Zloković od Brodogradilišta traži 61.000 eura - Vijesti.me
PRESUDA ZA 30 DANA

Zloković od Brodogradilišta traži 61.000 eura

Zloković je tužio bivšu kompaniju koja mu, prema kolektivnom ugovoru, po prestanku radnog odnosa od 7. maja 2013. do danas, nije isplatila otpremninu u iznosu nešto većem od 43 hiljade eura. Tužbom traži da mu se uplati i dio iznosa neuplaćenih poreza i doprinosa na zarade

Stanko Zloković
Stanko Zloković (Foto: Arhiva Vijesti)

Izvođenjem nalaza vještaka, rasprava u sporu nastalom po tužbi bivšeg predsjednika Odbora direktora Jadranskog brodogradilišta iz Bijele u stečaju Stanka Zlokovića, protiv te kompanije, okončana je juče u Privrednom sudu.

Sudija Milica Popović najavila je presudu u zakonskom roku od 30 dana, kao i da će je strankama poslati poštom.

Zloković je tužio bivšu kompaniju koja mu, prema kolektivnom ugovoru, po prestanku radnog odnosa od 7. maja 2013. do danas, nije isplatila otpremninu u iznosu nešto većem od 43 hiljade eura. Tužbom traži da mu se uplati i dio iznosa neuplaćenih poreza i doprinosa na zarade.

Vještak ekonomsko-finansijake struke Hamid Šabović utvrdio je da po osnovu neisplaćene otpremnine Zloković potražuje 43.061,68 eura, a da mu po osnovu neuplaćenih dažbina na isplaćene zarade fali 18.500 eura.

Zlokovićev advokat Janko Đurđić precizirao je u završnoj riječi dva navedena iznosa u tužbeni zahtjev i pozvao sud da ga usvoji. On nije imao prigovora na nalaz vještaka, a sud je obavezao tužioca da u roku od tri dana plati troškove vještačenja u iznosu od 250 eura.

Advokat stečajne uprave Jadranskog brodogradilišta Slobodan Smolović kazao je, takođe, da nema prigovor na obračun vještaka, ali i istakao da ne postoji pravni osnov za isplatu otpremnine u skladu sa Zakonom o stečaju, i pozvao sud da odbaci tužbeni zahtjev u dijelu koji se odnosi na poreze i doprinose.

Ovo potraživanje bivšeg državnog predsjednika borda direktora kompanije iz Bijele, inače, nije priznato u stečajnom postupku nakon čega ga je zaključkom Privrednog suda od 25. decembra 2015. stečajna uprava uputila da svoje pravo ostvari u parničnom postupku pred istim sudom.

Njegova funkcija predsjednika borda direktora je deprofesionalizovana Odlukom Vlade Crne Gore u prvom kvartalu 2013, nakon čega mu je početkom maja te godine prestao radni odnos jer, kako tvrdi u tužbi, nije raspoređen na drugo radno mjesto u Jadranskom brodogradilištu.