komunalne policije sa kojima su se sprovodile zajedničke aktivnosti na terenu, kao i sa predstavnicima Javnog preduzeća Morsko dobra.

U toku su i pripreme za predstojeći muzički festival Sea dance, koji će se održati polovinom jula na plaži Jaz u Budvi.

„Pojačani nadzor će se sprovoditi i dalje sa ciljem da se doprinese zaštiti bezbjednosti i zdravlja potrošača, zaštiti legalnog prometa roba i usluga, legalnog zapošljavanja, zaštiti prostora i životne sredine, što će svakako uticati na podizanje kvaliteta turističkog proizvoda Crne Gore“, kazali su iz Uprave.

Od početka pojačanog nadzora do danas inspekcije su obavile 10,72 hiljade kontrola, utvrdile oko 4,37 nepravilnosti i izdale prekršajne naloge u iznosu od oko 1,3 miliona eura.