Vlada se lani zadužila 612 miliona eura - Vijesti.me
SKORO DUPLO VIŠE OD PLANIRANOG

Vlada se lani zadužila 612 miliona eura

U odnosu na plan ostvarene su uštede na zaradama i ostalim ličnim primanjima od pet miliona, rashodima za materijale dva miliona, na uslugama pet miliona, ostalim izdacima tri miliona i transferima za socijalnu zaštitu dva miliona. Povećani su troškovi za plaćanje kamata sa 84 na 98 miliona

vlada cG
vlada cG (Foto: Bojana Ćupić)

Vladina kasa prošle godine je vrijedila 2,18 milijardi eura od čega su 1,53 milijarde obezbjeđenje od redovnih prihoda a još 612 miliona zaduživanjem države, navedeno je u predlogu završnog računa budžeta za 2017. godinu kojeg je juče usvojila Vlada.

Prošle godine naplata poreza bila je za osam miliona manja od plana, a od doprinosa je naplaćeno pet miliona manje od onoga što je Vlada očekivala. Umjesto da nova zaduženja prošle godine iznose 392 miliona eura, što je bilo plan, Vlada je zadužila državu za 612 miliona. Povećana je otplata dugova sa planiranih 220 na 398 miliona, kao i obaveza iz ranijeg perioda sa 33 na 39 miliona.

U odnosu na plan ostvarene su uštede na zaradama i ostalim ličnim primanjima od pet miliona, rashodima za materijale dva miliona, na uslugama pet miliona, ostalim izdacima tri miliona i transferima za socijalnu zaštitu dva miliona. Povećani su troškovi za plaćanje kamata sa 84 na 98 miliona.

Vlada je juče usvojila informaciju da je kompanija Karisma, zakupac hotela Ulcinjeske rivijere, uputila zahtjev da joj se odobri da zakupljene hotele stavi pod hipoteku kako bi za sebe obezbjedila kredite od 11,1 miliona eura za investicije i plaćanje dijala obaveze Ulcinjske rivijere. O njihovom zahtjevu odlučiće Skupština akcionara 13. juna.