Vlada: Projekat u Bukovici uspješno realizovan - Vijesti.me
VRIJEDNOST RADOVA PET MILIONA

Vlada: Projekat u Bukovici uspješno realizovan

Saopšteno je da je Vlada usvojila Četvrti polugodišnji izvještaj o realizaciji mjera iz Akcionog plana za implementaciju Strategije reforme pravosuđa 2014-2016.

Vlada Crne Gore
Vlada Crne Gore (Foto: Gov.me)

Vlada je danas usvojila Informaciju o realizaciji infrastrukturnih objekata u Mjesnoj zajednici (MZ) Bukovica u Opštini Pljevlja za period 2008. – 2016, a u diskusiji je istaknuto da je projekat uspješno i u cjelosti realizovan, saopšteno je nakon sjednice.

"Pored izgradnje 113 stambenih i 71 pomoćnih objekata za potrebe raseljenih lica, izgrađena je i sva neophodna elektro i putna infrastruktura i stvoreni bolji uslovi za život svih stanovnika u MZ Bukovica. Ukupna vrijednost izvedenih radova je 4.945.465,02 eura", kaže se u saopštenju Vladine Službe za odnose s javnošću.

Saopšteno je da je Vlada usvojila Četvrti polugodišnji izvještaj o realizaciji mjera iz Akcionog plana za implementaciju Strategije reforme pravosuđa 2014-2016.

"Konstatovano je da su rezultati u načelu zadovoljavajući, kao i da je neophodno nastaviti sa praćenjem i realizacijom preostalih aktivnosti", navodi se u saopštenju.

Donijeta je i Odluku kojom se odbija Zahtjev advokata Nikole Martinovića za izuzeće ministra unutrašnjih poslova od odlučivanja u disciplinskom postupku protiv Nataše Starovlah Knežević, kao neosnovan.

Dodaje se da je Vlada razmotrila Aneks ugovora o davanju prava na korišćenje šuma i izgradnju i održavanje šumskih saobraćajnica od 05.09.2012. godine, zaključenog između Uprave za šume i Konzorcijuma "Bać – Besnik" iz Rožaja i dala saglasnost direktoru Uprave za šume, da u ime Vlade potpiše Aneks ugovora.

Prihvaćen je i Prijedlog za dodjelu pomoći u vidu drvne mase – tehničkog drveta u dubećem stanju bez naknade za poljoprivredna gazdinstva, fizička lica, socijalno ugrožena domaćinstva, škole, vjerske i humanitarne organizacije, koji je dostavilo Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja.

"Po osnovu 104 zahtjeva kojima je tražena pomoć, dodijeljeno je ukupno 715,00 metara kubnih drvne mase", navodi se u saopštenju.